Názory a analýzy

 

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa rozhodla pre svojich účastníkov a sympatizantov zriadiť stránku, prostredníctvom ktorej chce prezentovať svoje názory k aktuálnym témam týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Táto stránka má upriamiť pozornosť verejnosti na problémy, ktoré sa v podnikateľskom prostredí vyskytujú a pokúsiť sa rozpútať odbornú diskusiu s kompetentnými inštitúciami, ktorej výsledkom by boli konkrétne opatrenia vedúce k zlepšovaniu podmienok na podnikanie.

2018

PAS požaduje vyššiu legitimitu a odbornosť na ústavnom súde (18. Jún 2018)

Ústavný súd je kľúčovou inštitúciou aj pre podnikateľov. PAS preto žiada poslancov NRSR, aby prijali také pravidlá, ktoré umožnia súd obsadiť osobami s vysokým odborným a morálnym kreditom.

Nedostatok zamestnatncov riešia podnikatelia aj zamestnávaním cudzincov v SR (27. Apríl 2018)

Zamestnávanie cudzincov v SR aj ako dôsledok nedostatočnej kvalifikácie, flexibility a ochoty občanov SR pracovať. .

Podnikatelia žiadajú od vlády ambicióznejšie ciele pri zlepšovaní podnikateľského prostredia. (9. Apríl 2018)

Napriek hospodárskemu rastu a poklesu nezamestnanosti slovenská ekonomika nevyužíva existujúci potenciál.Apelujeme na vládu Petra Pellegriniho, aby zohľadnila aktuálny vývoj, zamerala sa na nové odvážnejšie ciele tak, aby sa na konci funkčného obdobia vlády, dostalo Slovensko do dvadsiatky krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete

2017

Podnikatelia požadujú rozšíriť platnosť infozákona, očakávajú prehľadnejšie informácie o verejnom obstarávaní a reálnom plnení zákaziek (29. Jún 2017)

Prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska a inštitútu INEKO ukázal, že informovanosť by zlepšilo sústredenie dát na jeden prehľadný portál, či zrušenie výnimky pre Národnú diaľničnú spoločnosť.

2016

Zákon o odpadoch podnikateľom výrazne zvýšil poplatky, ani po roku platnosti o ňom polovica veľa nevie (14. December 2016)

Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska si tri štvrtiny firiem myslia, že súčasný systém je horší ako pôvodný, najviac získajú medzičlánky, štát a právnici.

Slovenská ekonomika potrebuje na svoj rast novú krv (6. Október 2016)
Investičné stimuly skôr zhoršujú podnikateľské prostredie, ak sa udeľujú neprehľadne, účelovo a neférovo (4. Marec 2016)
Slovenskí podnikatelia boli vo februári optimisti, v zahraničí sa nálada zhoršuje (29. Február 2016)

2015

INEKO: Obchvat Bratislavy môže byť drahší až o miliardu eur (12. Október 2015)
Aktuality.sk: Potrebujeme reformy, inak môžeme skončiť ako Grécko (6. Október 2015)
Poslaneckých pozmeňovacích návrhov je stále veľa, za posledný rok ich najviac podal SMER (3. September 2015)
Grécko – márnotratný syn, ktorý neprišiel k pokániu (27. Júl 2015)
Priemysel sa v máji ďalej spomaľoval, stavebníctvo sa definitívne rozbehlo (10. Júl 2015)
Zahraničný obchod je v prebytku, ale export oproti vlaňajšku klesol (9. Júl 2015)
Grécko obmedzilo výber z bankomatov i platby do zahraničia (2. Júl 2015)
Ako predísť problematickým reštrukturalizáciám (27. Apríl 2015)
Stanovisko PAS k dianiu v energetike (30. Marec 2015)
Podnikatelia chcú posilniť právny štát (17. Február 2015)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2015 (23. Január 2015)

2014

Novela Obchodného zákonníka neprimerane skomplikuje podnikanie (13. Október 2014)
Informovanosť a verejná diskusia o TTIP je nedostatočná (16. September 2014)
Poslanecké návrhy treba zverejňovať skôr (25. August 2014)
Len pätinu stredoškolákov netreba doškoľovať (3. Jún 2014)
PAS verí, že nový prezident prispeje k zlepšeniu podmienok na podnikanie (2. Apríl 2014)
Prezidentskí kandidáti: Prioritou je súdnictvo (11. Marec 2014)
Väčšina podnikateľov sa k transatlantickej dohode stavia pozitívne (6. Február 2014)
Konkurenčná schopnosť SR v cestovnom ruchu (31. Január 2014)

2013

Väčšina podnikateľov čiernu listinu neplatičov DPH nevyužíva (20. December 2013)
TREND Fórum – Právo a poriadok na Slovensku (5. December 2013)
Rast zamestnanosti brzdia odvody, dane a súdnictvo (31. Október 2013)
Ako nedať v biznise šancu podvodníkom (10. Október 2013)
Transparentnosť podnikateľského prostredia (9. Október 2013)
Porovnanie konkurencieschopnosti SR a okolitých krajín (24. September 2013)
Plné znenie analýzy dopadov zavedenia regulácie mnohostranných výmenných poplatkov v SR (12. August 2013)
Zmeny v dohodách vadia dvom tretinám podnikateľov (1. Marec 2013)
Stanovisko PAS k dohode vlády SR s odbormi o skrátení týždenného pracovného času zamestnancov verejnej správy (31. Január 2013)

2012

Administratívne povinnosti zaberú pätinu pracovného času (18. December 2012)
Flexibilný zákonník pomáha zvyšovať zamestnanosť (3. September 2012)
Náklady sa oplatí účtovať pri príjme nad 1000 eur (25. Jún 2012)
Vyššie dane obmedzia prácu a investície (7. Jún 2012)
Podnikateľské prostredie musí byť prioritou (9. Máj 2012)
PAS ponúka vláde spoluprácu (4. Apríl 2012)
Platby budú meškať aj v tomto roku (2. Apríl 2012)
Sledovanie potrieb trhu práce (5. Január 2012)

2011

Podnikatelia: Zvedenie eura bolo správnym krokom (28. September 2011)
Dovolenky a dni pracovného voľna (6. August 2011)
Menej byrokracie podporí podnikanie (13. Jún 2011)
Zmeniť novelu Zákonníka práce (16. Máj 2011)
Dopady reformy na živnostníkov (14. Apríl 2011)
Viac voľnosti znamená viac práce (14. Marec 2011)
Viac pružnosti, menej experimentov (7. Február 2011)

2010

Nejasné pravidlá (19. September 2010)
AD: Pionieri (10. September 2010)
K budovaniu infraštruktúry treba pristupovať zodpovedne (3. September 2010)
Zníženie deficitu je pre reformu odvodového systému škodlivou motiváciou (26. August 2010)
PAS očakáva lepšie podnikateľské prostredie (2. August 2010)
Koalícia podnikaniu viac škodila ako pomáhala (10. Jún 2010)
Novela pomôže samosprávam aj nezamestnaným (9. Jún 2010)
Pohľad podnikateľov a manažérov na prekážky podnikania v SR (8. Jún 2010)
Hodnotenie volebných programov politických strán (1. Jún 2010)
Predvolebné požiadavky podnikateľov (14. Máj 2010)
Dôchodkový vek treba predĺžiť aspoň na 65 rokov (5. Máj 2010)
Nevhodné zásahy štátu do podnikateľskej sféry (20. Január 2010)

2009

Dánska stratégia konkurencieschopnosti v globálnej ekonomike (20. November 2009)
Stanovisko PAS k návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností (30. Október 2009)
Odložiť valorizáciu minimálnej mzdy (19. August 2009)
Zrevidovať verejné výdavky a netvoriť dlh (8. Jún 2009)
Sociálna poisťovňa má problém (22. Máj 2009)
Skryté dlhy spôsobia nárast daní (22. Apríl 2009)
Prehľad protikrízových opatrení vlády SR (13. Marec 2009)
Pre krízu zabúdame na reformy (6. Marec 2009)
Flexibilita pracovného práva ako forma pomoci (24. Február 2009)
Pesimizmus i opatrnosť podnikateľov v uplynulých mesiacoch narástli (16. Február 2009)
Kríza horšia ako priemerná (6. Február 2009)

2008

PAS nesúhlasí s otváraním II. dôchodkového piliera (1. Október 2008)
Nemeniť pravidlá valorizácie minimálnej mzdy (11. September 2008)
Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov je vysoké (5. August 2008)
Daňovo-odvodový systém znevýhodňuje zamestnancov (29. Júl 2008)
PAS nesúhlasí s trestami za tzv. machinácie pri prechode na euro (28. Máj 2008)
Obmedzenia v obchodných vzťahoch poškodia podnikateľov i spotrebiteľov (19. Marec 2008)
Podnikateľské prostredie sa zhoršuje napriek tvrdeniu MH (28. Január 2008)
Nejednoznačné zákony škodia podnikateľom (15. Január 2008)

2007

Zákaz zisku zdravotníctvo nevylieči (25. Október 2007)
Nezmyselné koncesionárske poplatky (15. Október 2007)
Navrhnuté riešenia problémov nie sú dlhodobo udržateľné (30. August 2007)
Jednoduchší prístup k financovaniu (2. Apríl 2007)
Súkromný sektor a zisk patria do zdravotníctva (20. Marec 2007)
Dopady novely Zákonníka práce na náklady podnikov a zamestnanosť a medzinárodné porovnanie vybraných ustanovení Zákonníka práce (2. Marec 2007)
Stanovisko PAS k polroku od schválenia Programového vyhlásenia vlády (23. Február 2007)
Stanovisko PAS k návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách (20. Január 2007)

2006

Za nadmernú reguláciu zaplatíme všetci (9. Október 2006)
Stanovisko PAS k programovému vyhláseniu vlády SR: Viaceré zámery vlády ohrozujú podnikateľské prostredie (7. August 2006)
Prehľad najdôležitejších zámerov z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky (2. August 2006)
Novela zákona o sociálnom poistení zvýši odvodové zaťaženie (2. Marec 2006)
Stanovisko PAS: Zjednotenie výberu daní a odvodov je prvým krokom (10. Február 2006)

2005

Stanovisko PAS: Efektivita výdavkov štátneho rozpočtu je dôležitejšia ako deficit (15. December 2005)
Stanovisko PAS a Republikovej únie zamestnávateľov: Zavedenie výnimiek do daňového systému by negatívne ovplyvnilo podnikateľské prostredie (22. November 2005)
Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov, Klubu 500 a PAS proti zvyšovaniu súdnych poplatkov (11. November 2005)
Stanovisko PAS: Celospoločenské záujmy treba financovať z verejných zdrojov (23. September 2005)
Analýza Zákona o preukazovaní pôvodu majetku (8. August 2005)
Stanovisko PAS: Odstránenie anonymity pri tvorbe legislatívy by mohlo viesť k vyššej kvalite (4. August 2005)
Podnikatelia sa zatiaľ s prípravami na Euro neponáhľajú – výsledky spoločného prieskumu PAS a týždenníka Trend (15. Jún 2005)
Bezproblémová dostupnosť finančných zdrojov? (22. Apríl 2005)
Miera splnenie predvolebných požiadaviek PAS v prvej polovici volebného obdobia (Audit WishListu 2002) (13. Apríl 2005)
Stanovisko PAS: Odloženie liberalizácie služieb brzdí hospodársky rast EÚ (7. Apríl 2005)
O mediácii majú podnikatelia málo informácií (21. Marec 2005)
Podnikatelia chcú využiť podávanie daňových priznaní v elektronickej podobe už v budúcom roku (4. Január 2005)

2004

Disparita medzi trhom práce a vysokoškolským vzdelávaním (17. December 2004)
Transparentnejšie poskytovanie štátnej pomoci pre investorov (25. November 2004)
Najvýznamnejšie zmeny v podnikateľskom prostredí v roku 2004 (23. September 2004)
Stanovisko PAS: Bez precíznej definície nekomerčných aktivít nie je možná kontrola efektívnosti (31. August 2004)
Väčšina podnikateľov by preferovala výraznejšie zníženie priamych daní (23. August 2004)
Stanovisko PAS k vývoju verejných financií (17. August 2004)
Stanovisko PAS k zriadeniu environmentálneho fondu (6. Júl 2004)
Analýza PAS: Podnikatelia vidia budúcnosť optimistickejšie (7. Jún 2004)
Analýza PAS: Priemerná práceneschopnosť na jedného zamestnanca zaznamenala podľa PAS výrazný pokles – o 36% (11. Máj 2004)
Stanovisko PAS: Sociálny dialóg nemusí byť upravený zákonom (10. Máj 2004)
Stanovisko PAS: Návrh Zákona o miestnych daniach obsahuje vážne nedostatky (10. Máj 2004)
Analýza PAS: Právny a regulačný rámec nedostatočne prispieva ku zlepšovaniu kvality podnikateľského prostredia (5. Máj 2004)
Stanovisko PAS: RÚZ je potenciálnym parterom pri zlepšovaní podnikateľského prostredia (5. Apríl 2004)
Stanovisko PAS: Treba zlepšiť vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva (17. Marec 2004)
Stanovisko PAS: Ekonomika Slovenskej republiky sa dostáva do ďalšej vývojovej fázy (9. Marec 2004)
Stanovisko PAS: Spoplatnením vysokoškolského štúdia sa reforma školstva nekončí (19. Február 2004)
Nový zákon o dani z príjmov bol podľa podnikateľov najlepším opatrením v minulom roku (18. Február 2004)
Analýza PAS: Zákonník práce podľa podnikateľov mierne stimuluje vytváranie nových pracovných miest (16. Február 2004)
Analýza PAS: V kapitole Súdnictvo sa podarilo úplne naplniť iba dve odporúčania (6. Február 2004)
Stanovisko PAS: Politická situácia zneisťuje podnikateľov a investorov (16. Január 2004)
Stanovisko PAS: Slovensko je ekonomicky slobodnejšie (14. Január 2004)