Výkonný riaditeľ PAS

 

Výkonný riaditeľ riadi aktivity PAS. Koordinuje činnosť Strategickej rady PAS. Spolu s prezidentom zastupuje PAS navonok. Výkonný riaditeľ je volený členmi Programovej rady PAS na obdobie jedného roka. Výkonný riaditeľ je zároveň členom Strategickej rady PAS a Programovej rady PAS.

Výkonný riaditeľ PAS – Mgr. Peter Kremský

 

 

 

 

 

 

P. Kremský absolvoval v roku 1994 štúdium žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave a v roku 1996 na Donauuniversität v Kremse v Rakúsku. V rokoch 1997 až 1999 pracoval ako tlačový tajomník spoločnosti Siemens, od roku 2000 do roku 2011 pre týždenník TREND ako reportér a výkonný šéfredaktor portálu TRENDreality.sk. Medzitým bol v rokoch 2003 až 2006 riaditeľom prekladateľskej spoločnosti Agentúra ONLINE. Neskôr pracoval ako redaktor v denníku SME a v portáli Postoj.sk. Od júla 2015 nastúpil do PAS ako projektový manažér. Výkonným riaditeľom sa stal v novembri 2015.