Prezident PAS

 

Prezident je najvyšším predstaviteľom PAS. Jeho hlavnou povinnosťou je zastupovať PAS navonok. Koordinuje činnosť Programovej rady PAS, úzko spolupracuje so Strategickou radou PAS. Prezident je volený na obdobie dvoch rokov.

Prezident PAS – Ing. Ivan Košalko, MBA

I. Košalko pôsobil po dobu viac ako 21 rokov vo viacerých štatutárnych a manažérskych pozíciách v rámci skupiny PPC Insulators. Okrem štatutárnych pozícií v ázijských spoločných podnikoch bol riaditeľom slovenského, nemeckého i rakúskeho výrobného závodu, manažérom švédskeho závodu ako aj prevádzkovým riaditeľom skupiny.

Počas pôsobenia na Slovensku prednášal na viacerých konferenciách zameraných na riadenie ľudských zdrojov, kvalitu, produktivitu, ale i IT. V rokoch 2000 až 2008 pôsobil v ratingovom výbore Slovenskej ratingovej agentúry.

Je zakladajúcim členom Podnikateľskej aliancie Slovenska. V súčasnosti je majiteľom firmy Košalko Consulting s.r.o. a poskytuje služby zamerané na rozvoj vodcovských a manažérskych zručností. Ivan je prvý Gallup® certifikovaný kouč silných stránok na Slovensku a odborník na zručnosti Konverzačnej inteligencie®. Je absolventom Chemickotechnologickej fakulty STU a Joseph M. Katz Graduate School of Business of The University of Pittsburgh. Je držiteľom certifikátu strategického riadenia (SMC Strategy Management Collaborative).