mar 312010
 
 31. marca 2010

Predkladateľ: Ministerstvo školstva, Ministerstvo financií a podpredseda vlády

Správa informuje o stave implementácie a čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. V závere správy sa spomína aj možné riziko automatického zrušenia záväzku, pretože rizikové sa zdajú byť operačné programy Vzdelávanie a Informatizácia spoločnosti. Je nutné zaviesť také opatrenia, ktoré budú viesť k vyčerpaniu záväzku roku 2007.

K 12.3.2010 bolo vyhlásených 260 výziev, čo je 30,32% z alokácie na programové obdobie 2007-2013.

Zdroj: www.rokovania.sk