Júl 122013
 
 12. Júl 2013

V aktuálnom čísle euPASnewsletter sa ako téme mesiaca venujeme rokovaniam o vytvorení zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA. Prinášame základné informácie o priebehu rokovaní a možných vplyvoch na ekonomiky krajín EÚ. Súčasťou čísla je profil Petra Kmeca, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Spojených štátoch amerických, a rozhovor s ním na tému zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA.

Linka na 2. číslo euPASnewsletter (júl 2013)

Archív

Jún 122013
 
 12. Jún 2013

Predstavujeme Vám nový elektronický časopis euPASnewsletter, v ktorom Vám budeme prinášať informácie o aktuálnom dianí v európskych inštitúciách. Týmto projektom chceme zvyšovať informovanosť o fungovaní EÚ, pripravovaných legislatívnych zámeroch a stratégiách a zároveň prispieť týmto spôsobom k prípravám na predsedníctvo SR v EÚ.

Linka na prvé číslo euPASnewsletter (jún 2013)

Archív