Okt 142008
 
 14. Október 2008

Gordon Brown: “…in this new world a nation cannot be first in prosperity if you are second in education.”

Cieľom projektu “Profesie 2010-2020″ bolo identifikovať profesie, ktoré budú v dekáde 2010-2020 najvýraznejšie žiadané trhom práce a pre Slovensko kľúčové. Projekt realizovala organizácia Uni2010 na základe zadania PAS v rámci iniciatívy “Prepájenie vzdelávania s potrebami trhu práce”.

Projekt “Profesie 2010-2020″ sa realizoval v dvoch hlavných fázach – po individuálnych stretnutiach s takmer 50 osobnosťami hospodárskeho a spoločenského života, malo takmer 60 respondentov (50% prekrytie) možnosť kvantifikovať navrhované profesie a koncept, ktorý vyplynul z prvej časti.

V rámci projektu bolo identifikovaných 18 profesií v rámci troch kategórií – špecialisti, “princíp plášťa kocky” a “full service”. “Aktivátor-stratég” je podľa respondentov považovaná za najdôležitejšiu profesiu. Medzi najvýraznejšie hodnotené profesie takisto patrili “obchodník-vzťahovák”, “profesionálny remeselník”, “procesár-superstár” a “analytik-trendovač”.

Všetky identifikované profesie dosiahli skóre od 210% do 88% percent. Pre porovnanie 100% prestavuje fiktívnu profesiu, ktorej by respondenti priradili odpoveď “kľúčová profesia, odborník v tejto oblasti bude vždy potrebný a nevyhnutný”.

Jedným z kľúčových zistení prieskumu bolo definovanie potrieb zamestnávateľov a znalostnej spoločnosti v podobe T-modelu. Ten predstavuje dôležitosť rozvoja kľúčových kompetencií (horizontálna časť písmena T) a špecializácie jednotlivca v oblasti v ktorej je prirodzene dobrý (vertikálna časť). Z tohto pohľadu slúžia identifikované profesie (aj) ako inšpirácia pre mladých ľudí pri hľadaní odpovede na otázku “čím budem?” a nereprezentujú jediné profesie, ktoré zaručia úspešné pôsobenie resp. odporúčané kariérne smerovanie.

Radi by sme sa touto cestou poďakovali respondentom prieskumu za podnetné názory a námahu, ktorú do projektu vložili. Veríme, že “Profesie 2010-2020″ odštartujú iniciatívy, ktorých cieľom je užšie prepojenie školstva na požiadavky praxe a týmto spôsobom dodajú impulz k vytvoreniu prostredia, ktoré umožňuje vytvárať produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou.

Podrobné výsledky a informácie o projekte

Projekt pre PAS vypracovala: