okt 122013
 
 12. októbra 2013

Hlavnou témou piateho čísla euPASnewsletter je internetová ekonomika, ktorej ďalší rozvoj ovplyvní októbrový summit lídrov EÚ zameraný na digitálne služby a telekomunikácie. Internetová ekonomika môže európskej ekonomike priniesť ďalší rozvojový impulz pri prekonávaní hospodárskej stagnácie. V rozhovore mesiaca sa k internetovej ekonomike, ako k nástroju na dosiahnutie udržateľného rastu a zamestnanosti, vyjadruje Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie a komisár pre inštitucionálne vzťahy a administratívu. Newsletter obsahuje aj pravidelné rubriky s novinkami v oblasti eurolegislatívy a aktuálnych tém, ktoré riešia európske inštitúcie.

Linka na 5. číslo euPASnewsletter (október 2013)

Archív

 

sep 122013
 
 12. septembra 2013

Vo štvrtom vydaní euPASnewsletter sa ako hlavnej téme venujeme pripravovanému Transatlantickému partnerstvu v oblasti obchodu a investícií (TTIP). PAS v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave sa bude tejto téme venovať aj v nasledujúcich mesiacoch v rámci osobitného projektu. Význam dohody TTIP vysvetľuje vo videopríhovore veľvyslanec USA na Slovensku p. Theodore Sedgwick a v rozhovore mesiaca p. Daniel Ikenson, Riaditeľ Centra Herberta A. Stiefela pre štúdium obchodných politík na Cato Institute. Nechýbajú pravidelné rubriky s novinkami v oblasti eurolegislatívy a aktuálnych tém, ktoré riešia európske inštitúcie.

Linka na 4. číslo euPASnewsletter (september 2013)

Archív

 

aug 122013
 
 12. augusta 2013

Hlavnou témou tretieho čísla euPASnewsletter je Európskou komisiou pripravovaná regulácia medzibankových výmenných poplatkov za kartové platby. PAS sa tejto téme v uplynulých mesiacoch osobitne venovala a vypracovala analýzu dopadov takejto regulácie na ekonomické subjekty v SR. Najdôležitejšie závery analýzy nájdete v rozhovore a výkonným riaditeľom PAS R. Kičinom. Naďalej sa venujeme sledovaniu rokovaní a aktivít súvisiacich s vytváraním zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA. V newslettri tiež nájdete aktuality z oblasti ekonomiky a financií, energetiky, IT a telekomunikácií a podnikateľského prostredia.

Linka na 3. číslo euPASnewsletter (august 2013)

Archív

júl 122013
 
 12. júla 2013

V aktuálnom čísle euPASnewsletter sa ako téme mesiaca venujeme rokovaniam o vytvorení zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA. Prinášame základné informácie o priebehu rokovaní a možných vplyvoch na ekonomiky krajín EÚ. Súčasťou čísla je profil Petra Kmeca, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Spojených štátoch amerických, a rozhovor s ním na tému zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA.

Linka na 2. číslo euPASnewsletter (júl 2013)

Archív

jún 122013
 
 12. júna 2013

Predstavujeme Vám nový elektronický časopis euPASnewsletter, v ktorom Vám budeme prinášať informácie o aktuálnom dianí v európskych inštitúciách. Týmto projektom chceme zvyšovať informovanosť o fungovaní EÚ, pripravovaných legislatívnych zámeroch a stratégiách a zároveň prispieť týmto spôsobom k prípravám na predsedníctvo SR v EÚ.

Linka na prvé číslo euPASnewsletter (jún 2013)

Archív