Jan 182013
 
 18. Január 2013

 

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 4. štvrťrok 2012 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o štátnej správe (reforma ESO) 0,37 34% 12,80
2. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti -0,38 34% -13,01
3. Štátny rozpočet na rok 2013 -0,89 45% -39,97
4. Novela Zákonníka práce -2,08 61% -126,69
5. Novela zákona o dani z príjmov -2,14 66% -141,17

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Nov 192012
 
 19. November 2012

 

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 3. štvrťrok 2012 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Nový zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach -0,55 39% -21,12
2. Novela zákona o osobitnom odvode finančných inštitúcií -0,65 43% -27,61
3. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) -0,56 55% -30,35
4. Novela zákona o správnych poplatkoch -1,59 48% -77,05
5. Novela zákona o sociálnom poistení -1,89 61% -114,99

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Aug 062012
 
 6. August 2012

 

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 2. štvrťrok 2012 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela Obchodného zákonníka a zákona o regulácii v sieťových odvetviach -0,32 43% -13,67
2. Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu (ESM) -0,44 50% -21,81
3. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery -0,78 48% -36,97

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Mar 012009
 
 1. Marec 2009

Politici a podnikateľské prostredie 2008 (PPP 2008) je projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska sumarizujúci dianie na politickej scéne v roku 2008, ktoré priamo alebo nepriamo vplývalo na podnikateľské prostredie na Slovensku.

Cieľom projektu je priniesť stručný a zrozumiteľný prehľad najdôležitejších opatrení, ich vplyvu na vývoj formálnych a neformálnych pravidiel v podnikaní a charakterizovať prínos poslancov pri zmenách podmienok na podnikanie.

Publikácia pozostáva zo štyroch kapitol, ktoré sumarizujú celoročné výsledky štyroch pravidelných aktivít PAS realizovaných počas roku 2008. Prvá kapitola obsahuje charakteristiky najvýznamnejších prijatých zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie; druhá kapitola uvádza hodnotenie vplyvu hlasovania poslancov NR SR na vývoj podmienok na podnikanie; tretia kapitola popisuje vývoj Indexu podnikateľského prostredia (IPP) v roku 2009 a v štvrtej kapitole uvádza PAS hodnotenie výrokov poslancov a iných verejných činiteľov, ktoré vplývali na podnikateľské prostredie. Kým prvé tri kapitoly sa zameriavajú na analýzu formálnych pravidiel, štvrtá oblasť poskytuje obraz o vývoji neformálnych pravidiel v podnikateľskom prostredí.

PLNÉ ZNENIE PUBLIKÁCIE (.pdf)