Sep 122013
 
 12. September 2013

Vo štvrtom vydaní euPASnewsletter sa ako hlavnej téme venujeme pripravovanému Transatlantickému partnerstvu v oblasti obchodu a investícií (TTIP). PAS v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave sa bude tejto téme venovať aj v nasledujúcich mesiacoch v rámci osobitného projektu. Význam dohody TTIP vysvetľuje vo videopríhovore veľvyslanec USA na Slovensku p. Theodore Sedgwick a v rozhovore mesiaca p. Daniel Ikenson, Riaditeľ Centra Herberta A. Stiefela pre štúdium obchodných politík na Cato Institute. Nechýbajú pravidelné rubriky s novinkami v oblasti eurolegislatívy a aktuálnych tém, ktoré riešia európske inštitúcie.

Linka na 4. číslo euPASnewsletter (september 2013)

Archív

 

Aug 122013
 
 12. August 2013

Hlavnou témou tretieho čísla euPASnewsletter je Európskou komisiou pripravovaná regulácia medzibankových výmenných poplatkov za kartové platby. PAS sa tejto téme v uplynulých mesiacoch osobitne venovala a vypracovala analýzu dopadov takejto regulácie na ekonomické subjekty v SR. Najdôležitejšie závery analýzy nájdete v rozhovore a výkonným riaditeľom PAS R. Kičinom. Naďalej sa venujeme sledovaniu rokovaní a aktivít súvisiacich s vytváraním zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA. V newslettri tiež nájdete aktuality z oblasti ekonomiky a financií, energetiky, IT a telekomunikácií a podnikateľského prostredia.

Linka na 3. číslo euPASnewsletter (august 2013)

Archív

Júl 122013
 
 12. Júl 2013

V aktuálnom čísle euPASnewsletter sa ako téme mesiaca venujeme rokovaniam o vytvorení zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA. Prinášame základné informácie o priebehu rokovaní a možných vplyvoch na ekonomiky krajín EÚ. Súčasťou čísla je profil Petra Kmeca, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Spojených štátoch amerických, a rozhovor s ním na tému zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA.

Linka na 2. číslo euPASnewsletter (júl 2013)

Archív

Jún 122013
 
 12. Jún 2013

Predstavujeme Vám nový elektronický časopis euPASnewsletter, v ktorom Vám budeme prinášať informácie o aktuálnom dianí v európskych inštitúciách. Týmto projektom chceme zvyšovať informovanosť o fungovaní EÚ, pripravovaných legislatívnych zámeroch a stratégiách a zároveň prispieť týmto spôsobom k prípravám na predsedníctvo SR v EÚ.

Linka na prvé číslo euPASnewsletter (jún 2013)

Archív

Apr 302009
 
 30. Apríl 2009

PAS EU observer je mesačník Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorý PAS začala vydávať v januári 2007 v rámci projektu Sledovanie a ovplyvňovanie eurolegislatívy.

Cieľom tejto aktivity je vytvoriť pravidelný a hodnotný zdroj informácií z bruselského prostredia pre členov PAS a ostatných predstaviteľov podnikateľskej komunity na Slovensku.

Zameriava sa na informácie priamo vplývajúce na podnikateľské prostredie. Prostredníctvom mesačníka EUobserver chce PAS informovať o tom, aké aktuálne zmeny v oblasti legislatívy prináša bruselská agenda, o akých témach sa v inštitúciách EÚ diskutuje a aké legislatívne návrhy sa pripravujú. Dôležitou súčasťou informačnej stratégie je informovať aj o novinkách v oblasti európskych fondov vyhlasovaných nielen v Bruseli, ale aj na Slovensku.

PAS EU observer pripravuje PAS v spolupráci so svojim bruselským zastúpením.

Vydané čísla:

Ročník 2009

Ročník 2008

Ročník 2007