Strategická rada PAS

 

Strategická rada PAS zabezpečuje realizáciu a koordináciu všetkých aktivít PAS. Má štyroch členov, z ktorých troch volia členovia Programovej rady PAS a štvrtým je výkonný riaditeľ PAS. Členmi Strategickej rady sú aj prezident a viceprezidenti PAS. Členovia Strategickej rady sú zároveň členmi Programovej rady. Strategická rada pripravuje ročný plán činnosti PAS, priebežne vyhodnocuje jeho plnenie, koordinuje public relations aktivity PAS.

Členovia Strategickej rady PAS

Peter Goliaš
 


Jozef Hajko
 


Róbert Kičina

Peter Kremský, výkonný riaditeľ PAS