sep 272016
 
 27. septembra 2016

Najviac zaostávame v úrovni inovácií a kvalite verejných inštitúcií, hovorí správa WEF.

Slovenská republika sa opäť jemne posunula v rebríčku konkurencieschopnosti, ktorý vytvára Svetové ekonomické fórum vo Švajčiarsku (WEF) na základe prieskumu medzi podnikateľmi. Tento rok sa dostala na 65. miesto. Oproti vlaňajšku je to posun o dve priečky nahor. Hovorí to dnes zverejnená Správa o globálnej konkurencieschopnosti 2016-2017.

Zo zlepšenia ohodnotenia sa Slovensko teší od roku 2014, odkedy sa z historicky najhoršej 78. priečky posunulo už o trinásť miest. Od 37. priečky na svete, na ktorej bolo v časoch ekonomických reforiem v roku 2006, je však ešte veľmi ďaleko.

Výsledky hovoria o ďalšom miernom raste atraktivity Slovenska ako krajiny na podnikanie za posledný rok. Napriek tomu je SR naďalej jednou z najhorších krajín na podnikanie v EÚ. Za nami sú už len Grécko, Cyprus, Chorvátsko a pádom o šesť miest na 69. priečku nás tento rok pustilo pred seba aj Maďarsko.

Korupcia, vysoké dane, byrokracia

„Hodnotenie Slovenska sa zlepšilo iba veľmi mierne v oblasti technologickej pripravenosti a inovácií, v ostatných oblastiach prakticky stagnovalo. Posun v rebríčku je preto len nepatrný, dôvodom je skôr zhoršenie iných krajín,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský. PAS je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra, takže sa podieľala na zbieraní vyjadrení účastníkov prieskumu.

Podnikatelia na Slovensku najlepšie hodnotia úroveň zdravotníctva a základných škôl (6 zo 7 bodov), ale aj makroekonomické prostredie, či technologickú pripravenosť. Najhoršie je na tom podľa nich kvalita verejných inštitúcií (3 zo 7 bodov), o niečo viac dostala úroveň inovácií v krajine.

  Vyše 130 účastníkov prieskumu pokladá za najväčší problém podnikania na Slovensku tradične korupciu, jej vnímanie sa dokonca zvýšilo na hodnotu takmer 20 percent. Tesne za ňu sa dostala výšku daní s vyše 17, neefektívnosť a byrokracia vlády je tesne pod 15 percentami.

„Treba sa tešiť aj z malého zlepšenia, ale 65. miesto na svete určite nie je pozícia, s ktorou by sa Slovensko mohlo uspokojiť,“ hovorí P. Kremský. „V prípade lepšieho spravovania krajiny a vytvárania podnikateľského prostredia máme ako krajina potenciál dostať sa aspoň na úroveň Českej republiky, ktorá sa posunula na 31. miesto.“

V boji proti klientelizmu, fungovaní justície alebo zaťažení štátnou reguláciou je Slovensko podľa hodnotenia vlastných špičkových manažérov stále v poslednej desiatke poradia spomedzi 138 štátov sveta.

V tomto roku WEF zaradilo do hodnotenia 138 krajín zo všetkých kontinentov, v zložení prvej desiatky sa ani tentoraz veľa nezmenilo. Prevažujú v nej európske ekonomiky, na špici sa už ôsmy rok po sebe udržalo Švajčiarsko. Singapur si udržal druhú priečku a USA tiež obhájili tretie miesto. Najväčším skokanom v prvej desiatke je Veľká Británia, v stúpaní nahor pokračuje Holandsko, ktoré sa dostalo už na štvrté miesto. Pokles o dve miesta naopak zaznamenali Japonsko (8.), Hong Kong (9.) a Fínsko pokračuje v zostupe už na desiate miesto.Susedia poskočili aj sa prepadli

Z ďalších krajín si treba všimnúť výraznejší skok Nového Zélandu (13.) a Rakúska (19.), Česká republika si po vlaňajšom skoku tento rok iba udržala 31. priečku na svete. V rýchlom postupe nahor pokračuje Poľsko (už 36.) India, Malta, Mexiko alebo Gruzínsko. Naopak, nadol sa prepadli napríklad Portugalsko, Turecko, Rumunsko, či spomínané Maďarsko.

Index konkurencieschopnosti vypovedá o perspektíve krajiny dosahovať udržateľný hospodársky rast v strednodobom horizonte. Každoročne hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne politiky a ďalšie faktory, ktoré podmieňujú úroveň produktivity a prosperity v 138 krajinách sveta.

Graf: Hodnotené piliere konkurencieschopnosti

Správa o globálnej konkurencie-schopnosti upozorňuje, že otvorenosť ekonomík pre globálne obchodovanie s tovarmi a službami vo všetkých častiach sveta už desať rokov klesá. Ohrozuje to schopnosť krajín rásť a využívať inovácie, pretože tá závisí práve od otvorenosti trhov.

„Ich obmedzovanie v globálnej ekonomike poškodzuje schopnosť    konkurovať a politikom to sťažuje rozvíjať udržateľný a efektívny rast,“  hovorí zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra, Klaus Schwab.

Svetové ekonomické fórum hodnotí konkurencieschopnosť krajín na základe verejných štatistických dát a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. Prieskum prebiehal od februára do apríla 2016 a zapojilo sa doň viac ako 14 000 manažérov z celého sveta. Partnerom Svetového ekonomického fóra a koordinátorom prieskumu na Slovensku bola Podnikateľská aliancia Slovenska. Výsledky hodnotenia odrážajú stav ekonomiky a názory manažérov ku koncu apríla 2016.

Vyše 130 respondentov zo Slovenska, manažérov veľkých i malých firiem, vyplnilo prieskum elektronicky na internetovej stránke Svetového ekonomického fóra. PAS nemala prístup k tvorbe dotazníkov, hodnoteniu, ani individuálnym odpovediam respondentov. V súvislosti s rebríčkom konkurencieschopnosti neposkytla Svetovému ekonomickému fóru žiadne vlastné dáta alebo analýzy.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Kompletný Rebríček globálnej konkurencieschopnosti 2016-2017 (pdf)

Plné znenie Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2016-2017 (pdf)

Profil Slovenskej republiky (pdf)

Pôvodná tlačová správa Svetového ekonomického fóra (pdf)

Grafy k vývoju konkurencieschopnosti vo svete (pdf)

 

Prečítajte si aj:

Ďalšie zlepšenie SR v rebríčku konkurencieschopnosti v roku 2015

apr 182016
 
 18. apríla 2016

Najväčším zlepšením na okolí sa môže pochváliť Česko, v Európe najviac láka Švajčiarsko a Dánsko.

Najlepšie na svete sa stále podniká v Singapure. Tesne za ním nasleduje Hongkong a Nový Zéland. Titul najlepšej krajiny na podnikanie získalo ostrovné územie s vyše 5 miliónmi obyvateľov, ktoré leží na juh od Malajského polostrova v hodnotení Superindex PAS tento rok už po siedmy raz.

Podnikateľská aliancia Slovenska vytvára Superindex z najčerstvejších údajov štyroch prestížnych medzinárodných rebríčkov. Každoročne ich vydávajú Svetové ekonomické fórum (WEF), Svetová banka (WB), Heritage Foundation a Transparency International.

Dve priečky nahor

Slovensko za krajinami s najpriaznivejším podnikateľským prostredím na svete stále výrazne zaostáva. Tento rok sa však jeho index opäť zvýšil o 0,46 na 78,3 bodu, prispel k tomu najmä posun v hodnotení Doing Business Svetovej banky. Slovensko sa tak posunulo o dve priečky na 35. miesto vo svete, pričom predbehlo Maďarsko a Bulharsko, ktoré sa vlani nachádzali tesne pred ním.

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa teda podľa výsledkov štyroch renomovaných inštitúcií počas uplynulých 12 mesiacov nepatrne zlepšilo a kvalitou podmienok na podnikanie sa krajina posunula bližšie k najúspešnejším štátom sveta.

Ešte výraznejšie nahor sa však posunuli aj susedná Česká republika, ktorá sa dostala už na 29. pozíciu, Poľsko je o priečku za ňou. Nahor smerovali aj Slovinsko či Rumunsko, Rakúsko si udržalo 18. miesto na svete, Nemecko sa posunulo o jedno na jedenástu priečku. Vysoko sa držia aj pobaltské krajiny. Naopak, nadol zamierili Maďarsko, Chorvátsko či Bulharsko, udržala sa Ukrajina, ktorá je však 79. mieste na svete tesne pred Kambodžou a Nikaraguou.

Biznis raje

Štáty, ktoré podnikateľom poskytujú najlepšie podmienky majú index tesne pod hodnotou 100 bodov, Singapur a Hongkong ju dokonca prekračujú. V prvej desiatke sú tradične aj Nový Zéland, USA a Kanada, z Európy Švajčiarsko, škandinávske krajiny alebo Veľká Británia a Nemecko. Najviac si index zlepšila Uganda pred Indiou, Vietnamom a Keňou. Piatym najlepším reformátorom na svete je práve Česká republika, ktorej index vzrástol z 82,1 na 83,8 bodu najmä vďaka posunu v rebríčku konkurencieschopnosti a vnímania korupcie.

 Najviac sa podnikateľské prostredie zhoršilo v Brazílii, Turecku, Albánsku, či na Taiwane, ale aj v Chorvátsku a Maďarsku. Z krajín EÚ sa aj tento rok najhoršie umiestnili Grécko (67. miesto), Chorvátsko (55.) a Taliansko (45.).

Superindex je projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska, prostredníctvom ktorého PAS od roku 2010 porovnáva vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku a v ďalších krajinách sveta a vyhodnocuje pohyb týchto krajín v renomovaných medzinárodných rebríčkoch.

Superindex je unikátny hodnotiaci nástroj – index indexov podnikateľského prostredia, ktorý v sebe kombinuje výsledky Indexu globálnej konkurencieschopnosti (Svetové ekonomické fórum), Doing Business (Svetová Banka), Indexu ekonomickej slobody (Heritage Foundation) a Indexu vnímania korupcie (Transparency International).

Viac o projekte

Cieľom projektu je komplexné sledovanie a vyhodnocovanie, ako sa Slovensko kvalitou podnikateľského prostredia približuje alebo vzďaľuje od top 5 krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete. Referenčnou hodnotou indexu je 100 bodov a táto hodnota vyjadruje priemerné skóre 5 krajín s  najlepším podnikateľským prostredím na svete.

Hlavným výstupom projektu je virtuálny rebríček 100 krajín sveta, ktorý zoraďuje krajiny podľa ich výsledkov v uvedených štyroch svetových rebríčkoch. Superindex a virtuálny rebríček aktualizuje PAS raz ročne.

Superindex poskytuje najkomplexnejší pohľad na vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku, pretože našu ekonomiku nehodnotí z pohľadu jednej inštitúcie, ale spája hodnotenia štyroch renomovaných nezávislých medzinárodných organizácií. Neidentifikuje konkurenčné výhody a nevýhody krajín, tie je však možné určiť z jednotlivých indexov a rebríčkov, z ktorých je Superindex vytvorený.

Rebríček najúspešnejších krajín nájdete tu:

Prečítajte si aj:

Podnikatelia sa sťažujú na zhoršovanie prostredia, trápia ich pomalé súdy, neférové stimuly a časté zmeny zákonov

Slovensko podľa Svetovej banky medzi krajinami s najlepším podnikateľským prostredím, iné rebríčky tvrdia opak

Kým Slovensko vo svetovej biznis hitparáde klesalo spolu s Maďarskom, ďalší jeho susedia si udržiavajú slušné pozície

 

aug 162010
 
 16. augusta 2010

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s analytickou jednotkou TREND Analyses vypracovali Správu o stave podnikateľského prostredia v SR 2010. Po podobnej Správe z roku 2002 a Audite podnikateľského prostredia z roku 2006 prichádza PAS aj v tomto volebnom roku s novou Správou o stave podnikateľského prostredia, ktorá obsahuje analýzy aktuálnych najväčších bariér podnikania a formuluje konkrétne odporúčania na zlepšenie súčasného stavu.Správu pre PAS vytvoril tím deviatich nezávislých autorov a spoluautorov pod vedením Trend Analyses. Autori sa popri vlastných zdrojoch opierali o Prieskum o prekážkach podnikania v SR a iné podklady poskytnuté reprezentantmi podnikateľskej obce. Správa obsahuje analýzy nasledovných oblastí:

1. Ľudský kapitál (zamestnanosť, pracovná sila, školstvo a vzdelávanie)
2. Pôda, stavebné konanie a kataster
3. Právny rámec podnikania (príprava zákonov, občiansky a obchodný zákonník, pracovná legislatíva, zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zásahy do slobody podnikania a voľného trhu)
4. Súdnictvo
5. Administratívne prekážky podnikania
6. Verejné financie
7. Verejné obstarávanie
8. Eurofondy
9. Dopravná infraštruktúra

Téma odvodového zaťaženia nebola v Správe rozpracovaná, nakoľko problematiku odvodov sa PAS nedávno pokúsila riešiť v rámci osobitného projektu.

SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SR 2010 (plné znenie; pdf)

Rozšírené znenie čiastkových analýz Správy o stave podnikateľského prostredia v SR 2010 (pdf):

Ľudský kapitál: Zamestnanosť a pracovná sila
Ľudský kapitál: Školstvo a vzdelávanie
Pôda, stavebné konanie a kataster
Právny rámec podnikania
Súdnictvo
Administratívne prekážky podnikania
Verejné financie
Verejné obstarávanie
Eurofondy
Dopravná infraštruktúra

Prieskum o bariérach podnikania na Slovensku (pdf)

Podnikateľská aliancia Slovenska ďakuje spoločnostiam nasledovným spoločnostiam za priamu finančnú podporu, ktorá umožnila realizáciu tohto projektu:

jún 142006
 
 14. júna 2006

Projekt Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov v súlade s programom Minerva a jej akčným plánom pre podnikateľské prostredie.

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 13. júla 2005 schválila návrh akčného plánu pre podnikateľské prostredie, v rámci ktorého vyčlenila finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a poverila PAS a RÚZ realizáciou Auditu. Práce na spracovaní Auditu, výsledky ktorého sú predmetom tejto publikácie, prebiehali od augusta 2005 do apríla 2006. Pri spracovaní jednotlivých kapitol spolupracovala PAS a RÚZ s najlepšími expertnými kapacitami, či už inštitúciami alebo jednotlivcami, ktoré sú pre dané oblasti v SR k dispozícii.

PAS bola odborným garantom kapitoly 1 – Makroekonomický rámec pre podnikanie v SR, kapitoly 4 – Finančné (daňové, odvodové, poplatkové) zaťaženie podnikateľských subjektov, ako aj dotazníkového prieskumu a cielených rozhovorov s podnikateľmi a manažérmi o prekážkach podnikania a možných spôsoboch ich odstraňovania. Zistenia a závery prieskumu predstavujú významnú pridanú hodnotu.

Predkladaný Audit ponúka okrem dôkladnej analýzy súčasného stavu i návrh opatrení, prostredníctvom ktorých možno identifikované bariéry eliminovať. Výrazná pozornosť pri jeho spracovaní bola venovaná súčinnosti požiadaviek a procesov verejnej správy v rôznych oblastiach ovplyvňujúcich podnikanie. Audit sa súčasne sústredil nie len na úroveň centrálnej štátnej správy, ale aj na miestnu a regionálnu úroveň. Audit bol prioritne zameraný na oblasti mimo rámca regulácie zo strany EÚ, v určitých momentoch sa však pokúsil identifikovať aj legislatívne a administratívne zmeny, ktoré by mala SR na úrovni EÚ presadzovať.

Výsledky projektu boli odprezentované verejnosti na odbornej konferencii dňa 14. júna 2006 v hoteli Radisson SAS, Carlton Bratislava. Prezentácia vedúceho koordinačnej skupiny projektu Jána Oravca je k nahliadnutiu tu.

Vyhlásenie PAS a RÚZ k Auditu prekážok podnikania v Slovenskej republike

Plné znenie publikácie:
Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku

nov 202003
 
 20. novembra 2003

Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) chce nadviazať na úspech projektu z roku 2002. Minuloročnej Správe o stave podnikateľského prostredia sa dostalo uznania tak z verejného ako aj podnikateľského sektora. Vzhľadom na veľkú dynamiku slovenského podnikateľského prostredia sa PAS rozhodla spustiť druhý ročník tejto nepravidelnej aktivity.

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 sa opäť zameriava na identifikáciu najvážnejších prekážok, ktoré deformujú podnikateľské prostredie a zisťuje zmeny v problémových oblastiach identifikovaných v minulom roku. Jej obsah je však rozšírený o aktuálne témy, ktoré budú mať významné dopady na podnikateľské prostredie – predovšetkým sa jedná o reformy a integráciu SR do EÚ. Správu pre PAS vypracovali Slovenská ratingová agentúra a Amrop Jenewein Group.

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR 2003 (pdf)

Kapitoly správy:

1 – Trhové prostredie
2 – Ľudský kapitál
3 – Reformy
4 – Dostupnosť ekonomických informácií
5 – Vývoj vo vybraných odvetviach ekonomiky
6 – Integrácia
7 – Príloha: Hodnotenie plnenia odporúčaní zo Správy o stave podnikateľského prostredia v SR 2002

Najdôležitejšie udalosti v projekte

marec – apríl 2003 – Príprava návrhu projektu a rokovania s potenciálnymi sponzormi. Rokovania o podmienkach spolupráce medzi PAS a Slovenskou ratingovou agentúrou – hlavným dodávateľom Správy. Vypracovanie Zadania projektu pre SRA.

07.05.2003 – Oficiálny začiatok realizácie projektu – podpísanie zmluvy medzi PAS a SRA ohľadom vypracovania Správy o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003.

14.05.2003 – Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru projektu Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 (RVP). Členovia RVP boli detailne informovaní o zámeroch projektu, jeho plánovanej štruktúre a súvisiacich aktivitách. Členovia RVP schválili spoločnosť Amrop Jenewein Group za partnera SRA pri vypracovaní Správy.

25.06.2003 – Druhé zasadnutie Riadiaceho výboru projektu Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 (RVP). Členovia RVP boli informovaní o priebehu prác na projekte. Práce na zostavovaní správy prebiehajú podľa časového harmonogramu a termíny nie sú ohrozené. Pripravuje sa realizácia dotazníkového prieskumu, ktorý bude kľúčovým podkladom kapitoly Trhové prostredie. Dotazník je skonštruovaný na báze minuloročného dotazníka a je rozšírený o ďalšie tematické okruhy.

27.08.2003 – Tretie zasadnutie Riadiaceho výboru projektu Správa o stave podnikateľského prostredia v SR – 2003 (RVP). Členovia RVP boli informovaní o priebehu prác na projekte. Bola predstavená prvá verzia Správy. V prvej časti sú popísané výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného v súvislosti so Správou. Návrh konečnej verzie dostanú členovia RVP na pripomienkovanie v prvom októbrovom týždni.

15.10.2003 – Štvrté zasadnutie riadiaceho výboru projektu (RVP). Členovia RVP prerokovali pripomienky k obsahu Správy. Boli dohodnuté zmeny formátu tlačenej správy a jej obalu. Upresnil sa časový harmonogram prác, aby bolo možné prezentovať Správu 20. novembra 2003 – v deň výročného zasadnutia PAS.

25.10.2003 – Projekt dodatočne finančne podporili ďalší účastníci PAS

20.11.2003 – Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike 2003 v slovenskom jazyku bola prezentovaná novinárom na tlačovej besede o 11:00 v hoteli Devín v Bratislave. Následne bola predstavené účastníkom PAS po výročnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v ten istý deň.

12.12.2003 – Slovenská verzia Správy bola zaslaná všetkým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, všetkým členom vlády a štátnym tajomníkom jednotlivých ministerstiev.