Feb 122014
 
 12. Február 2014

Hlavnou témou najnovšieho čísla euPASnewsletter sú aktuálne informácie z rokovaní o zóne voľného obchodu medzi EÚ a USA. Informujeme o spomalení rokovaní, prinášame niekoľko nových názorov na sporné body dohody a pohľad hlavného analytiky Sberbank Europe AG Vladimíra Vaňa na výhody a nevýhody Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií (TTIP). V ďalších sekciách sa o.i. venujeme zmenám v bankových platbách SEPA, očakávaniam rastu cien energií v Európe, ochrane súkromia na internete, priaznivému vývoju slovenského priemyslu i zhoršeniu ekonomickej slobody.

Linka na 8. číslo euPASnewsletter (január 2014)

Archív

 

Dec 122013
 
 12. December 2013

V aktuálnom čísle informujeme o pokračujúcich aktivitách Európskej komisie v oblasti koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v krajinách EÚ, ktoré prebiehajú v rámci tzv. európskeho semestra, t.j. programu, ktorého cieľom je zabezpečiť zdravé verejné financie, podporovať hospodársky rast a predchádzať nadmerným makroekonomickým nerovnováham v EÚ. Prinášame pohľad na historicky prvé hodnotenie rozpočtových plánov a sumarizujeme výhrady Európskej komisie k udržateľnosti rozpočtu SR na rok 2014.  Ponúkame tiež pravidelný prehľad najdôležitejších udalostí z Bruselu, týkajúcich sa  ekonomiky, financií, energetiky telekomunikačných technológií a podnikateľského prostredia. V profile mesiaca Vám predstavujeme Vazila Hudáka, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR a jeho pohľad na európsky semester.

Linka na 7. číslo euPASnewsletter (december 2013)

Archív

 

Nov 122013
 
 12. November 2013

V aktuálnom čísle sa ako hlavnej téme venujeme energetike, jednotnému energetickému trhu EÚ a dopadom, ktoré z neho pre Slovensko vyplývajú. Informujeme o slovenských energoprojektoch zaradených na zoznam spoločného záujmu. Všimli sme si zlepšenie prognózy hospodárskeho rastu SR, zvýšený záujem Bruselu kontrolovať rozpočty krajín EÚ, snahu Európskej komisie prehodnotiť dotácie v energetike, analýzu inovatívnosti krajín EÚ a veľa ďalších aktuálnych tém, ktoré sa v týchto dňoch riešia v inštitúciách EÚ. V rozhovore mesiaca predstavujeme Dušana Chreneka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Linka na 6. číslo euPASnewsletter (november 2013)

Archív

 

Okt 122013
 
 12. Október 2013

Hlavnou témou piateho čísla euPASnewsletter je internetová ekonomika, ktorej ďalší rozvoj ovplyvní októbrový summit lídrov EÚ zameraný na digitálne služby a telekomunikácie. Internetová ekonomika môže európskej ekonomike priniesť ďalší rozvojový impulz pri prekonávaní hospodárskej stagnácie. V rozhovore mesiaca sa k internetovej ekonomike, ako k nástroju na dosiahnutie udržateľného rastu a zamestnanosti, vyjadruje Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie a komisár pre inštitucionálne vzťahy a administratívu. Newsletter obsahuje aj pravidelné rubriky s novinkami v oblasti eurolegislatívy a aktuálnych tém, ktoré riešia európske inštitúcie.

Linka na 5. číslo euPASnewsletter (október 2013)

Archív

 

Sep 122013
 
 12. September 2013

Vo štvrtom vydaní euPASnewsletter sa ako hlavnej téme venujeme pripravovanému Transatlantickému partnerstvu v oblasti obchodu a investícií (TTIP). PAS v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave sa bude tejto téme venovať aj v nasledujúcich mesiacoch v rámci osobitného projektu. Význam dohody TTIP vysvetľuje vo videopríhovore veľvyslanec USA na Slovensku p. Theodore Sedgwick a v rozhovore mesiaca p. Daniel Ikenson, Riaditeľ Centra Herberta A. Stiefela pre štúdium obchodných politík na Cato Institute. Nechýbajú pravidelné rubriky s novinkami v oblasti eurolegislatívy a aktuálnych tém, ktoré riešia európske inštitúcie.

Linka na 4. číslo euPASnewsletter (september 2013)

Archív