jan 312007
 
 31. januára 2007

Mestá zvýšili dane z nehnuteľností v priemere len o 0,97 %

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) ako jediné podnikateľské združenie komplexne monitoruje úroveň daní z nehnuteľností v mestách SR po tom, ako právomoc stanovovať ich výšku prešla koncom roka 2004 na samosprávy. Hlavným zámerom PAS pri tvorbe rebríčkov daní z nehnuteľností je informovať podnikateľov, ako aj širokú verejnosť, o výške sadzieb daní v jednotlivých mestách a tým podporiť daňovú konkurenciu. Daňová konkurencie je podľa PAS účinným nástrojom znižovania daní na miestnej úrovni, ktorý zároveň vytvára tlak na efektívnejšie financovanie, využívanie a správu verejných statkov.

Tohtoročné sadzby dane z nehnuteľností sa oproti minuloročným odlišujú len minimálne. Až 66 miest z 84 sledovaných sadzby dane vôbec nemenilo, 4 mestá dane čiastočne znížili a 14 miest naopak niektoré sadzby dane z nehnuteľností zvýšilo. Medziročne tak sadzby dane z nehnuteľností vzrástli v sledovaných mestách v priemere len o 0,97 %. Pre porovnanie, na prelome rokov 2004 a 2005 vzrástli dane z nehnuteľností v priemere o 80,2 % a o rok neskôr o 10,3 %. Príčinou minimálneho rastu daňových sadzieb na tento rok mohli byť decembrové komunálne voľby, keď samosprávy sadzby pred voľbami nechceli, resp. po voľbách nestihli zmeniť. Do úvahy prichádza aj možnosť, že väčšina miest považuje súčasnú úroveň miestnych daní za optimálnu a necíti potrebu ich výraznejšie meniť. Ktorá z príčin zavážila viac však bude možné posúdiť až o rok.

Priemerné sadzby dane z nehnuteľností dosiahli v tomto roku takmer dvojnásobnú úroveň v porovnaní s rokom 2004, keď ich výšku určoval štát zákonom. Podnikatelia sú držiteľmi hneď dvoch negatívnych prvenstiev. Daň z priemyselných stavieb v okresných mestách SR rástla spomedzi všetkých daní z nehnuteľností najrýchlejšie a za posledné tri roky sa zvýšila o 179 % z priemerných 18,98 Sk/m2 v roku 2004 na 52,90Sk/m2 v tomto roku. Podnikateľov sa týka tiež najvyššia sadzba dane z nehnuteľností. Je ňou sadzba dane zo stavieb na ostatné podnikanie, ktorej priemerná výška je 82,15 Sk/m2 a v priebehu troch rokov vzrástla o 116 %. Naopak, opatrnosť samospráv možno cítiť pri daniach za domy a byty. Tie rástli od roku 2004 najpomalšie – pri domoch v priemere o 45 % z 3,80 na 5,50 Sk/m2 a pri bytoch v priemere o 40 % z 3,80 na 5,31 Sk/m2.

Daň z pozemkov

V prípade dane zo zastavaných plôch je z okresných miest pre podnikateľov najťažšia situácia v Trnave (6,-Sk/m2). Za Trnavou nasleduje Skalica so sadzbou dane 5,40 Sk za m2. Najnižšie sadzby sú v Sobranciach, Tvrdošíne Bytči a Považskej Bystrici (do 0,25 Sk/m2). Priemerná výška dane zo zastavaných plôch je 0,89 Sk za m2.

Daň zo stavebných pozemkov je dnes jednoznačne najvyššia v mestských častiach Bratislavy (16,20 až 21,60 Sk/m2) nasledovaných Púchovom a Košicami (15,40 resp. 12 Sk/m2). Púchov bol pritom mestom s najvyšším percentuálnym nárastom dane oproti minulému roku, keď sadzba v tomto roku vzrástla o 57 %. Na opačnom konci tohto rebríčka sú mestá s najvyšším hladom po nových pracovných miestach, napríklad Tvrdošín, Sobrance či Komárno. Priemerná výška dane zo stavebných pozemkov je 7,64 Sk za m2.

Daň zo stavieb

Priemerná výška dane z priemyselných stavieb je 52,9 Sk za m2. Najvyššiu daň z okresných miest nemá prekvapujúco Bratislava, ale Žiar nad Hronom so sadzbou 110 Sk/m2. Nasledujú Bratislava – mestská časť Staré mesto a Banská Bystrica (108 resp. 100 Sk/m2). Najnižšie sadzby sú v mestách Sobrance, Trebišov, Gelnica a Svidník so sadzbami dane od 9 po 20 Sk/m2. K najvyššiemu nárastu sadzby tejto dane došlo v Nových Zámkov, kde sadzba vzrástla z 22 na 33 Sk/m2 (o 50 %). Okrem Nových Zámkov sa sadzba dane zvýšila ešte v ďalších piatich mestách, zvyšných 78 miest daň nezvyšovalo.

V prípade dane zo stavieb na ostatné podnikanie najnižšiu daň zaplatia podnikatelia v v Sobranciach ( 22 Sk/m2). Nízkymi daňami za stavby na podnikanie sa snažia prilákať nových investorov i mestá Levoča, Medzilaborce, Ilava, Svidník, Lučenec, Trebišov, Gelnica či Poltár, kde podnikatelia zaplatia za m2 menej ako 50 Sk. Na opačnom konci rebríčka stojí Bratislava – mestská časť Staré mesto, so sadzbou 250 Sk za m2. Za Bratislavou sa v kategórii najvyššej dane zo stavieb na ostatné podnikanie umiestnili Nitra a Košice so 140 Sk/m2, resp. 120 Sk/m2. Priemerná výška dane zo stavieb na ostatnú podnikateľskú činnosť v sledovaných mestách je 82,15 Sk za m2; 78 miest výšku dane nezmenilo, mesto Čadca daň znížilo a 5 miest zvýšilo.

Kalkulačka dane z nehnuteľností

Súčasťou databázy rebríčkov miestnych daní je interaktívna kalkulačka dane z nehnuteľností, ktorá užívateľovi umožňuje vypočítať celkovú výšku dane podľa zadanej štruktúry nehnuteľností v jednotlivých mestách SR. Podnikateľ, ktorý na svoje podnikanie potrebuje pozemok s rozlohou 1500 m2 a halu s rozlohou 1000 m2 by za tieto nehnuteľnosti zaplatil najnižšiu daň v Sobranciach (9 240,- Sk), následne v Trebišove, Gelnici a vo Svidníku. Najvyššiu daň by naopak zaplatil v Žiari nad Hronom (111 260,- Sk) a následne v Bratislave – mestskej časti Staré mesto a v Banskej Bystrici. Najvýraznejšie by sa tomuto podnikateľovi zvýšila daň oproti minulému roku v Nových Zámkoch (+ 48 %) a v Tvrdošíne (+ 40 %), hoci jej celková výška by bola aj tak hlboko pod 56 239,- Sk, čo predstavuje priemernú výšku dane v sledovaných mestách za uvedenú kombináciu nehnuteľností.

Číselné údaje do aktuálnej databázy prebrala PAS zo všeobecných záväzných nariadení zverejnených na internetových stránkach miest a zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Údaje zodpovedajú centrám jednotlivých okresných miest a sú uvedené bez výnimiek.

Rebríčky daní z nehnuteľností (vo formáte .pdf)

Stiahnite si Rebríčky a kalkulačku daní z nehnuteľností do svojho PC (po kliknutí pravým tlačítkom myši na linku vyberte voľbu „Uložiť ako“)

Postup pre správne spustenie programu:

1) Otvorte program MS Excel
2) Kliknite na „Nástroje“ (Tools), následne na „Makro“ (Macro) a následne na „Zabezpečenie“ (Security)
3) Vyberte nízku úroveň (low) ochrany, kliknite ok
4) Teraz otvorte súbor „menu_projekty_dan_z_nehnutelnosti_2009_kalkulacka.xls“ uložený vo Vašom počítači