jan 192010
 
 19. januára 2010

Predkladateľ: Guvernér Národnej banky Slovenska

V materiály sa nachádzajú informácie o novo poskytnutých úveroch pre klientov, podnikateľský sektor a o úveroch pre obyvateľstvo a v materiály sa nachádzajú aj informácie o úrokových sadzbách.
V podnikateľskom sektore sa objem úverov zvýšil v novembri o 4,3%,ale tempo sa oproti min. mesiacu spomalilo. Zníženie rastu spôsobil hlavne pokles objemu investičných úverov a taktiež úverov na nehnuteľnosti.

Zdroj: www.rokovania.sk