jan 202010
 
 20. januára 2010

Predkladateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Cieľom zákona bolo eliminovať vysoké ceny nafty pre domácnosti a aj pre podnikateľský sektor ( týmto sa predpokladá udržanie cenovej úrovne prepravovaných tovarov a prepravovaných služieb)
Predpokladom je eliminácia objemov nákupov nafty v zahraničí a tým sa predpokladá zlepšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v oblasti prepravy tovarov.
Výpadok daňových príjmov štátneho rozpočtu sa odhaduje na 60 mil. až 102 mil. eur pre rok 2010.

Zdroj: www.nrsr.sk