jan 162004
 
 16. januára 2004

PAS vníma súčasnú vládnu koalíciu ako združenie politických subjektov, ktoré dostali vo voľbách roku 2002 mandát nielen na vytvorenie podmienok na vstup Slovenskej republiky do EÚ a NATO, ale aj na ďalšie skvalitňovanie podnikateľského prostredia. To sa dá dosiahnuť iba realizáciou hospodárskych reforiem, ktoré vytvárajú priestor pre rast miery investícií do našej ekonomiky a následne rast kvality života občanov. PAS považuje súčasné pohyby na politickej scéne za faktor výrazne znižujúci spoľahlivosť ekonomických analýz investičných zámerov podnikateľských subjektov, a teda aj odhodlanie investovať. PAS preto vyzýva zodpovedných politikov, aby sa verejne vyjadrili, či podporujú základné smerovanie ekonomických reforiem, alebo nie. Z neprehľadnej spleti odborno-politicko-osobných prehlásení politikov je totiž momentálne nemožné zistiť skutočný postoj relevantných politických strán k budúcemu smerovaniu hospodárskej politiky vlády SR. Hrozí tak spomalenie podnikateľských aktivít, a teda aj hospodárskeho rastu krajiny v dôsledku vysokého stupňa politickej neistoty.