feb 152007
 
 15. februára 2007

Projekt realizuje PAS od začiatku roka 2007 v spolupráci s poradenskou spoločnosťou FIPRA Slovakia (člen JENEWEIN GROUP). Jeho cieľom je sledovanie najnovších trendov v európskej politike s výrazným vplyvom na slovenské podnikateľské prostredie a presadzovanie záujmov slovenských podnikateľských subjektov a podnikateľov v EÚ.

V rámci tohto projektu PAS ako prvá a zatiaľ jediná slovenská podnikateľská asociácia spustila činnosť vlastného EÚ zastúpenia v centre európskeho diania. Jeho hlavným poslaním je aktívne reprezentovať a dlhodobo obhajovať ich záujmy v európskej aréne. Zastúpenie má slúžiť pre členov PAS a napomáhať im k maximálnemu spoznaniu a využívaniu výhod, ktoré vyplývajú z členstva SR v EÚ, a k identifikácii pozitív, resp. prekážok vyplývajúcich zo zmien legislatívy či z priorít formovaných európskymi inštitúciami. Jednou z plánovaných úloh zastúpenia je zastupovanie záujmov jednotlivých členov PAS a v prípade záujmu aj asistencia pri vytváraní stabilných väzieb s európskymi inštitúciami.

EÚ zastúpenie PAS realizuje svoju činnosť prostredníctvom Patrika Zoltványho, odborníka pre európske a regulačné záležitosti, ktorý je zároveň spolupracovníkom PAS v rámci nepravidelnej aktivity Sledovanie a ovplyvňovanie európskej legislatívy. V jeho kompetencii je tiež vydávanie pravidelného elektronického mesačníka PAS EU OBSERVER.


Kontakt na kanceláriu PAS v Bruseli:

EU Representation of PAS
Boulevard Saint Michel 47
B-1040, Brussels
Belgium
tel.: (+32-2) 400 00 40
fax: (+32-2) 400 00 81
e-mail: brussels@alianciapas.sk

Kontaktná osoba:

Patrik Zoltvány
Head of EU Representation
tel.: +421 905 855 590
e-mail: patrik.zoltvany@fipra.com

 

Sponzor projektu: