Rada PAS

 

Rada PAS zabezpečuje realizáciu a koordináciu všetkých aktivít PAS. Má piatich členov, z ktorých troch volia členovia Grémia PAS a štvrtým je Výkonný riaditeľ PAS. Členmi Strategickej rady sú aj Prezident PAS. Rada pripravuje ročný plán činnosti PAS, priebežne vyhodnocuje jeho plnenie, koordinuje public relations aktivity PAS.

Členovia Rady PAS

PhDr. Peter Goliaš
 

P. Goliaš sa narodil 2. mája 1977 v Liptovskom Mikuláši. Je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2010 je riaditeľom mimovládnej organizácie Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, ktorá sa venuje monitoringu a analýzam štrukturálnych reforiem, ako napríklad reformy školstva, dôchodkov, daní a zdravotníctva. V inštitúte INEKO pracuje od roku 2002, predtým pôsobil ako ekonomický redaktor denníka Pravda a tlačovej agentúry SITA. Popri práci v inštitúte INEKO pôsobí aj ako člen Klubu ekonomických analytikov (KEA) a člen Riadiaceho výboru Free Enterprise & Democracy Network (FEDN), čo je medzinárodná sieť odborníkov podporujúcich súkromné podnikanie a demokraciu.


Ing. Róbert Kičina, MBA

R. Kičina sa narodil 3. júla 1979 v Trnave. V rokoch 1997-2002 študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu odbor finančný manažment a účtovníctvo podniku. Neskôr si rozšíril vzdelanie štúdiom všeobecného manažmentu na City University of Seattle. V roku 2002 začal pracovať v PAS ako manažér projektov. O rok neskôr bol menovaný za výkonného riaditeľa PAS a túto pozíciu zastával do novembra 2015.
 

Ing. Ján Marušinec


J. Marušinec sa narodil 16.02.1978. Je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave a Univerzity Martina-Luthera v Halle-Wittenberg v Nemecku.
Pracoval na rôznych vysokých pozíciách v štátnej a verejnej správe (Poradca Štátneho tajomníka na MF SR, Senior Budget Officials (SBO) and Public Management Committee (PUMA) of OECD MF SR, Riaditeľ Odboru rozpočtových analýz, MFSR, Externý poradca predsedu vlády SR, Poradca predsedu samosprávneho kraja, VÚC BA, Poradca primátora, Hl. mesto SR BA), ako aj v treťom sektore (INEKO, Mesa10). Ako externý expert pracoval na projektoch v rôznych krajinách Európy (napr. Srbsko, Moldavsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Ukrajina, Gruzínsko, Rumunsko)