apr 282010
 
 28. apríla 2010

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácie

Dôvodom návrhu bolo prijatie novely zákona o pozemných komunikáciách a prijatie zákona o elektronickom výbere mýta. Cieľom je zaviesť nové nálepky (úhrada za užívanie pozemných komunikácií) pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2, čím sa spoplatnia jazdné súpravy s presahujúcou hmotnosťou 3,5t.

Zdroj: www.rokovania.sk