Feb 182016
 
 18. Február 2016

Hodnotenie volebných programov politických strán pokiaľ ide o reformy a súlad s požiadavkami Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Skvalitňovaniu podnikateľského prostredia budú v prípade účasti v budúcej vláde najviac naklonené strany Sloboda a Solidarita, Most-Híd, Kresťanskodemokratické hnutie a Sieť. Vyplýva to z analýzy, ktorú vo februári vykonala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS).

Do hodnotenia zaradila ešte ďalšie štyri subjekty, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa po marcových voľbách do parlamentu – Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti, Smer-sociálnu demokraciu, Stranu maďarskej komunity a Slovenskú národnú stranu. Informovali o tom prezident PAS Ondrej Smolár, člen Strategickej rady Jozef Hajko a výkonný riaditeľ Peter Kremský.

Ako hlavné kritérium hodnotenia použila PAS dokument s názvom Desatoro požiadaviek podnikateľov. Aliancia skúmala, do akej miery sa strany týmto reformným požiadavkám venujú vo svojich volebných programoch a či na odstránenie vytýkaných nedostatkov ponúkajú účinné nástroje.

Druhým kritériom hodnotenia bolo odborné zázemie nevyhnutné na plnenie cieľov, doterajšie výsledky v reálnej politike a schopnosť posudzovaných politických strán spolupracovať s inými.

Politické strany dosiahli v celkovom hodnotení tieto výsledky na stupnici od 0 do 100 :

Poradie

Strana Celkové hodnotenie (%)

1.

SaS

48,8

2.

Most-Híd

46,2

3.

KDH

38,9

4.

Sieť

36,7

5.

SNS

20,9

6.

SMK

15,8

7.

Smer-SD

14,7

8.

OĽaNO

14,6

 

Najvyššie sa umiestnila strana SaS nasledovaná Mostom Híd. Napriek tomu, že lídri na čele majú náskok pred ďalšími dvoma v poradí – KDH a Sieťou–, očakávania podnikateľov napĺňajú iba z necelej polovice. Svedčí to o nedostatočnej snahe o skvalitňovanie podnikateľského prostredia zo strany slovenských politikov.

Druhá polovica rebríčka tento postreh potvrdzuje. Ďalšie štyri strany v poradí SNS, SMK, Smer-SD a OĽaNO nasledujú v hodnotení s veľkým odstupom a podnikateľov si všímajú len okrajovo. Smer-SD a OĽaNO možno navyše zaradiť medzi nečitateľné strany, lebo ani jeden mesiac pred voľbami nezverejnili vlastné volebné programy, preto musela PAS brať do úvahy iba krátke predvolebné programové zámery.

Politické strany si vo svojich volebných programoch najviac všímajú požiadavky podnikateľov na znižovanie daní a odvodov, očisťovanie verejného života, zvyšovanie transparentnosti verejnej správy, odbúranie byrokracie a všeobecné uľahčenie podnikania.

V porovnaní s minulosťou je priemerné prekrytie reformných zámerov politických strán s požiadavkami podnikateľov na najnižšej úrovni zo všetkých skúmaných predvolebných období.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. PAS je presvedčená, že vytváranie lepších podmienok na podnikanie podporí ekonomickú aktivitu, vytváranie nových pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne na Slovensku.

Viac o tejto téme si prečítate tu:

Podnikatelia zverejnili svojich Desatoro požiadaviek pre politikov 

Index podnikateľského prostredia opäť klesol, štátu zazlievajú neefektívny OPIS, sociálne balíčky aj Jaguar

V zahraničí pracuje vyše 300-tisíc Slovákov, len málokto sa chce vrátiť domov

Feb 112016
 
 11. Február 2016

Zhoršujúce sa podnikateľské prostredie na Slovensku môžu zlepšiť jedine hlboké reformy.

Iniciatíva Štrngám za zmenu ako občianska iniciatíva, za ktorou stoja renomované mimovládne organizácie (Inštitút SGI, Nadácie Pontis, Nadácia Zastavme korupcie, VIA IURIS) vytvorila legislatívne konkrétne návrhy, ako zvýšiť vymožiteľnosť práva a obmedziť možnosť obchádzania pravidiel mocnými.

„Podnikatelia považujú za najväčšie problémy, ktoré im strpčujú život nefunkčnosť súdov, korupciu, nerovnosť pred zákonom či zlé hospodárenie štátu. Zhoršuje to podnikateľské prostredie na Slovensku, umožňuje podvody, priživovanie sa špekulantov a výpalníctvo. Zmeniť to môžu jedine hlboké reformy. PAS sa preto pridáva a tiež štrngá za zmenu v oblastiach, ktoré iniciatíva pomenovala. Nech sa správa štátu vráti do rúk jeho občanov, nech sa Slovensko stane krajinou pre ľudí,“  hovorí Peter Kremský, výkonný riaditeľ PAS.

K opatreniam iniciatívy a ich presadzovaniu po získaní mandátu sa doteraz zaviazali strany Most-Híd, #Sieť, hnutie OĽaNO, Kresťanskodemokratické hnutie a strana Sloboda a Solidarita.

Iniciatíva po voľbách bude tlačiť na politické strany, aby boli opatrenia zamedzujúce korupcie prijaté do vládneho programu a do legislatívneho plánu úloh.

Kľúčové zmeny sa týkajú odpolitizovania polície, zabránenia vplyvu na prokurátorov, tlaku na zvyšovanie zodpovednosti sudcov, sfunkčnenia Najvyššieho kontrolného úradu, odkrývania schránkových firiem a zabránenia prikrmovania.

Konkrétne podrobné návrhy opatrení sú zverejnené na stránke http://www.strngamzazmenu.sk/wp-content/uploads/2015/11/Strngam-za-zmenu.pdf

Viac o tejto téme si prečítate tu:

Podnikatelia zverejnili svojich Desatoro požiadaviek pre politikov

Index podnikateľského prostredia opäť klesol, štátu zazlievajú neefektívny OPIS, sociálne balíčky aj Jaguar

V zahraničí pracuje vyše 300-tisíc Slovákov, len málokto sa chce vrátiť domov

 

Jan 152016
 
 15. Január 2016
krivan z dialky

Zníženie daní a odvodov, podpora hospodárskej súťaže, zlepšenie vzdelávanie, zvyšovanie transparentnosti, očistenie verejného života.

Podnikatelia od politikov očakávajú, že Slovensko po voľbách zmenia k lepšiemu a že si opatrenia, ktoré k tomu povedú dajú aj do svojich volebných programov. Desať bodov, ktoré by mali priniesť reformy a posunúť podnikateľské prostredie dopredu zverejnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). V Bratislave ich médiám predstavili prezident PAS Ondrej Smolár a výkonný riaditeľ Peter Kremský.

PAS očakáva, že politické strany opäť zaradia do svojich volebných programov ekonomické reformy s cieľom zlepšiť podmienky v slovenskej ekonomike. Prinesie to rýchlejší ekonomický rast, vyššiu tvorbu pracovných miest, rast miezd a ziskov, viac peňazí v štátnej pokladni a lepšiu kvalitu života na Slovensku.

PAS bude po zverejnení volebných programov jednotlivých politických strán analyzovať programy, pokiaľ ide o reformné opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia a vytvorí poradie tých, ktoré sa predstavám podnikateľov najviac približujú. Cieľom je zlepšiť ekonomiku a zvýšiť prosperitu nielen podnikateľských subjektov, ale všetkých občanov Slovenska.

 

DESATORO POŽIADAVIEK PODNIKATEĽOV

Návrhy opatrení zo strany Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorými môžu politici zlepšiť podmienky v ekonomike od roku 2016

1. ZNÍŽIŤ DANE A ODVODY: Znížiť daň zo zisku z 22% na 19%. Zaviesť odvodovú odpočítateľnú položku na sociálne a zdravotné odvody pre všetkých. Výpadky v príjmoch verejných financií kryť zlepšeným výberom daní, zrušením daňových výnimiek, obmedzením investičných stimulov, postupným zastavením neefektívnej výroby elektriny z hnedého uhlia, ako aj znižovaním ďalších neefektívnych výdavkov.

2. ODBÚRAŤ BYROKRACIU V PODNIKANÍ: Významne znížiť administratívnu záťaž firiem a to najmä zavedením jednoduchších pravidiel zamestnávania, uvoľnením hygienických a bezpečnostných požiadaviek, zrušením duplicít pri povinných výkazoch pre rôzne orgány verejnej správy ako aj zrušením povinnej pracovnej zdravotnej služby pre malé firmy.

3. UĽAHČIŤ PODNIKANIE: Systematicky zlepšovať podnikateľské prostredie tak, aby Slovensko zlepšilo svoje postavenie v rebríčku Doing Business Svetovej banky a dostalo sa v polovici funkčného obdobia novej vlády v roku 2018 z aktuálneho 29. miesta aspoň do prvej dvadsiatky najlepších krajín. Pri novej legislatíve vyčísľovať dopady na podnikateľské prostredie a v prípade negatívnych dopadov automaticky odložiť účinnosť zákona aspoň o šesť mesiacov od schválenia v parlamente, aby podnikatelia mali čas sa na zmeny pripraviť.

4. OZDRAVIŤ VEREJNÉ FINANCIE: Znížiť verejný dlh pod prvú hranicu dlhovej brzdy a vyrovnať štrukturálnu bilanciu verejných financií. Zabezpečiť dlhodobú stabilitu verejných financií najmä reformou zdravotníctva, ktorá zavedie transparentnú regulovanú spoluúčasť za vybrané výkony s ochrannými stropmi pre chudobných ľudí, podporí vstup súkromného kapitálu do nemocníc aj na poistný trh a zníži neefektívne výdavky najmä na lieky, zdravotné pomôcky, výdavky nemocníc ako aj nadbytočné zdravotné výkony.

5. ZLEPŠIŤ VZDELÁVANIE: Zaviesť hodnotenie uplatnenia absolventov stredných odborných škôl a vysokých škôl na trhu práce, najmä podľa výšky dosahovaných platov a absolventskej miery nezamestnanosti. Výsledky zohľadniť vo financovaní škôl z verejných zdrojov a pravidelne o nich informovať verejnosť.

6. SLEDOVAŤ EFEKTÍVNOSŤ VEREJNÉHO SEKTORA: Systematicky merať kvalitu a efektívnosť verejných služieb, výdavkov, politík, projektov aj regulácií. Podporovať len tie činnosti, ktoré prinášajú najvyššiu hodnotu za peniaze. Výsledky hodnotenia zverejňovať pred uskutočnením rozhodnutí (ex ante) aj následne (ex post). Dlhšie trvajúce výdavky, regulácie a politiky schvaľovať s obmedzenou dobou platnosti, a ich pokračovanie podmieniť preukázaným dosahovaním výsledkov.

7. ZVYŠOVAŤ TRANSPARENTNOSŤ: Všetky dáta vytvorené verejným sektorom, s výnimkou citlivých z hľadiska bezpečnosti alebo ochrany súkromia, zverejňovať v strojovo čitateľnom tvare, na webe alebo cez štandardné aplikačné rozhrania. Podporiť novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá rozšíri jeho pôsobnosť aj na štátne, župné a mestské firmy, zavedie povinné zverejňovanie hlasovaní poslancov ako aj zápisníc z komisií a rokovaní zastupiteľstiev miest a žúp, sfunkční zverejňovanie súdnych rozsudkov a zavedie ďalšie zmeny uľahčujúce prístup verejnosti k informáciám zo strany verejných orgánov.

8. PODPOROVAŤ HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ: Vytvárať podmienky pre efektívnu súťaž vo všetkých odvetviach hospodárstva a to najmä zabezpečením nezávislosti a odbornosti regulačných orgánov, otváraním trhov pre nových investorov, pokračovaním v privatizácii podnikov s majetkovým podielom štátu (napr. distribučné energetické podniky, Slovenská pošta, Tipos) a preverovaním súťažných podmienok vo verejných obstarávaniach s nízkym počtom uchádzačov.

9. OČISŤOVAŤ VEREJNÝ ŽIVOT: Posilniť nezávislosť a verejnú kontrolu prokuratúry, polície aj súdov a podporiť v nich zavedenie etických kódexov. Zákonom definovať sankcie vrátane možnosti zbavenia funkcie v prípade vážnych pochybení. Zaviesť minimálne týždňovú lehotu na zverejnenie poslaneckých návrhov pred druhým čítaním v Národnej rade SR. Zaviesť podrobné vykazovanie vrátane odhadu trhovej hodnoty v majetkových priznaniach verejných funkcionárov, a to najmä poslancov Národnej rady SR, členov vlády, volených predstaviteľov samospráv a vrcholných predstaviteľov verejných orgánov.

10. OTVÁRAŤ SPOLOČNÝ TRH EÚ: Podporovať voľný pohyb tovarov a služieb, energií, kapitálu aj pracovných síl v EÚ. Aktívne sa zasadzovať najmä za budovanie jednotného trhu služieb, kde stále existujú najväčšie bariéry vzájomného obchodu. Podporiť takú dohodu o transatlantickom partnerstve s USA, ktorá prinesie vzájomné výhody.

Prečítajte si aj:

Index podnikateľského prostredia opäť klesol, štátu zazlievajú neefektívny OPIS, sociálne balíčky aj Jaguar

Slovensko podľa Svetovej banky medzi krajinami s najlepším podnikateľským prostredím, iné rebríčky tvrdia opak

V zahraničí pracuje vyše 300-tisíc Slovákov, len málokto sa chce vrátiť domov

 

 

Jún 012010
 
 1. Jún 2010

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) hodnotí z hľadiska budúceho zlepšovania kvality podnikateľského prostredia najvyššie politickú stranu SDKÚ-DS. Vyplýva to z vykonanej analýzy volebných programov ôsmich najvýznamnejších politických strán. V rebríčku obsadila SDKÚ-DS na 100-bodovej stupnici prvé miesto so 68 bodmi. Na druhom mieste je KDH s 53 bodmi. Len tieto dve strany prekročili v hodnotení 50 bodovú hranicu. V strede rebríčka sa nachádzajú strany SaS (40 bodov) a Most-Híd (34) nasledované SMK (27). Strana Smer-SD avizuje naplnenie požiadaviek podnikateľov len z necelej štvrtiny (24 bodov). Na konci poradia sa ocitli ĽS-HZDS (16) a SNS (11 bodov). Od týchto strán nemožno očakávať, že by sa v prípade účasti vo vláde pričinili o skvalitnenie podnikateľského prostredia.

Výsledky hodnotenia sú uvedené v tabuľke:

Poradie

Strana

Celkové hodnotenie (%)

1.

SDKÚ-DS

68,1

2.

KDH

53,4

3.

SaS

39,6

4.

Most-Híd

34,1

5.

SMK

27,2

6.

Smer-SD

23,8

7.

ĽS-HZDS

16,4

8.

SNS

10,5

Pri zostavovaní rebríčka hodnotila PAS kvalitu volených programov politických strán. Ako podkladový hodnotiaci materiál slúžil Wish list, ktorý obsahuje desať najvýznamnejších požiadaviek PAS na skvalitnenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Pri skúmaní volebných programov sa PAS sústredila na podrobné identifikovanie problémov, predloženie konkrétnych nástrojov na ich riešenie a reálnosť ich použitia. Druhým kritériom bola vykonateľnosť zámerov politikov najsilnejších strán. PAS si všímala odborné zázemie na vykonávanie hospodárskej politiky v jednotlivých politických stranách, hodnotila doterajšie výsledky a schopnosť zostavovať vládnu koalíciu, pretože budúca vláda bude na Slovenskú tradične viaczložková.

Vo volebných programoch prisúdili politici najvyššiu pozornosť boju proti korupcii, byrokracii a ďalšiemu nezodpovednému zadlžovaniu štátu. Naopak, najmenej ich zaujímalo zdôrazňovanie nezastupiteľnosti podnikateľského stavu, presadzovanie disciplíny v Európskej únii a skvalitnenie školstva. Z tohto pohľadu treba posudzovať celkové hodnotenie politických strán pred voľbami zo strany PAS ako rámcové. Konkrétny prístup preukážu politici až po parlamentných voľbách, keď zostavia nový parlament a vládu.

PAS sa dlhodobo zasadzuje o skvalitňovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Len zlepšovanie v tejto oblasti podnieti vyššiu ekonomickú aktivitu, podnieti rozvoj zamestnanosti a skvalitní úroveň života obyvateľov na Slovensku.


Analýza volebných programov z hľadiska podnikateľského prostredia
(.pdf)
Prezentácia z tlačovej konferencie (.pdf)

Jún 082006
 
 8. Jún 2006

Za kvalitnejšie podnikateľské prostredie a vyššiu životnú úroveň

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa v predvolebnom období podujala vyhodnotiť kvalitu volebných programov rozhodujúcich politických strán. Cieľom bolo zistiť, ako pristupujú politici k potrebám skvalitňovania podnikateľského prostredia. PAS je presvedčená, že práve ďalší posun v kvalite podnikateľského prostredia umožní Slovensku ekonomicky prosperovať, čo sa odzrkadlí na zvyšovaní životnej úrovne obyvateľov a dobiehaní vyspelých krajín západnej Európy.

Kritéria posudzovania kvality volebných programov

Okrem dokumentov vypracovaných politickými stranami vzala PAS do úvahy ďalšie kritériá. Posudzovala kontinuitu politických línií jednotlivých strán, najmä v ekonomickej časti. Zamerala sa nielen na proklamovanie zámerov a nástrojov, ale aj na reálnosť ich použitia. Neobišla prístup strán voči voličovi a jeho odozvu zhmotnenú vo volebných preferenciách. Najvyššiu váhu však jednoznačne priradila ekonomickým častiam programov politických strán a ich naplniteľnosti.

PAS posudzovala prístup politických strán pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 17. júna 2006, na základe troch hlavných kritérií:
- kvalita volebného programu, s váhou 50 percent
- vykonateľnosť zámerov, s váhou 25 percent
- oslovenie voliča, s váhou 25 percent.

Za východiskový dokument, ktorý slúžil na porovnanie programov strán v ekonomickej časti, vzala PAS vlastný Wish Listu 2006, uverejnený začiatkom apríla, krátko po oznámení termínu predčasných parlamentných volieb. Wish List 2006 je súborom 11 kompaktných požiadaviek PAS na ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Pri vykonateľnosti zámerov proklamovaných politickými stranami si PAS všímala odborné zázemie, doterajšie výsledky a schopnosť spolupracovať vo vládnych koalíciách. Na získanie potrebných údajov vykonala PAS vlastný prieskum medzi svojimi členmi.

V kritériu oslovenie voliča je zahrnutá včasnosť zverejnenia volebného programu, jeho kontinuita s rovnakým dokumentom spred štyroch rokov a posledné volebné preferencie. Schopnosť pokračovať v určitej línii predznamenáva, ako sa strana zachová v budúcnosti, či bude trvať na naplnení súčasných volebných sľubov.

Sedem posudzovaných politických strán

PAS sa zamerala na hodnotenie tých politických strán, ktoré mali podľa prieskumov verejnej mienky najväčšiu šancu presiahnuť zákonom stanovenú 5%-nú hranicu volebnej podpory a obsadiť kreslá v Národnej rade SR. Ide o tieto politické strany:
- Smer – sociálna demokracia (Smer – SD)
- Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS)
- Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS – HZDS)
- Strana maďarskej koalície (SMK)
- Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
- Slovenská národná strana (SNS)
- Slobodné fórum (SF).

Všetky strany vnímajú podnikateľské prostredie, ale rozdielne

Z hľadiska kvality volebného programu, vykonateľnosti zámerov a doterajšieho oslovenia voliča priradila PAS každej sledovanej strane bodové ohodnotenie na stupnici 0 až 100. Kým prvé kritérium sa na hodnotení podieľalo polovicou, ďalšie dve 25 percentami. Na základe získaných údajov dospela PAS k výsledkom zhrnutým v nasledujúcej tabuľke:

 

SDKÚ – DS

KDH

SMK

Smer – SD

ĽS – HZDS

SF

SNS

KVALITA PROGRAMU (maximálny počet bodov: 50)

26,9

18,0

10,0

10,6

7,9

11,5

2,8

VYKONATEĽNOSŤ ZÁMEROV (maximálny počet bodov: 25)

20,6

14,8

15,4

4,3

9,8

5,5

3,2

OSLOVENIE VOLIČA (maximálny počet bodov: 25)

19,0

15,0

13,0

14,0

6,0

5,0

11,0

SPOLU
(maximálny počet bodov: 100)

66,5

47,8

38,4

28,9

23,7

22,0

17,0

PORADIE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Keďže kritériá boli postavené náročne, k ideálnej najvyššej úrovni 100 bodov sa nepriblížila žiadna politická strana. V prípade proreformných strán je to spôsobené širším zameraním programov na otázky, ktoré priamo nesúvisia s podnikateľským prostredím. V prípade iných strán ide o avizované protireformné kroky alebo zahmlené vyjadrenia, z ktorých sa nedá usúdiť skutočný zámer.

Súčasné prepočty neznamenajú, že v reálnej politike, v prípade úspešného účinkovania vo vláde, nemôže byť skóre politických strán vyššie. Dôležitým východiskom bude programové vyhlásenie novej vlády a skutočné kroky, ktoré vykoná.

Na druhej strane z výsledkov analýzy vyplýva, že nikto neatakoval minimálnu nulovú úroveň. To dokazuje, že všetky posudzované politické strany si uvedomujú dôležitosť skvalitňovania podnikateľského prostredia na zdravý výkon ekonomiky a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky. Hospodársky rast chce každá strana a až na výnimky ho spája s lepším podnikateľským prostredím. Často vyskytujúci jav je, že politici majú nejasno v zámeroch, nástrojoch, ako dosiahnuť zlepšenie stavu.

Najvyššie ohodnotená je SDKÚ – DS

Z tabuľky vidieť, že najústretovejším politickým subjektom z hľadiska skvalitňovania podnikateľského prostredia je jednoznačne SDKÚ – DS, keďže získala 66,5 bodu na 100-bodovej stupnici. Táto strana má najkvalitnejší program, s vysokým náskokom predstihuje svojich konkurentov i z príbuznej časti politického spektra. Nástroje, ktoré menuje, sú použiteľné, vykonanie zámerov je reálne. Napriek nižšej predvolebnej podpore oproti dominantnému Smeru – SD, vedie aj v oslovení voliča. Včas zverejnila volebný program, ktorý kontinuálne nadväzuje na podobný dokument spred štyroch rokov.

Druhou stranou v poradí je KDH, hoci klesla pod 50-bodovú hodnotu. V kvalite programu je odstup SDKÚ – DS a KDH od ostatných rivalov výrazný. Rovnako druhú priečku obsadili kresťanskí demokrati v oblasti oslovení voliča.

Tretiu priečku obsadila SMK, teda tretia strana doterajšej reformnej koalície. Strana však už zaostáva v kvalite programu, tu ju predstihlo SF i Smer – SD. Úspešná je hlavne v perspektíve vykonateľnosti svojich zámerov.

Smer – SD je na štvrtom mieste najmä vďaka vysokým volebným preferenciám. Jeho schopnosť vykonať zámery je nízka, zaostáva najmä v schopnosti spolupracovať s ďalšími. Slobodné fórum môže v kvalite programu súperiť s SMK, jeho najväčšou nevýhodou je však krátka história a nízka podpora, čo sa odzrkadlilo na nízkom ohodnotení v časti oslovenie voliča.

Na opačnom konci spektra je SNS. Kvalita jej programu je veľmi nízka, orientácia v ekonomickej oblasti nejasná. Získala iba 17 bodov. Len o niečo lepšie je na tom ĽS – HZDS, ktorá je zas nečitateľná pre voliča a ktorej program je povrchný.

Vedú programy pravicových strán

Ak sa hodnotí iba samotný volebný program politických strán, opäť je na najvyššom mieste SDKÚ – DS. Spokojnosť s napĺňaním požiadaviek na skvalitňovanie podnikateľského prostredia je takmer 54 %. Za ňou nasledujú KDH a Slobodné fórum. Najsilnejšia predvolebná strana Smer – SD je 21 percentami na štvrtom mieste.

Z poradia vyplýva, že prvú trojicu podnikateľsky najviac naklonených strán tvoria SDKÚ – DS, KDH a SF, teda pravicové alebo stredopravicové strany.

 

Kvalita programu (max. 50 bodov)

Kvalita programu (v %)

Poradie

Slovenská demokratická a kresťanská únia

26,9

53,7

1.

Kresťanskodemokratické hnutie

18,0

35,9

2.

Slobodné fórum

11,5

23,1

3.

Smer – sociálna demokracia

10,6

21,2

4.

Strana maďarskej koalície

10,0

19,9

5.

Ľudová strana -Hnutie za demokratické Slovensko

7,9

15,8

6.

Slovenská národná strana

2,8

5,6

7.

Podrobnejšie k podnikateľskému prostrediu

Lepší prehľad o prístupe k podnikateľskému prostrediu dáva plnenie jednotlivých požiadaviek Wish Listu 2006, teda dokumentu, kde PAS definovala základné úlohy na budúce volebné obdobie.

Požiadavka Wish Listu 2006

Body (maximálny dosiahnuteľný počet bodov pri každej požiadavke je 50)

 

Smer-SD

SDKÚ-DS

ĽS-HZDS

SMK

KDH

SNS

SF

1. Zvyšovať makroekonomickú stabilitu; odstrániť schodkové hospodárenie štátu; vytvoriť podmienky na prijatie eura v plánovanom termíne v roku 2009.

9,7

40,7

13,7

23,3

32,0

3,3

13,0

2. Presadzovať nevyhnutné reformy v EÚ vychádzajúc z filozofie reforiem realizovaných v SR v oblastiach daňovej a pracovnej legislatívy, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia; podporovať urýchlené uvoľnenie cezhraničného pohybu pracovných síl a služieb a znižovanie ochrany vnútorných trhov.

10,0

21,0

12,5

13,5

25,0

0,0

17,5

3. Podporovať rozvoj poznatkovej ekonomiky s osobitným dôrazom na zlepšenie ochrany duševného vlastníctva.

19,0

35,0

12,0

12,0

27,0

2,0

0,0

4. Zvýšiť transparentnosť pri prideľovaní prostriedkov z fondov EÚ; zjednodušiť schvaľovanie a výkazníctvo projektov; vyhodnocovať dopady projektov financovaných z fondov EÚ na kvalitu života občanov Slovenska a zverejňovať zrozumiteľné informácie o efektívnosti použitia prostriedkov z fondov EÚ.

16,0

7,3

4,0

0,0

0,0

0,0

4,0

5. Zvyšovať stabilitu a jednoznačnosť právnych predpisov (najmä v daňovej oblasti); posilniť vymožiteľnosť práva; výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní.

17,0

38,0

8,7

0,7

19,7

9,7

11,7

6. Poskytovať verejnosti zrozumiteľné informácie o verejných výdavkoch a činnosti verejných inštitúcií; kontrolu efektívnosti štátnych inštitúcií podriadiť subjektu mimo exekutívy; rozšíriť kompetencie vlády SR v oblasti kontroly samospráv.

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

7. Zjednodušiť a elektronizovať komunikáciu s úradmi; skrátiť reakčné doby úradov; smerovať k pružnému, rýchlemu a efektívnemu výkonu štátnej správy.

11,3

41,3

13,0

0,0

22,3

6,7

15,7

8. Zotrvať pri zreformovanom daňovom systéme; znížiť a zjednodušiť odvodové zaťaženie; posilňovať princíp súkromného (komerčného) poistenia v rámci sociálneho systému; zverejňovať všetkých príjemcov sociálnej pomoci na internete.

9,0

30,5

9,5

22,3

22,8

0,5

12,3

9. Pokračovať v reforme zdravotníctva s cieľom vybudovať udržateľný, efektívny a transparentný systém; rozdeliť diagnózy do kategórií plne hradených štátom, čiastočne hradených štátom a priamo hradených občanom so zohľadnením veku pacientov.

12,0

18,5

9,5

27,0

28,5

9,5

18,5

10. V školskom systéme vo väčšej miere aplikovať metódy výučby používané v krajinách úspešných v medzinárodných porovnaniach (vrátane učebníc a pomôcok); zvýšiť dôraz na výučbu cudzích jazykov; posilniť konkurenciu medzi vysokými školami na národnej a medzinárodnej úrovni; legalizovať postavenie externých študentov.

5,5

29,5

4,5

10,8

13,3

0,0

8,5

11. Rozvíjať aktivity zamerané na uplatňovanie etických princípov a potláčanie korupcie v spoločnosti; boj proti korupcii posilniť aj privatizáciou štátnych podnikov.

10,0

35,0

3,0

1,0

19,5

0,0

19,0

Priemerné plnenie požiadaviek Wish Listu 2006

10,6

26,9

7,9

10,0

18,0

2,8

11,5

Z predchádzajúcej tabuľky vidieť, že SDKÚ – DS sa najviac venuje makroekonomickej stabilite a efektívnemu výkonu štátnej správy, KDH k tomu pridáva zdravotníctvo. Prioritou SMK a Slobodného fóra je zdravotníctvo a daňový systém. Smer – SD preferuje poznatkovú ekonomiku a využívanie európskych fondov, ĽS – HZDS si najviac všíma verejnú správu. SNS nemá ani jedno hodnotenie nad 10 bodov. Najmenšiu pozornosť venujú strany kontrole verejných inštitúcií, čo môže byť varovaním pred plytvaním s verejnými prostriedkami v budúcom funkčnom období.

Problematická kontinuita politiky

PAS si osobitne všímala kontinuitu programov politických strán spred štyroch rokov s tohtoročnými. Zámerom tejto časti hodnotenia bolo získanie predstavy, do akej miery bude strana v prípade účasti v budúcej vláde ochotná a schopná napĺňať zámery proklamované v predloženom volebnom programe a do akej miery si nechá vnútiť pozície diktovanej inými koaličnými stranami. Ak sa jej program menil počas predchádzajúcich štyroch rokov, je predpoklad, že sa tak stane aj v nasledujúcom období.

Kontinuita programov (max. 100 bodov)

Poradie

SDKÚ – DS

100

1.

KDH

80

2.

SMK

60

3.

SNS

40

4.-5.

Smer – SD

40

4.-5.

ĽS – HZDS

20

6.

SF

0

7.

Silné prvky previazanosti hodnôt a cieľov sú v dokumentoch SDKÚ-DS a KDH. Na opačnom konci je Smer – SD, kde sa nezmenil len názov strany a programu, ale aj politická orientácia. ĽS – HZDS je najmenej čitateľná strana aj po štyroch rokoch. Nemalé zmeny zaznamenali aj národne založené strany – SNS a SMK. Slobodné fórum nezískalo ani bod, pretože ide o úplne novú stranu bez porovnávacej základne.

Analýza volebných programov politických strán z hľadiska podnikateľského prostredia (plné znenie, vo formáte .pdf)

Prezentácia z tlačovej konferencie (vo formáte .pdf)