Výkonný riaditeľ PAS

 

Výkonný riaditeľ riadi aktivity PAS. Koordinuje činnosť Strategickej rady PAS. Spolu s prezidentom zastupuje PAS navonok. Výkonný riaditeľ je volený členmi Programovej rady PAS na obdobie jedného roka. Výkonný riaditeľ je zároveň členom Strategickej rady PAS a Programovej rady PAS.

Funkciu výkonného riaditeľa od 1. marca 2018 dočasne zastáva Viceprezident PAS Peter Serina.