mar 032010
 
 3. marca 2010

Predkladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva

Orgány úradnej kontroly potravín budú prísnejšie sankcionovať predajcov nedodržiavajúcich zákonné povinnosti týkajúce sa predaja potravín.

Podľa novely má byť verejnosť informovaná o nebezpečných potravinách, zdraviu škodlivých potravinách a o prijatých opatreniach, ktoré bude ministerstvo pôdohospodárstva a zdravotníctva zverejňovať.

Zdroj: www.rokovania.sk