apr 102014
 
 10. apríla 2014

Zdravotníctvo je hlavnou témou ďalšieho čísla elektronického mesačníka euPASnewsletter. Prinášame informácie o aktivitách Bruselu v oblasti liekovej politiky a pripravovanej modernizácii slovenských nemocníc, ktorá má byť financovaná z eurofondov. Osobitne sa venujeme zmenám v zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby. V ďalších rubrikách informujeme o aktualitách z finančného sektora a energetickej politiky únie, aktivitách EÚ v oblasti telekomunikácií a rozširovania využívania internetu a vybraných zmenách v podnikateľskom prostredí. Neobišli sme ani tému eurovolieb, ktoré sa konajú 24.5.2014 a tému Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií medzi EÚ a USA, kde Európska komisia v súčasnosti iniciuje verejnú konzultáciu o ochrane investorov.

Linka na 10. číslo euPASnewsletter (marec 2014)

Archív

 

mar 102014
 
 10. marca 2014

V novom čísle euPASnewsletter sa vraciame k téme regulácie elektronických platieb. Koncom februára totiž výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti podporil návrh Európskej komisie (EK) zaviesť stropy pre mnohostranné výmenné poplatky pri platbe kartou. Prinášame niekoľko pohľadov na túto iniciatívu a venujeme sa aj rizikám, ktoré sú s novou reguláciou spojené.  Informujeme o schválení Partnerskej dohody – základného rámca na čerpanie eurofondov, iniciatívach EK a Európskeho parlamentu týkajúcich sa korporátnych daní a DPH, a aktuálne diskutovaných otázkach v oblasti energetiky a životného prostredia. Ponúkame tiež prehľad slovenských kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 24. mája 2014.

Linka na 9. číslo euPASnewsletter (február 2014)

Archív

 

feb 122014
 
 12. februára 2014

Hlavnou témou najnovšieho čísla euPASnewsletter sú aktuálne informácie z rokovaní o zóne voľného obchodu medzi EÚ a USA. Informujeme o spomalení rokovaní, prinášame niekoľko nových názorov na sporné body dohody a pohľad hlavného analytiky Sberbank Europe AG Vladimíra Vaňa na výhody a nevýhody Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií (TTIP). V ďalších sekciách sa o.i. venujeme zmenám v bankových platbách SEPA, očakávaniam rastu cien energií v Európe, ochrane súkromia na internete, priaznivému vývoju slovenského priemyslu i zhoršeniu ekonomickej slobody.

Linka na 8. číslo euPASnewsletter (január 2014)

Archív

 

dec 122013
 
 12. decembra 2013

V aktuálnom čísle informujeme o pokračujúcich aktivitách Európskej komisie v oblasti koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v krajinách EÚ, ktoré prebiehajú v rámci tzv. európskeho semestra, t.j. programu, ktorého cieľom je zabezpečiť zdravé verejné financie, podporovať hospodársky rast a predchádzať nadmerným makroekonomickým nerovnováham v EÚ. Prinášame pohľad na historicky prvé hodnotenie rozpočtových plánov a sumarizujeme výhrady Európskej komisie k udržateľnosti rozpočtu SR na rok 2014.  Ponúkame tiež pravidelný prehľad najdôležitejších udalostí z Bruselu, týkajúcich sa  ekonomiky, financií, energetiky telekomunikačných technológií a podnikateľského prostredia. V profile mesiaca Vám predstavujeme Vazila Hudáka, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR a jeho pohľad na európsky semester.

Linka na 7. číslo euPASnewsletter (december 2013)

Archív

 

nov 122013
 
 12. novembra 2013

V aktuálnom čísle sa ako hlavnej téme venujeme energetike, jednotnému energetickému trhu EÚ a dopadom, ktoré z neho pre Slovensko vyplývajú. Informujeme o slovenských energoprojektoch zaradených na zoznam spoločného záujmu. Všimli sme si zlepšenie prognózy hospodárskeho rastu SR, zvýšený záujem Bruselu kontrolovať rozpočty krajín EÚ, snahu Európskej komisie prehodnotiť dotácie v energetike, analýzu inovatívnosti krajín EÚ a veľa ďalších aktuálnych tém, ktoré sa v týchto dňoch riešia v inštitúciách EÚ. V rozhovore mesiaca predstavujeme Dušana Chreneka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Linka na 6. číslo euPASnewsletter (november 2013)

Archív