feb 022011
 
 2. februára 2011

Predkladateľ: Vedúci Úradu vlády SR, Minister financií , Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť

Materiál vychádza zo zhodnotenia stavu eGovernment projektov a reaguje na zistené nedostatky revíziou celkového prístupu k praktickej implementácií projektov. Navrhovaný revidovaný prístup k eGovernmentu kladie primárny dôraz na maximálne zníženie administratívneho bremena pre občanov a podnikateľov. Cieľom je maximálne zjednodušiť administratívne úkony pre ľudí v konkrétnych situáciách (napr. nahlasovanie zmeny trvalého bydliska).

Zdroj: www.rokovania.sk