apr 052004
 
 5. apríla 2004

Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) berie na vedomie vznik novej stavovskej organizácie – Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). PAS vyjadruje presvedčenie, že pri dlhodobom dodržiavaní deklarovaných princípov a spôsobov uplatňovania rozhodovacích právomocí môže RÚZ účinne presadzovať záujmy zamestnávateľov v tripartite a prispieť tak k ďalšiemu zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

PAS pozitívne hodnotí deklarovanú snahu RÚZ o zúženie okruhu tém riešených v tripartite len na otázky týkajúce sa plošne všetkých podnikateľov, pričom považuje za správne, aby sa riešenie odvetvových problémov presunulo na nižšiu úroveň. PAS naďalej vidí priestor na pokračovanie svojich aktivít mimo ostatných podnikateľských združení, avšak považuje za rozumné a potrebné spájať sa s nimi pri riešení spoločných problémov podnikateľského prostredia. V tejto súvislosti PAS vyjadruje záujem o spoluprácu tak s novou zamestnávateľskou úniou, ako aj existujúcimi podnikateľskými združeniami.