sep 232005
 
 23. septembra 2005

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) upozorňuje na hrozbu vyplývajúcu z návrhu Rady EÚ, aby telekomunikační operátori v EÚ povinne uchovávali údaje o telekomunikačných spojeniach po dobu 3 rokov. Vzhľadom na to, že slovenskí politickí predstavitelia deklarovali tomuto návrhu podporu, pri jeho aplikácii do slovenského právneho poriadku do budúcna hrozí, že sa stane bežným pravidlom, aby všetky náklady spojené s reguláciou podnikateľských činností zo strany štátu hradili výlučne sami podnikatelia. Takýto princíp, napriek závažnosti dôvodov, pre ktoré bola uvedená povinnosť navrhnutá, je pre podnikateľov neprijateľný.

PAS nespochybňuje snahu vlády SR o efektívnejší boj so závažnou kriminalitou a medzinárodným terorizmom, čo je v záujme všetkých občanov SR. Akýkoľvek celospoločenský záujem však v zdravom podnikateľskom prostredí nemôže byť financovaný parciálnou skupinou jednotlivcov alebo firiem, ale štátom – z prostriedkov verejných financií. PAS preto vyzýva kompetentných predstaviteľov vlády SR, aby pri príprave zákonov, ako aj pri aplikácii noriem EÚ, dôsledne dodržiavali princíp ich financovania z prostriedkov štátneho rozpočtu.