jan 132010
 
 13. januára 2010

Predkladateľ: Predseda vlády

Cieľom novely je odstrániť nejednoznačnosť v aplikačnej praxi a na to nadväzujúcu časovú zdĺhavosť pri vybavovaní reštitučných nárokov oprávnených osôb. Novela rozširuje okruh pozemkov, ktoré nie je možné vydať ako náhradné pozemky (je snaha predísť takým situáciám, kedy bol vydaný osobe pozemok, ktorý bolo následne potrebné využiť vo verejnom záujme).

Oprávnená osoba by si mala sama navrhnúť náhradný pozemok. V prípade, ak oprávnená osoba nebude súhlasiť s poskytnutím náhradného pozemku a ňou samo navrhnutý pozemok jej nebude možné poskytnúť z dôvodov uvedených v zákone, náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch.

Zdroj: www.rokovania.sk