Viceprezident PAS

 

Viceprezident PAS zastupuje v plnom rozsahu prezidenta PAS v prípade jeho neprítomnosti, odstúpenia alebo odvolania. Po dohode s prezidentom PAS, môže na seba prevziať, v jednotlivých prípadoch, prezidentom delegované práva a povinnosti. Viceprezident je volený na obdobie jedného roka.

viceprezident PAS – Mgr. Peter Serina

P. Serina je absolventom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde v roku 2004 dokončil štúdium na Právnickej fakulte. Po absolvovaní koncipientskej praxe založil v roku 2008 advokátsku kanceláriu Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., v ktorej pôsobí do súčasnosti. Je členom Slovenskej advokátskej komory. Pre Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania vypracoval v roku 2011 štúdiu Rodinné podnikanie na Slovensku a spoluautorsky sa podieľal na analýze Podvody v biznise a možnosti zamedzenia nekalého podnikania, ktorú realizovala PAS.