Sep 272016
 
 27. September 2016

Najviac zaostávame v úrovni inovácií a kvalite verejných inštitúcií, hovorí správa WEF.

Slovenská republika sa opäť jemne posunula v rebríčku konkurencieschopnosti, ktorý vytvára Svetové ekonomické fórum vo Švajčiarsku (WEF) na základe prieskumu medzi podnikateľmi. Tento rok sa dostala na 65. miesto. Oproti vlaňajšku je to posun o dve priečky nahor. Hovorí to dnes zverejnená Správa o globálnej konkurencieschopnosti 2016-2017.

Zo zlepšenia ohodnotenia sa Slovensko teší od roku 2014, odkedy sa z historicky najhoršej 78. priečky posunulo už o trinásť miest. Od 37. priečky na svete, na ktorej bolo v časoch ekonomických reforiem v roku 2006, je však ešte veľmi ďaleko.

Výsledky hovoria o ďalšom miernom raste atraktivity Slovenska ako krajiny na podnikanie za posledný rok. Napriek tomu je SR naďalej jednou z najhorších krajín na podnikanie v EÚ. Za nami sú už len Grécko, Cyprus, Chorvátsko a pádom o šesť miest na 69. priečku nás tento rok pustilo pred seba aj Maďarsko.

Korupcia, vysoké dane, byrokracia

„Hodnotenie Slovenska sa zlepšilo iba veľmi mierne v oblasti technologickej pripravenosti a inovácií, v ostatných oblastiach prakticky stagnovalo. Posun v rebríčku je preto len nepatrný, dôvodom je skôr zhoršenie iných krajín,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský. PAS je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra, takže sa podieľala na zbieraní vyjadrení účastníkov prieskumu.

Podnikatelia na Slovensku najlepšie hodnotia úroveň zdravotníctva a základných škôl (6 zo 7 bodov), ale aj makroekonomické prostredie, či technologickú pripravenosť. Najhoršie je na tom podľa nich kvalita verejných inštitúcií (3 zo 7 bodov), o niečo viac dostala úroveň inovácií v krajine.

  Vyše 130 účastníkov prieskumu pokladá za najväčší problém podnikania na Slovensku tradične korupciu, jej vnímanie sa dokonca zvýšilo na hodnotu takmer 20 percent. Tesne za ňu sa dostala výšku daní s vyše 17, neefektívnosť a byrokracia vlády je tesne pod 15 percentami.

„Treba sa tešiť aj z malého zlepšenia, ale 65. miesto na svete určite nie je pozícia, s ktorou by sa Slovensko mohlo uspokojiť,“ hovorí P. Kremský. „V prípade lepšieho spravovania krajiny a vytvárania podnikateľského prostredia máme ako krajina potenciál dostať sa aspoň na úroveň Českej republiky, ktorá sa posunula na 31. miesto.“

V boji proti klientelizmu, fungovaní justície alebo zaťažení štátnou reguláciou je Slovensko podľa hodnotenia vlastných špičkových manažérov stále v poslednej desiatke poradia spomedzi 138 štátov sveta.

V tomto roku WEF zaradilo do hodnotenia 138 krajín zo všetkých kontinentov, v zložení prvej desiatky sa ani tentoraz veľa nezmenilo. Prevažujú v nej európske ekonomiky, na špici sa už ôsmy rok po sebe udržalo Švajčiarsko. Singapur si udržal druhú priečku a USA tiež obhájili tretie miesto. Najväčším skokanom v prvej desiatke je Veľká Británia, v stúpaní nahor pokračuje Holandsko, ktoré sa dostalo už na štvrté miesto. Pokles o dve miesta naopak zaznamenali Japonsko (8.), Hong Kong (9.) a Fínsko pokračuje v zostupe už na desiate miesto.Susedia poskočili aj sa prepadli

Z ďalších krajín si treba všimnúť výraznejší skok Nového Zélandu (13.) a Rakúska (19.), Česká republika si po vlaňajšom skoku tento rok iba udržala 31. priečku na svete. V rýchlom postupe nahor pokračuje Poľsko (už 36.) India, Malta, Mexiko alebo Gruzínsko. Naopak, nadol sa prepadli napríklad Portugalsko, Turecko, Rumunsko, či spomínané Maďarsko.

Index konkurencieschopnosti vypovedá o perspektíve krajiny dosahovať udržateľný hospodársky rast v strednodobom horizonte. Každoročne hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne politiky a ďalšie faktory, ktoré podmieňujú úroveň produktivity a prosperity v 138 krajinách sveta.

Graf: Hodnotené piliere konkurencieschopnosti

Správa o globálnej konkurencie-schopnosti upozorňuje, že otvorenosť ekonomík pre globálne obchodovanie s tovarmi a službami vo všetkých častiach sveta už desať rokov klesá. Ohrozuje to schopnosť krajín rásť a využívať inovácie, pretože tá závisí práve od otvorenosti trhov.

„Ich obmedzovanie v globálnej ekonomike poškodzuje schopnosť    konkurovať a politikom to sťažuje rozvíjať udržateľný a efektívny rast,“  hovorí zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra, Klaus Schwab.

Svetové ekonomické fórum hodnotí konkurencieschopnosť krajín na základe verejných štatistických dát a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. Prieskum prebiehal od februára do apríla 2016 a zapojilo sa doň viac ako 14 000 manažérov z celého sveta. Partnerom Svetového ekonomického fóra a koordinátorom prieskumu na Slovensku bola Podnikateľská aliancia Slovenska. Výsledky hodnotenia odrážajú stav ekonomiky a názory manažérov ku koncu apríla 2016.

Vyše 130 respondentov zo Slovenska, manažérov veľkých i malých firiem, vyplnilo prieskum elektronicky na internetovej stránke Svetového ekonomického fóra. PAS nemala prístup k tvorbe dotazníkov, hodnoteniu, ani individuálnym odpovediam respondentov. V súvislosti s rebríčkom konkurencieschopnosti neposkytla Svetovému ekonomickému fóru žiadne vlastné dáta alebo analýzy.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Kompletný Rebríček globálnej konkurencieschopnosti 2016-2017 (pdf)

Plné znenie Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2016-2017 (pdf)

Profil Slovenskej republiky (pdf)

Pôvodná tlačová správa Svetového ekonomického fóra (pdf)

Grafy k vývoju konkurencieschopnosti vo svete (pdf)

 

Prečítajte si aj:

Ďalšie zlepšenie SR v rebríčku konkurencieschopnosti v roku 2015

Apr 182016
 
 18. Apríl 2016

Najväčším zlepšením na okolí sa môže pochváliť Česko, v Európe najviac láka Švajčiarsko a Dánsko.

Najlepšie na svete sa stále podniká v Singapure. Tesne za ním nasleduje Hongkong a Nový Zéland. Titul najlepšej krajiny na podnikanie získalo ostrovné územie s vyše 5 miliónmi obyvateľov, ktoré leží na juh od Malajského polostrova v hodnotení Superindex PAS tento rok už po siedmy raz.

Podnikateľská aliancia Slovenska vytvára Superindex z najčerstvejších údajov štyroch prestížnych medzinárodných rebríčkov. Každoročne ich vydávajú Svetové ekonomické fórum (WEF), Svetová banka (WB), Heritage Foundation a Transparency International.

Dve priečky nahor

Slovensko za krajinami s najpriaznivejším podnikateľským prostredím na svete stále výrazne zaostáva. Tento rok sa však jeho index opäť zvýšil o 0,46 na 78,3 bodu, prispel k tomu najmä posun v hodnotení Doing Business Svetovej banky. Slovensko sa tak posunulo o dve priečky na 35. miesto vo svete, pričom predbehlo Maďarsko a Bulharsko, ktoré sa vlani nachádzali tesne pred ním.

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa teda podľa výsledkov štyroch renomovaných inštitúcií počas uplynulých 12 mesiacov nepatrne zlepšilo a kvalitou podmienok na podnikanie sa krajina posunula bližšie k najúspešnejším štátom sveta.

Ešte výraznejšie nahor sa však posunuli aj susedná Česká republika, ktorá sa dostala už na 29. pozíciu, Poľsko je o priečku za ňou. Nahor smerovali aj Slovinsko či Rumunsko, Rakúsko si udržalo 18. miesto na svete, Nemecko sa posunulo o jedno na jedenástu priečku. Vysoko sa držia aj pobaltské krajiny. Naopak, nadol zamierili Maďarsko, Chorvátsko či Bulharsko, udržala sa Ukrajina, ktorá je však 79. mieste na svete tesne pred Kambodžou a Nikaraguou.

Biznis raje

Štáty, ktoré podnikateľom poskytujú najlepšie podmienky majú index tesne pod hodnotou 100 bodov, Singapur a Hongkong ju dokonca prekračujú. V prvej desiatke sú tradične aj Nový Zéland, USA a Kanada, z Európy Švajčiarsko, škandinávske krajiny alebo Veľká Británia a Nemecko. Najviac si index zlepšila Uganda pred Indiou, Vietnamom a Keňou. Piatym najlepším reformátorom na svete je práve Česká republika, ktorej index vzrástol z 82,1 na 83,8 bodu najmä vďaka posunu v rebríčku konkurencieschopnosti a vnímania korupcie.

 Najviac sa podnikateľské prostredie zhoršilo v Brazílii, Turecku, Albánsku, či na Taiwane, ale aj v Chorvátsku a Maďarsku. Z krajín EÚ sa aj tento rok najhoršie umiestnili Grécko (67. miesto), Chorvátsko (55.) a Taliansko (45.).

Superindex je projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska, prostredníctvom ktorého PAS od roku 2010 porovnáva vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku a v ďalších krajinách sveta a vyhodnocuje pohyb týchto krajín v renomovaných medzinárodných rebríčkoch.

Superindex je unikátny hodnotiaci nástroj – index indexov podnikateľského prostredia, ktorý v sebe kombinuje výsledky Indexu globálnej konkurencieschopnosti (Svetové ekonomické fórum), Doing Business (Svetová Banka), Indexu ekonomickej slobody (Heritage Foundation) a Indexu vnímania korupcie (Transparency International).

Viac o projekte

Cieľom projektu je komplexné sledovanie a vyhodnocovanie, ako sa Slovensko kvalitou podnikateľského prostredia približuje alebo vzďaľuje od top 5 krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete. Referenčnou hodnotou indexu je 100 bodov a táto hodnota vyjadruje priemerné skóre 5 krajín s  najlepším podnikateľským prostredím na svete.

Hlavným výstupom projektu je virtuálny rebríček 100 krajín sveta, ktorý zoraďuje krajiny podľa ich výsledkov v uvedených štyroch svetových rebríčkoch. Superindex a virtuálny rebríček aktualizuje PAS raz ročne.

Superindex poskytuje najkomplexnejší pohľad na vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku, pretože našu ekonomiku nehodnotí z pohľadu jednej inštitúcie, ale spája hodnotenia štyroch renomovaných nezávislých medzinárodných organizácií. Neidentifikuje konkurenčné výhody a nevýhody krajín, tie je však možné určiť z jednotlivých indexov a rebríčkov, z ktorých je Superindex vytvorený.

Rebríček najúspešnejších krajín nájdete tu:

Prečítajte si aj:

Podnikatelia sa sťažujú na zhoršovanie prostredia, trápia ich pomalé súdy, neférové stimuly a časté zmeny zákonov

Slovensko podľa Svetovej banky medzi krajinami s najlepším podnikateľským prostredím, iné rebríčky tvrdia opak

Kým Slovensko vo svetovej biznis hitparáde klesalo spolu s Maďarskom, ďalší jeho susedia si udržiavajú slušné pozície

 

Sep 302015
 
 30. September 2015

Výsledky Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2015-2016

Slovenská republika sa v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra umiestnila na 67. mieste. Oproti minulému roku sa posunula o osem priečok vyššie. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2015-2016, ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF). K malému zlepšeniu hodnotenia došlo už v minulom roku, kedy sa SR posunula zo 78. miesta na 75. Aktuálne výsledky potvrdili pozitívny trend a SR sa po dvoch rokoch opäť dostáva do prvej polovice rebríčka konkurencieschopnosti. Napriek tejto pozitívnej zmene je SR naďalej treťou najhoršie hodnotenou krajinou v skupine krajín EÚ. Nižšie sa umiestnili už len Chorvátsko (77. miesto) a Grécko (81.). Tesne nad Slovenskom sa nachádzajú Cyprus (65.) a Maďarsko (63.).

„Celkové hodnotenie Slovenska sa čiastočne zlepšilo vďaka niektorým pozitívne vnímaným zmenám a čiastočne preto, že iné krajiny sa v konkurencieschopnosti zhoršili,“ hovorí Peter Kremský, projektový manažér Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorá je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra. Podnikatelia oceňujú napríklad skrátenie doby potrebnej na začatie podnikania, či podporu vlády využívaniu nových technológií cez digitalizáciu verejnej správy. Vo firemnej sfére zasa podľa nich konkurenčnú schopnosť Slovenska posilňuje, že podniky skvalitňujú výrobné procesy a zavádzajú inovácie.

Respondenti prieskumu ocenili aj posun v budovaní infraštruktúry – jej stav pokladá za problém už len 4,6 % opýtaných. Naopak, zhoršilo sa vnímanie korupcie, ktorá sa dokonca za posledný rok dostala na prvé miesto medzi problematickými faktormi podnikania na Slovensku. Za najboľavejší problém ju označilo 18 % podnikateľov.  „Celkovo vidieť mierne zlepšenie, ale 67. miesto na svete nie je práve lichotivou vizitkou pre krajinu, ktorá je už vyše desať rokov členom Európskej únie. Za vyspelými štátmi zaostávame najmä v kvalite verejných inštitúcií. Napríklad v hodnotení klientelizmu je Slovensko medzi najhoršími krajinami na svete. Máme čo doháňať v posilňovaní nezávislosti súdov, vymáhateľnosti práva, v boji proti korupcii a v znižovaní administratívnej náročnosti pre podnikateľov,“ myslí si Peter Kremský.

V tomto roku WEF zaradilo do hodnotenia 140 krajín z celého sveta a aj tentoraz prevažujú v najlepšej desiatke krajín európske ekonomiky. Na vrchole rebríčka konkurencieschopnosti sa už siedmy rok po sebe umiestnilo Švajčiarsko. Singapur si udržal druhú priečku a USA obhájili minuloročné tretie miesto. Nemecko si v rebríčku polepšilo o jedno miesto, Holandsko o tri a po troch rokoch sa vracia na piate miesto. Japonsko (6.) a Hong Kong (7.) si udržali minuloročné pozície.

Fínsko kleslo na ôsme miesto, čo je najhoršie umiestnenie tejto krajiny v histórii hodnotenia. Top desiatku uzatvárajú Švédsko (9.) a Veľká Británia (10.), ktoré si navzájom vymenili pozície z minulého roka. Česká republika pokračuje v raste. Opäť sa posunula z 37. miesta na 31. priečku a aj tento rok je lídrom v skupine krajín V4. Poľsko si medziročne polepšilo o dve priečky a obsadilo 41. miesto. Maďarsko zmazalo svoje minuloročné zlepšenie, kleslo o 3 miesta a obsadilo v tomto roku 63. priečku.

Index konkurencieschopnosti vypovedá o perspektíve krajiny dosahovať udržateľný hospodársky rast v strednodobom horizonte. Každoročne hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne politiky a iné faktory, ktoré podmieňujú úroveň produktivity a prosperity v 140 krajinách sveta.

Graf: Hodnotené piliere konkurencieschopnosti

Autori Správy o globálnej konkurencieschopnosti upozorňujú, že najväčšou prekážkou zvyšovania životnej úrovne, znižovania nezamestnanosti a zlepšovania odolnosti svetovej ekonomiky voči potenciálnym krízam je neschopnosť krajín presadzovať dlhodobé štrukturálne reformy zamerané na zvyšovanie produktivity a podporu podnikateľských talentov. „Štvrtá priemyselná revolúcia vytvára priestor na vznik úplne nových odvetví a ekonomických modelov a zároveň výrazne utlmuje iné odvetvia. Ak chce krajina zostať konkurencieschopnou v tomto novom ekonomickom priestore, musí klásť mimoriadny dôraz na rozvoj faktorov, ktoré podmieňujú produktivitu, akými sú talent a inovácie“, hovorí zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra, Klaus Schwab.

Svetové ekonomické fórum hodnotí konkurencieschopnosť krajín na základe verejných štatistických dát a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. Prieskum prebiehal od februára do júna 2015 a zapojilo sa doň viac ako 14 000 manažérov z celého sveta. Partnermi Svetového ekonomického fóra a koordinátormi prieskumu na Slovensku boli PAS a Ekonomická univerzita v Bratislave. Výsledky hodnotenia odrážajú stav ekonomiky a názory manažérov ku koncu júna 2015. Takmer všetci respondenti zo Slovenska vyplnili prieskum elektronicky na internetovej stránke Svetového ekonomického fóra. PAS a Ekonomická univerzita v Bratislave nemali prístup k individuálnym odpovediam respondentov a v súvislosti s rebríčkom konkurencieschopnosti neposkytli Svetovému ekonomickému fóru žiadne vlastné dáta alebo analýzy.

Tab.: Vývoj pozície SR v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Kompletný Rebríček globálnej konkurencieschopnosti 2015-2016 (pdf)
Profil Slovenskej republiky (pdf)
Pôvodná tlačová správa Svetového ekonomického fóra (pdf)

INTERNETOVÁ STRÁNKA WEF s podrobnými výsledkami

PLNÉ ZNENIE SPRÁVY O GLOBÁLNEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI 2015-2016 (pdf)

Sep 032014
 
 3. September 2014

Výsledky Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2014-2015

Slovenská republika sa v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra umiestnila na 75. mieste. Oproti minulému roku si polepšila o 3 priečky. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2014-2015, ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF). Po siedmych rokoch zhoršovania a minuloročnom historicky najhoršom umiestnení na 78. priečke dochádza v tomto roku k zmene trendu a malej korekcii pozície SR. Napriek tomu sa Slovensku nepodarilo dostať do prvej polovice rebríčka, v ktorej sa nachádzajú všetky krajiny EÚ okrem Chorvátska (77. miesto) a Grécka (81.).

„Obrat vo vývoji hodnotenia Slovenska spôsobilo najmä zvýšenie makroekonomickej stability, klesajúci deficit a intenzívnejší boj vlády s daňovými únikmi“, hovorí Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra. „Napriek tomu je pozícia Slovenska v rebríčku naďalej mimoriadne nepriaznivá a je potrebné realizovať ďalšie zásadné opatrenia na zvýšenie našej konkurencieschopnosti, najmä zlepšiť fungovanie verejných inštitúcií – predovšetkým súdnictva a vymožiteľnosti práva, bojovať proti korupcii a klientelizmu, ktoré podnikatelia vnímajú mimoriadne kriticky a zvýšiť atraktívnosť daňového systému nie pridávaním, ale rušením výnimiek a znížením sadzby korporátnej dane na úroveň okolitých krajín“, dodáva Kičina. Ďalšími bariérami sú podľa Svetového ekonomického fóra administratívne zaťaženie, nízka transparentnosť a efektívnosť verejných výdavkov, rigidný pracovný kódex, zaostávajúci vzdelávací systém a nízka úroveň inovácií.

V tomto roku WEF zaradilo do hodnotenia 144 krajín z celého sveta. Na vrchole rebríčka sa už šiesty rok po sebe umiestnilo Švajčiarsko. Singapur si udržal druhú priečku a USA sa posunuli z minuloročného piateho na tohtoročné tretie miesto. Fínsko (4.) a Nemecko (5.) poklesli medziročne o jednu priečku. Japonsko (6.) si upevnilo svoju pozíciu v top desiatke krajín a jeho pozícia sa zlepšuje už druhý rok po sebe. Hong Kong (7.) a Holandsko (8.) udržali svoje minuloročné pozície. Veľká Británia (9.) si vymenila pozíciu so Švédskom (10.) Aj v tomto roku prevažujú v najlepšej desiatke krajín európske ekonomiky. Česká republika zmazala svoj minuloročný pokles, posunula sa zo 46. miesta na 37. a stala sa lídrom v skupine krajín V4. O minuloročnú vedúcu pozíciu prišlo Poľsko, ktoré si medziročne pohoršilo o jednu priečku a obsadilo 43. miesto. Maďarsko sa posunulo o 3 miesta nahor a obsadilo v tomto roku 60. priečku.

Index konkurencieschopnosti vypovedá o perspektíve krajiny dosahovať udržateľný hospodársky rast v strednodobom horizonte. Hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne politiky a iné faktory, ktoré podmieňujú úroveň produktivity v krajine.

Graf: Hodnotené piliere konkurencieschopnosti

Svetové ekonomické fórum hodnotí konkurencieschopnosť krajín na základe dostupných štatistických dát a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. Prieskum prebiehal od februára do júna 2014 a zapojilo sa doň viac ako 14 000 manažérov z celého sveta. PAS koordinovala prieskum na Slovensku a s výzvou na zapojenie sa do prieskumu oslovila 240 veľkých podnikov a 240 malých a stredných podnikov náhodne vybraných podľa metodiky Svetového ekonomického fóra. Výsledky hodnotenia odrážajú stav ekonomiky a názory manažérov ku koncu júna 2014. Takmer všetci respondenti zo Slovenska vyplnili prieskum elektronicky na internetovej stránke Svetového ekonomického fóra a PAS nemala prístup k individuálnym odpovediam respondentov.

Tab.: Vývoj pozície SR v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Kompletný Rebríček globálnej konkurencieschopnosti 2014-2015 (pdf)
Profil Slovenskej republiky (pdf)
Pôvodná tlačová správa Svetového ekonomického fóra (pdf)

INTERNETOVÁ STRÁNKA WEF s podrobnými výsledkami

PLNÉ ZNENIE SPRÁVY O GLOBÁLNEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI 2014-2015 (pdf)

Sep 042013
 
 4. September 2013

Výsledky Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2013-2014

Slovenská republika sa v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra umiestnila na 78. mieste. Oproti minulému roku si pohoršila o 7 priečok. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2013-2014, ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF). Pozícia SR sa zhoršuje už siedmy rok v rade a tohtoročné 78. miesto je historicky najhorším umiestnením Slovenska v rebríčku konkurencieschopnosti. Slovensko sa dostalo do pozície druhej najmenej konkurencieschopnej krajiny EÚ, keď nižšie v rebríčku sa nachádza už len Grécko (91. miesto). Tesne nad Slovenskom sa nachádzajú Chorvátsko (75.) a Rumunsko (76.).

„Prepad Slovenska v hodnotení konkurencieschopnosti je dôsledkom pesimizmu podnikateľov, ktorý plynie z dlhodobo neriešených bariér podnikania a zo zmien v daňovo-odvodovom systéme a pracovnoprávnej legislatíve, ktoré začali platiť od začiatku tohto roka“, hovorí Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra. „Hlavnými problémami, ktoré najviac zhoršujú našu konkurencieschopnosť, sú neefektívne verejné inštitúcie, nízka vymožiteľnosť práva, byrokracia, klientelizmus, neatraktívny daňový systém, nízka transparentnosť a efektívnosť verejných výdavkov, rastúca zadlženosť štátu, rigidný pracovný kódex a nízka kvalita vzdelávacieho systému“, dodáva Kičina.

V tomto roku WEF zaradilo do hodnotenia 148 krajín z celého sveta. Na vrchole rebríčka sa piatykrát po sebe umiestnilo Švajčiarsko. Singapur si udržal druhú priečku a Fínsko je na treťom mieste. Nemecko sa oproti minulému roku posunulo o dve miesta vyššie a obsadilo 4. priečku. USA po štyroch poklesoch v uplynulých rokoch zvrátili trend, zlepšili si pozíciu o dve priečky a skončili na 5. mieste. Stúpajú tiež Hong Kong (7.) a Japonsko (9.). Naopak, Švédsko (6.), Holandsko (8.) a Veľká Británia (10.) v rebríčku v porovnaní s minulým rokom mierne klesli. Česká republika klesla o 7 miest a skončila na 46. priečke. Lídrom v regióne krajín V4 sa po prvý krát stalo Poľsko, ktoré si medziročne pohoršilo o jednu priečku a obsadilo 42. miesto. Maďarsko kleslo o 3 miesta a obsadilo v tomto roku 63. pozíciu.

Index konkurencieschopnosti vypovedá o perspektíve krajiny dosahovať udržateľný hospodársky rast v strednodobom horizonte. Hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne politiky a iné faktory, ktoré podmieňujú úroveň produktivity v krajine.

Graf: Hodnotené piliere konkurencieschopnosti

Svetové ekonomické fórum hodnotí konkurencieschopnosť krajín na základe dostupných štatistických dát a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. Prieskum prebiehal od januára do apríla 2013 a zapojilo sa doň viac ako 13 000 manažérov z celého sveta. PAS koordinovala prieskum na Slovensku a s výzvou na zapojenie sa do prieskumu oslovila 250 veľkých podnikov a 250 malých a stredných podnikov náhodne vybraných podľa metodiky Svetového ekonomického fóra. Výsledky hodnotenia odrážajú stav ekonomiky a názory manažérov ku koncu apríla 2013. Takmer všetci respondenti zo Slovenska vyplnili prieskum elektronicky na internetovej stránke Svetového ekonomického fóra a PAS nemala prístup k individuálnym odpovediam respondentov.

Tab.: Vývoj pozície SR v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra
 

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Kompletný Rebríček globálnej konkurencieschopnosti 2013-2014 (pdf)
Profil Slovenskej republiky (pdf)
Pôvodná tlačová správa Svetového ekonomického fóra (pdf)

INTERNETOVÁ STRÁNKA WEF s podrobnými výsledkami

PLNÉ ZNENIE SPRÁVY O GLOBÁLNEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI 2013-2014 (pdf)