okt 122011
 
 12. októbra 2011

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Hlavným cieľom fiškálnej politiky vlády SR, je zabezpečiť zodpovednú rozpočtovú politiku a výrazné zníženie súčasného deficitu verejných financií. Zásadným cieľom vlády SR je zníženie deficitu verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stabilita a rastu.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/