okt 072009
 
 7. októbra 2009

Predkladateľ: Ministerstvo školstva SR

Materiál je úlohou, ktorá vyplýva z Modernizačného programu, ktorý bol vypracovaný v Národnom programe reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010.

V novom modeli sú stanovené nové ciele pre podporu vedy a techniky, ktoré sa týkajú napríklad podpory poskytovanej prostredníctvom grantového financovania a týkajú sa aj kritérií pre poskytovanie grantov ; kritéria pre inštitucionálne financovanie ; ako aj predurčenie platných ukazovateľov pre výstupy.

Zdroj: www.rokovania.sk