Kontakt

 
Adresa

Podnikateľská aliancia Slovenska
Bajkalská 25

827 18 Bratislava 212

tel.: 02/5823 3481 mobil: 0905-821525
mail: pas(z)alianciapas.sk

číslo účtu: SK28 1100 0000 0026 2911 6421

Kontaktná osoba

Peter Kremský
výkonný riaditeľ
mail: kremsky(z)alianciapas.sk