sep 302009
 
 30. septembra 2009

Predkladateľ: Ministerstvo financií SR

Zákon navrhuje zlúčiť daňovú a colnú správu a vytvoriť nový systém riadenia a organizovania výberu štátnych príjmov prostredníctvom novej Finančnej správy Slovenskej republiky, ktoré bude zrealizované po realizácii reformných krokov vykonaných osobitne v týchto organizáciách a to predovšetkým po úprave organizačnej štruktúry daňovej správy. Zákon navrhuje optimalizácia konkrétnych procesov (koncentráciu a zjednotenie niektorých procesov na centrálnej úrovni).

Návrh sa zaoberá aj ďalej problematikou , riadením zmien a kvality interných výkonov, rozvojom ľudských zdrojov a dotknutou legislatívou.

Zdroj: www.rokovania.sk