jan 202010
 
 20. januára 2010

Predkladateľ: vláda (Predseda vlády SR)

Novela má za úlohu znížiť výšku pokuty za priestupok, ak vodič nemá zadané údaje alebo ich zadá neúplné alebo klamlivé do palubnej jednotky, alebo ak ich neposkytne správcovi.
Pokuta by po novom mala mať výšku 120 € v blokovom konaní. (pôvodne 1655 €).
Zákon rozširuje okruh motorových vozidiel, ktoré sú oslobodené od mýta (autá hasičského záchranného systému, autá policajného zboru).

Zdroj: www.nrsr.sk