Júl 102014
 
 10. Júl 2014

V ďalšom čísle informujeme o ukončení projektu TTIP: Jedinečná šanca na rast firiem na Slovensku (?), ktorý PAS realizovala od septembra minulého roku a ktorého hlavným výstupom je analýza dopadov Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií (známeho pod skratkou TTIP) na slovenskú ekonomiku. O očakávaných dopadoch sa v rozhovore mesiaca rozprávame so Štefanom Rozkopálom, generálnym riaditeľom sekcie zahraničného obchodu Ministerstva hospodárstva SR. V ďalších častiach newslettra informujeme o novom predsedníctve v Rade EÚ, ktorého sa 1.7.2014 ujalo Taliansko. V ekonomickej sekcii naďalej sledujeme verejnú diskusiu o dopadoch regulácie kartových platieb na vybrané ekonomické subjekty, prinášame aktuálne informácie z oblasti energetiky a telekomunikačného sektora. Informujeme tiež o novee forme podpory pre start-upy a sprísňovaní pravidiel na ochranu spotrebiteľov.

 

Linka na 13. číslo euPASnewsletter (jún 2014)

Archív

 

Jún 142014
 
 14. Jún 2014

V najnovšom vydaní Vám prinášame podrobnú analýzu výsledkov volieb do Európskeho parlamentu a komentáre k vybraným aspektom eurovolieb, ktoré na Slovensku prilákali k volebným urnám rekordne nízky počet voličov. Informujeme o aktualizácii reformných odporúčaní Európskej komisie adresovaných vláde SR v rámci hodnotenia Európskeho semestra 2014.  Všimli sme si tiež rastúcu kritiku novej dane z finančných transakcií a odmietavý postoj expertov voči tzv. Google dani. Pokračujeme v informovaní o pokroku v rokovaniach o Transatlantickom partnerstve  v oblasti obchodu a investícií a o aktuálnych aktivitách PAS v tejto oblasti.

 

Linka na 12. číslo euPASnewsletter (máj 2014)

Archív

 

Máj 102014
 
 10. Máj 2014

Hlavnou témou aktuálneho čísla sú blížiace sa voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Informujeme o procese a pravidlách volieb, prinášame krátky pohľad do histórie eurovolieb na Slovensku a krátky sumár názorov lídrov kandidátiek najsilnejších strán. Informujeme tiež o príprave vytvorenia nového zloženia Európskej komisie. V ďalších rubrikách dávame do pozornosti dokončenie európskych pravidiel pre banky, problémy s auditom použitia eurofondov na Slovensku a zámer Bruselu zintenzívniť boj so šedou ekonomikou. V oblasti energetiky upozorňujeme na vplyv jednotnej emisnej politiky na konkurencieschopnosť a ekonomickú výkonnosť únie a v ďalších sekciách prinášame vybrané aktuality z oblasti podnikateľského prostredia a IT sektora. Naďalej sa venujeme sledovaniu priebehu rokovaní TTIP.

Linka na 11. číslo euPASnewsletter (apríl 2014)

Archív

 

Apr 102014
 
 10. Apríl 2014

Zdravotníctvo je hlavnou témou ďalšieho čísla elektronického mesačníka euPASnewsletter. Prinášame informácie o aktivitách Bruselu v oblasti liekovej politiky a pripravovanej modernizácii slovenských nemocníc, ktorá má byť financovaná z eurofondov. Osobitne sa venujeme zmenám v zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby. V ďalších rubrikách informujeme o aktualitách z finančného sektora a energetickej politiky únie, aktivitách EÚ v oblasti telekomunikácií a rozširovania využívania internetu a vybraných zmenách v podnikateľskom prostredí. Neobišli sme ani tému eurovolieb, ktoré sa konajú 24.5.2014 a tému Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií medzi EÚ a USA, kde Európska komisia v súčasnosti iniciuje verejnú konzultáciu o ochrane investorov.

Linka na 10. číslo euPASnewsletter (marec 2014)

Archív

 

Mar 102014
 
 10. Marec 2014

V novom čísle euPASnewsletter sa vraciame k téme regulácie elektronických platieb. Koncom februára totiž výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti podporil návrh Európskej komisie (EK) zaviesť stropy pre mnohostranné výmenné poplatky pri platbe kartou. Prinášame niekoľko pohľadov na túto iniciatívu a venujeme sa aj rizikám, ktoré sú s novou reguláciou spojené.  Informujeme o schválení Partnerskej dohody – základného rámca na čerpanie eurofondov, iniciatívach EK a Európskeho parlamentu týkajúcich sa korporátnych daní a DPH, a aktuálne diskutovaných otázkach v oblasti energetiky a životného prostredia. Ponúkame tiež prehľad slovenských kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 24. mája 2014.

Linka na 9. číslo euPASnewsletter (február 2014)

Archív