Aug 122013
 
 12. August 2013

Hlavnou témou tretieho čísla euPASnewsletter je Európskou komisiou pripravovaná regulácia medzibankových výmenných poplatkov za kartové platby. PAS sa tejto téme v uplynulých mesiacoch osobitne venovala a vypracovala analýzu dopadov takejto regulácie na ekonomické subjekty v SR. Najdôležitejšie závery analýzy nájdete v rozhovore a výkonným riaditeľom PAS R. Kičinom. Naďalej sa venujeme sledovaniu rokovaní a aktivít súvisiacich s vytváraním zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA. V newslettri tiež nájdete aktuality z oblasti ekonomiky a financií, energetiky, IT a telekomunikácií a podnikateľského prostredia.

Linka na 3. číslo euPASnewsletter (august 2013)

Archív

Júl 122013
 
 12. Júl 2013

V aktuálnom čísle euPASnewsletter sa ako téme mesiaca venujeme rokovaniam o vytvorení zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA. Prinášame základné informácie o priebehu rokovaní a možných vplyvoch na ekonomiky krajín EÚ. Súčasťou čísla je profil Petra Kmeca, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Spojených štátoch amerických, a rozhovor s ním na tému zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA.

Linka na 2. číslo euPASnewsletter (júl 2013)

Archív

Jún 122013
 
 12. Jún 2013

Predstavujeme Vám nový elektronický časopis euPASnewsletter, v ktorom Vám budeme prinášať informácie o aktuálnom dianí v európskych inštitúciách. Týmto projektom chceme zvyšovať informovanosť o fungovaní EÚ, pripravovaných legislatívnych zámeroch a stratégiách a zároveň prispieť týmto spôsobom k prípravám na predsedníctvo SR v EÚ.

Linka na prvé číslo euPASnewsletter (jún 2013)

Archív

Apr 302009
 
 30. Apríl 2009

PAS EU observer je mesačník Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorý PAS začala vydávať v januári 2007 v rámci projektu Sledovanie a ovplyvňovanie eurolegislatívy.

Cieľom tejto aktivity je vytvoriť pravidelný a hodnotný zdroj informácií z bruselského prostredia pre členov PAS a ostatných predstaviteľov podnikateľskej komunity na Slovensku.

Zameriava sa na informácie priamo vplývajúce na podnikateľské prostredie. Prostredníctvom mesačníka EUobserver chce PAS informovať o tom, aké aktuálne zmeny v oblasti legislatívy prináša bruselská agenda, o akých témach sa v inštitúciách EÚ diskutuje a aké legislatívne návrhy sa pripravujú. Dôležitou súčasťou informačnej stratégie je informovať aj o novinkách v oblasti európskych fondov vyhlasovaných nielen v Bruseli, ale aj na Slovensku.

PAS EU observer pripravuje PAS v spolupráci so svojim bruselským zastúpením.

Vydané čísla:

Ročník 2009

Ročník 2008

Ročník 2007

Feb 152007
 
 15. Február 2007

Projekt realizuje PAS od začiatku roka 2007 v spolupráci s poradenskou spoločnosťou FIPRA Slovakia (člen JENEWEIN GROUP). Jeho cieľom je sledovanie najnovších trendov v európskej politike s výrazným vplyvom na slovenské podnikateľské prostredie a presadzovanie záujmov slovenských podnikateľských subjektov a podnikateľov v EÚ.

V rámci tohto projektu PAS ako prvá a zatiaľ jediná slovenská podnikateľská asociácia spustila činnosť vlastného EÚ zastúpenia v centre európskeho diania. Jeho hlavným poslaním je aktívne reprezentovať a dlhodobo obhajovať ich záujmy v európskej aréne. Zastúpenie má slúžiť pre členov PAS a napomáhať im k maximálnemu spoznaniu a využívaniu výhod, ktoré vyplývajú z členstva SR v EÚ, a k identifikácii pozitív, resp. prekážok vyplývajúcich zo zmien legislatívy či z priorít formovaných európskymi inštitúciami. Jednou z plánovaných úloh zastúpenia je zastupovanie záujmov jednotlivých členov PAS a v prípade záujmu aj asistencia pri vytváraní stabilných väzieb s európskymi inštitúciami.

EÚ zastúpenie PAS realizuje svoju činnosť prostredníctvom Patrika Zoltványho, odborníka pre európske a regulačné záležitosti, ktorý je zároveň spolupracovníkom PAS v rámci nepravidelnej aktivity Sledovanie a ovplyvňovanie európskej legislatívy. V jeho kompetencii je tiež vydávanie pravidelného elektronického mesačníka PAS EU OBSERVER.


Kontakt na kanceláriu PAS v Bruseli:

EU Representation of PAS
Boulevard Saint Michel 47
B-1040, Brussels
Belgium
tel.: (+32-2) 400 00 40
fax: (+32-2) 400 00 81
e-mail: brussels@alianciapas.sk

Kontaktná osoba:

Patrik Zoltvány
Head of EU Representation
tel.: +421 905 855 590
e-mail: patrik.zoltvany@fipra.com

 

Sponzor projektu: