Nov 112014
 
 11. November 2014

V novom čísle informujeme o definitívnom zložení Európskej komisie a približujeme oblasť energetiky, ktorú bude mať v agende slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Prinášame informácie o výsledkoch stress testov európskych bánk a nových opatreniach Európskej komisie a Európskej centrálnej banky smerujúcich k vyššej transparentnosti bánk v EÚ a lepšej spolupráci pri odhaľovaní daňových únikov. V sekcii venovanej energetike sme si všimli plán lepšieho prepojenia energetickej infraštruktúry medzi členskými krajinami. Informujeme tiež o prijatí kompromisnej formy klimaticko-energetického balíčka. V ďalších rubrikách nájdete informácie napr. o reforme autorských práv, problémoch s implementáciou tzv. práva na zabudnutie, mikropôžičkách z programu EÚ Progress, ktoré podporili už 20000 podnikateľom, či o prvých schválených slovenských operačných programoch. Naďalej venujeme pozornosť priebehu rokovaní o TTIP.

 

Linka na 16. číslo euPASnewsletter (október 2014)

Archív