Výkonný riaditeľ PAS

 

Výkonný riaditeľ je štaturárnym orgánom PAS. Koordinuje činnosť Rady PAS. Spolu s prezidentom zastupuje PAS navonok. Výkonný riaditeľ je volený členmi PAS na obdobie dvoch rokov. Výkonný riaditeľ je zároveň členom Rady PAS.

Mgr. Peter Serina


P. Serina je absolventom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde v roku 2004 dokončil štúdium na Právnickej fakulte. Po absolvovaní koncipientskej praxe založil v roku 2008 advokátsku kanceláriu Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., v ktorej pôsobí do súčasnosti.