mar 302011
 
 30. marca 2011

Predkladateľ: 1.podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Predchádzajúce znenie spomínaného zákona neupravovalo explicitne podmienky predĺženia platnosti individuálnych povolení na používanie frekvencií a najmä umožňovalo používať tieto frekvencie po predĺžení povolenia bez úhrady. Preto z dôvodu zaručenia efektívneho využitia frekvencií a predchádzania možným rôznorodým výkladom, novela zákona upravuje podmienky predĺženia individuálnych povolení na používanie frekvencií vydaných na základe výberového konania.

Zdroj: www.rokovania.sk