Účastnícke poplatky

 

(platné od 01.01.2015)

Kategória
Poplatok(v €)
Fyzická osoba, firma s ročnými tržbami do 33 tis. EUR
25,-
Firma s ročnými tržbami od 33 tis. do 330 tis. EUR
100,-
Firma s ročnými tržbami od 330 tis. do 3,3 mil. EUR
250,-
Firma s ročnými tržbami od 3,3 mil. do 33 mil. EUR
1000,-
Firma s ročnými tržbami od 33 mil. do 330 mil. EUR
2.500,-
Firma s ročnými tržbami nad 330 mil. EUR
5.000,-

 

Prihláška za člena Grémia PAS (vo formáte Word Document)