aug 042005
 
 4. augusta 2005

Podnikateľská aliancia Slovenska vyzýva predstaviteľov vlády SR a Národnej rady SR ku zníženiu anonymity pri tvorbe novej legislatívy. V súčasnosti sa stráca individuálna zodpovednosť tvorcov právnych noriem a verejnosť tak nemá možnosť sledovať kvalitu ich práce. PAS požaduje, aby sa počas celého procesu prípravy a schvaľovania novej legislatívy evidovali a zverejňovali aj mená autorov všetkých pozmeňujúcich návrhov. Odstránenie anonymity pri tvorbe legislatívy by podľa PAS motivovalo jej tvorcov k dôslednejšiemu a zodpovednejšiemu prístupu pri ich práci, čo by sa v konečnom dôsledku prejavilo v stabilnejších a jednoznačnejších zákonoch.