Rada PAS

 

Rada PAS zabezpečuje realizáciu a koordináciu všetkých aktivít PAS. Má piatich členov, z ktorých troch volia členovia Grémia PAS a štvrtým je Výkonný riaditeľ PAS. Členmi Strategickej rady sú aj Prezident PAS a Viceprezidenti PAS. Rada pripravuje ročný plán činnosti PAS, priebežne vyhodnocuje jeho plnenie, koordinuje public relations aktivity PAS.

Členovia Rady PAS

Peter Goliaš
 


Róbert Kičina