aug 102011
 
 10. augusta 2011

Prekladateľ: ministerstvo spravodlivosti SR

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre zlepšenie reálneho fungovania inštitútu hodnotenia sudcov a disciplinárneho konania sudcov. Návrh zákona súčasne zavádza do systému volieb členov Súdnej rady SR sudcami regionálny (územný) princíp.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/