dec 012006
 
 1. decembra 2006

V roku 2006 organizovali Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a PAS sériu troch seminárov zameraných na Lisabonskú stratégiu, vplyv rozhodnutí a fondov EÚ na podnikateľské prostredie a ekonomiku SR. Semináre boli určené predovšetkým podnikateľom, zástupcom štátnej správy a samosprávy a ostatnej odbornej verejnosti.

1. konferencia:
Lisabonská stratégia v podmienkach Slovenska, implementácia Lisabonských cieľov na Slovensku, možnosti slovenského príspevku pre celý európsky priestor

Hlavné témy:
• Hospodárske programy politických strán pred voľbami z pohľadu napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie
• Lisabonská stratégia, Minerva a konkurencieschopnosť SR.

Termín konania:
• 25. mája 2006

Rečníci:
• Pál Csáky, podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
• Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu
• Vladimír Mojš, viceprezident Konfederácie odborových zväzov
• Martin Krekáč, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska
• Ivan Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska
• ekonomickí experti politických strán a hnutí

Zborník hlavných myšlienok z konferencie (pdf)

Prezentácie z podujatia:
Vladimír Maňka – Lisabonská stratégia
Rudolf Lachkovič – prezentácia – Slobodné fórum
Ivan Šramko – Slovensko v ERM II a zavedenie eura
Martin Krekáč – Lisabonská stratégia alebo tragédia

 

2. seminár:
Rozhodovacie procesy v inštitúciách EÚ a dôsledky týchto rozhodnutí na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku

Hlavné témy:
• Rozhodovacie procesy v inštitúciách EÚ
• Voľné poskytovanie služieb v EÚ – Smernica o službách

Termín konania:
• 21. september 2006

Rečníci:
• Anatolij Bracjun – Katedra hospodárskej politiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
• Dušan Čaplovič – vicepremiér pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
• Ján Hudacký – poslanec EP za SR
• Róbert Kičina – Podnikateľská aliancia Slovenska
• Zita Pleštinská – poslankyňa EP za SR
• Eleonóra Weberová – Ministerstvo hospodárstva SR
• Patrik Zoltvány – Republiková únia zamestnávateľov

Zborník hlavných myšlienok zo seminára (pdf)

Prezentácie z podujatia:
Zita Pleštinská – Smernica o službách
Ján Hudacký – Príspevok podnikateľského sektora do legislatívneho procesu EÚ
Patrik Zoltvány – Rozhodovacie mechanizmy v EÚ a možnosti ich ovplyvňovania
Róbert Kičina – Hodnotenie vplyvu opatrení EÚ na ekonomiku SR
3. seminár:
Fondy Európskej únie a ich vplyv na rozvoj Slovenskej republiky

Termín konania:
• 1. decembra 2006

Rečníci:
• Peter Baco – poslanec Európskeho parlamentu za SR
• Ján Ježo – Ministerstvo hospodárstva SR
• Mária Karpátyová – vedúca Odboru regionálneho rozvoja a územného plánovania Trnavského samosprávneho kraja
• Vladimír Maňka – poslanec Európskeho parlamentu za SR
• Róbert Redhammer – prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
• Ján Rudolf – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zborník hlavných myšlienok zo seminára (pdf)

Prezentácie z podujatia:
Ján Rudolf – Operačný program Základná infraštruktúra
Mária Karpátyová – Skúsenosti s manžovaním regionálneho rozvoja
Vladimír Maňka – Využívanie fondov EU na rozvoj SR