Názory a analýzy

 

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa rozhodla pre svojich účastníkov a sympatizantov zriadiť stránku, prostredníctvom ktorej chce prezentovať svoje názory k aktuálnym témam týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Táto stránka má upriamiť pozornosť verejnosti na problémy, ktoré sa v podnikateľskom prostredí vyskytujú a pokúsiť sa rozpútať odbornú diskusiu s kompetentnými inštitúciami, ktorej výsledkom by boli konkrétne opatrenia vedúce k zlepšovaniu podmienok na podnikanie.

2018

Podnikatelia by privítali zvýšenie transparentnosti a informovanosti vo verejnom obstarávaní.  (9. októbra 2018)

Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý po medzirezortnom pripomienkovom konaní schválila vláda a v októbri 2018 o nej budú rozhodovať poslanci NRSR. Táto novela má potenciál priniesť mnoho pozitívnych zmien do procesu verejného obstarávania. Okrem pozitívnych zmien ale novela prináša aj minimálne jedno zásadné opatrenie, […]

Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú zneužívané (10. septembra 2018)

Ministerstvo financií chce pre seba aj pre Finančné riaditeľstvo zabezpečiť pravidelný prísun informácií o všetkých operáciách na účtoch podnikateľov za kalendárny rok, a to plošne bez vopred daného súhlasu súdu ku konkrétnemu prípadu. V prvej polovici augusta uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO prieskum, ktorého výsledky ukazujú, čo si podnikatelia o tomto návrhu myslia. Oslovili sme […]

II. antibyrokratický balík je snaha správnym smerom, ale stále je čo zlepšovať (4. septembra 2018)

Vláda SR dňa 16.5.2018 schválila v poradí už II. antibyrokratický balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý je výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy a vychádza z návrhov podnikateľov. Cieľom týchto opatrení je zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov takmer o 7,4 mil. eur ročne. V prieskume, ktorý sme realizovali v júli 2018, pričom odpovede vyplnilo […]

PAS požaduje vyššiu legitimitu a odbornosť na ústavnom súde (18. júna 2018)

Ústavný súd je kľúčovou inštitúciou aj pre podnikateľov. PAS preto žiada poslancov NRSR, aby prijali také pravidlá, ktoré umožnia súd obsadiť osobami s vysokým odborným a morálnym kreditom.

Nedostatok zamestnatncov riešia podnikatelia aj zamestnávaním cudzincov v SR (27. apríla 2018)

Zamestnávanie cudzincov v SR aj ako dôsledok nedostatočnej kvalifikácie, flexibility a ochoty občanov SR pracovať. .

Podnikatelia žiadajú od vlády ambicióznejšie ciele pri zlepšovaní podnikateľského prostredia. (9. apríla 2018)

2017

Podnikatelia požadujú rozšíriť platnosť infozákona, očakávajú prehľadnejšie informácie o verejnom obstarávaní a reálnom plnení zákaziek (29. júna 2017)

2016

Zákon o odpadoch podnikateľom výrazne zvýšil poplatky, ani po roku platnosti o ňom polovica veľa nevie (14. decembra 2016)
Slovenská ekonomika potrebuje na svoj rast novú krv (6. októbra 2016)
Investičné stimuly skôr zhoršujú podnikateľské prostredie, ak sa udeľujú neprehľadne, účelovo a neférovo (4. marca 2016)
Slovenskí podnikatelia boli vo februári optimisti, v zahraničí sa nálada zhoršuje (29. februára 2016)

2015

INEKO: Obchvat Bratislavy môže byť drahší až o miliardu eur (12. októbra 2015)
Aktuality.sk: Potrebujeme reformy, inak môžeme skončiť ako Grécko (6. októbra 2015)
Poslaneckých pozmeňovacích návrhov je stále veľa, za posledný rok ich najviac podal SMER (3. septembra 2015)
Grécko – márnotratný syn, ktorý neprišiel k pokániu (27. júla 2015)
Priemysel sa v máji ďalej spomaľoval, stavebníctvo sa definitívne rozbehlo (10. júla 2015)
Zahraničný obchod je v prebytku, ale export oproti vlaňajšku klesol (9. júla 2015)
Grécko obmedzilo výber z bankomatov i platby do zahraničia (2. júla 2015)
Ako predísť problematickým reštrukturalizáciám (27. apríla 2015)
Stanovisko PAS k dianiu v energetike (30. marca 2015)
Podnikatelia chcú posilniť právny štát (17. februára 2015)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2015 (23. januára 2015)

2014

Novela Obchodného zákonníka neprimerane skomplikuje podnikanie (13. októbra 2014)
Informovanosť a verejná diskusia o TTIP je nedostatočná (16. septembra 2014)
Poslanecké návrhy treba zverejňovať skôr (25. augusta 2014)
Len pätinu stredoškolákov netreba doškoľovať (3. júna 2014)
PAS verí, že nový prezident prispeje k zlepšeniu podmienok na podnikanie (2. apríla 2014)
Prezidentskí kandidáti: Prioritou je súdnictvo (11. marca 2014)
Väčšina podnikateľov sa k transatlantickej dohode stavia pozitívne (6. februára 2014)
Konkurenčná schopnosť SR v cestovnom ruchu (31. januára 2014)

2013

Väčšina podnikateľov čiernu listinu neplatičov DPH nevyužíva (20. decembra 2013)
TREND Fórum – Právo a poriadok na Slovensku (5. decembra 2013)
Rast zamestnanosti brzdia odvody, dane a súdnictvo (31. októbra 2013)
Ako nedať v biznise šancu podvodníkom (10. októbra 2013)
Transparentnosť podnikateľského prostredia (9. októbra 2013)
Porovnanie konkurencieschopnosti SR a okolitých krajín (24. septembra 2013)
Plné znenie analýzy dopadov zavedenia regulácie mnohostranných výmenných poplatkov v SR (12. augusta 2013)
Zmeny v dohodách vadia dvom tretinám podnikateľov (1. marca 2013)
Stanovisko PAS k dohode vlády SR s odbormi o skrátení týždenného pracovného času zamestnancov verejnej správy (31. januára 2013)

2012

Administratívne povinnosti zaberú pätinu pracovného času (18. decembra 2012)
Flexibilný zákonník pomáha zvyšovať zamestnanosť (3. septembra 2012)
Náklady sa oplatí účtovať pri príjme nad 1000 eur (25. júna 2012)
Vyššie dane obmedzia prácu a investície (7. júna 2012)
Podnikateľské prostredie musí byť prioritou (9. mája 2012)
PAS ponúka vláde spoluprácu (4. apríla 2012)
Platby budú meškať aj v tomto roku (2. apríla 2012)
Sledovanie potrieb trhu práce (5. januára 2012)

2011

Podnikatelia: Zvedenie eura bolo správnym krokom (28. septembra 2011)
Dovolenky a dni pracovného voľna (6. augusta 2011)
Menej byrokracie podporí podnikanie (13. júna 2011)
Zmeniť novelu Zákonníka práce (16. mája 2011)
Dopady reformy na živnostníkov (14. apríla 2011)
Viac voľnosti znamená viac práce (14. marca 2011)
Viac pružnosti, menej experimentov (7. februára 2011)

2010

Nejasné pravidlá (19. septembra 2010)
AD: Pionieri (10. septembra 2010)
K budovaniu infraštruktúry treba pristupovať zodpovedne (3. septembra 2010)
Zníženie deficitu je pre reformu odvodového systému škodlivou motiváciou (26. augusta 2010)
PAS očakáva lepšie podnikateľské prostredie (2. augusta 2010)
Koalícia podnikaniu viac škodila ako pomáhala (10. júna 2010)
Novela pomôže samosprávam aj nezamestnaným (9. júna 2010)
Pohľad podnikateľov a manažérov na prekážky podnikania v SR (8. júna 2010)
Hodnotenie volebných programov politických strán (1. júna 2010)
Predvolebné požiadavky podnikateľov (14. mája 2010)
Dôchodkový vek treba predĺžiť aspoň na 65 rokov (5. mája 2010)
Nevhodné zásahy štátu do podnikateľskej sféry (20. januára 2010)

2009

Dánska stratégia konkurencieschopnosti v globálnej ekonomike (20. novembra 2009)
Stanovisko PAS k návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností (30. októbra 2009)
Odložiť valorizáciu minimálnej mzdy (19. augusta 2009)
Zrevidovať verejné výdavky a netvoriť dlh (8. júna 2009)
Sociálna poisťovňa má problém (22. mája 2009)
Skryté dlhy spôsobia nárast daní (22. apríla 2009)
Prehľad protikrízových opatrení vlády SR (13. marca 2009)
Pre krízu zabúdame na reformy (6. marca 2009)
Flexibilita pracovného práva ako forma pomoci (24. februára 2009)
Pesimizmus i opatrnosť podnikateľov v uplynulých mesiacoch narástli (16. februára 2009)
Kríza horšia ako priemerná (6. februára 2009)

2008

PAS nesúhlasí s otváraním II. dôchodkového piliera (1. októbra 2008)
Nemeniť pravidlá valorizácie minimálnej mzdy (11. septembra 2008)
Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov je vysoké (5. augusta 2008)
Daňovo-odvodový systém znevýhodňuje zamestnancov (29. júla 2008)
PAS nesúhlasí s trestami za tzv. machinácie pri prechode na euro (28. mája 2008)
Obmedzenia v obchodných vzťahoch poškodia podnikateľov i spotrebiteľov (19. marca 2008)
Podnikateľské prostredie sa zhoršuje napriek tvrdeniu MH (28. januára 2008)
Nejednoznačné zákony škodia podnikateľom (15. januára 2008)

2007

Zákaz zisku zdravotníctvo nevylieči (25. októbra 2007)
Nezmyselné koncesionárske poplatky (15. októbra 2007)
Navrhnuté riešenia problémov nie sú dlhodobo udržateľné (30. augusta 2007)
Jednoduchší prístup k financovaniu (2. apríla 2007)
Súkromný sektor a zisk patria do zdravotníctva (20. marca 2007)
Dopady novely Zákonníka práce na náklady podnikov a zamestnanosť a medzinárodné porovnanie vybraných ustanovení Zákonníka práce (2. marca 2007)
Stanovisko PAS k polroku od schválenia Programového vyhlásenia vlády (23. februára 2007)
Stanovisko PAS k návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách (20. januára 2007)

2006

Za nadmernú reguláciu zaplatíme všetci (9. októbra 2006)
Stanovisko PAS k programovému vyhláseniu vlády SR: Viaceré zámery vlády ohrozujú podnikateľské prostredie (7. augusta 2006)
Prehľad najdôležitejších zámerov z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky (2. augusta 2006)
Novela zákona o sociálnom poistení zvýši odvodové zaťaženie (2. marca 2006)
Stanovisko PAS: Zjednotenie výberu daní a odvodov je prvým krokom (10. februára 2006)

2005

Stanovisko PAS: Efektivita výdavkov štátneho rozpočtu je dôležitejšia ako deficit (15. decembra 2005)
Stanovisko PAS a Republikovej únie zamestnávateľov: Zavedenie výnimiek do daňového systému by negatívne ovplyvnilo podnikateľské prostredie (22. novembra 2005)
Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov, Klubu 500 a PAS proti zvyšovaniu súdnych poplatkov (11. novembra 2005)
Stanovisko PAS: Celospoločenské záujmy treba financovať z verejných zdrojov (23. septembra 2005)
Analýza Zákona o preukazovaní pôvodu majetku (8. augusta 2005)
Stanovisko PAS: Odstránenie anonymity pri tvorbe legislatívy by mohlo viesť k vyššej kvalite (4. augusta 2005)
Podnikatelia sa zatiaľ s prípravami na Euro neponáhľajú – výsledky spoločného prieskumu PAS a týždenníka Trend (15. júna 2005)
Bezproblémová dostupnosť finančných zdrojov? (22. apríla 2005)
Miera splnenie predvolebných požiadaviek PAS v prvej polovici volebného obdobia (Audit WishListu 2002) (13. apríla 2005)
Stanovisko PAS: Odloženie liberalizácie služieb brzdí hospodársky rast EÚ (7. apríla 2005)
O mediácii majú podnikatelia málo informácií (21. marca 2005)
Podnikatelia chcú využiť podávanie daňových priznaní v elektronickej podobe už v budúcom roku (4. januára 2005)

2004

Disparita medzi trhom práce a vysokoškolským vzdelávaním (17. decembra 2004)
Transparentnejšie poskytovanie štátnej pomoci pre investorov (25. novembra 2004)
Najvýznamnejšie zmeny v podnikateľskom prostredí v roku 2004 (23. septembra 2004)
Stanovisko PAS: Bez precíznej definície nekomerčných aktivít nie je možná kontrola efektívnosti (31. augusta 2004)
Väčšina podnikateľov by preferovala výraznejšie zníženie priamych daní (23. augusta 2004)
Stanovisko PAS k vývoju verejných financií (17. augusta 2004)
Stanovisko PAS k zriadeniu environmentálneho fondu (6. júla 2004)
Analýza PAS: Podnikatelia vidia budúcnosť optimistickejšie (7. júna 2004)
Analýza PAS: Priemerná práceneschopnosť na jedného zamestnanca zaznamenala podľa PAS výrazný pokles – o 36% (11. mája 2004)
Stanovisko PAS: Sociálny dialóg nemusí byť upravený zákonom (10. mája 2004)
Stanovisko PAS: Návrh Zákona o miestnych daniach obsahuje vážne nedostatky (10. mája 2004)
Analýza PAS: Právny a regulačný rámec nedostatočne prispieva ku zlepšovaniu kvality podnikateľského prostredia (5. mája 2004)
Stanovisko PAS: RÚZ je potenciálnym parterom pri zlepšovaní podnikateľského prostredia (5. apríla 2004)
Stanovisko PAS: Treba zlepšiť vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva (17. marca 2004)
Stanovisko PAS: Ekonomika Slovenskej republiky sa dostáva do ďalšej vývojovej fázy (9. marca 2004)
Stanovisko PAS: Spoplatnením vysokoškolského štúdia sa reforma školstva nekončí (19. februára 2004)
Nový zákon o dani z príjmov bol podľa podnikateľov najlepším opatrením v minulom roku (18. februára 2004)
Analýza PAS: Zákonník práce podľa podnikateľov mierne stimuluje vytváranie nových pracovných miest (16. februára 2004)
Analýza PAS: V kapitole Súdnictvo sa podarilo úplne naplniť iba dve odporúčania (6. februára 2004)
Stanovisko PAS: Politická situácia zneisťuje podnikateľov a investorov (16. januára 2004)
Stanovisko PAS: Slovensko je ekonomicky slobodnejšie (14. januára 2004)

Názory a analýzy

 

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa rozhodla pre svojich účastníkov a sympatizantov zriadiť stránku, prostredníctvom ktorej chce prezentovať svoje názory k aktuálnym témam týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Táto stránka má upriamiť pozornosť verejnosti na problémy, ktoré sa v podnikateľskom prostredí vyskytujú a pokúsiť sa rozpútať odbornú diskusiu s kompetentnými inštitúciami, ktorej výsledkom by boli konkrétne opatrenia vedúce k zlepšovaniu podmienok na podnikanie.

2018

Podnikatelia by privítali zvýšenie transparentnosti a informovanosti vo verejnom obstarávaní.  (9. októbra 2018)

Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý po medzirezortnom pripomienkovom konaní schválila vláda a v októbri 2018 o nej budú rozhodovať poslanci NRSR. Táto novela má potenciál priniesť mnoho pozitívnych zmien do procesu verejného obstarávania. Okrem pozitívnych zmien ale novela prináša aj minimálne jedno zásadné opatrenie, […]

Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú zneužívané (10. septembra 2018)

Ministerstvo financií chce pre seba aj pre Finančné riaditeľstvo zabezpečiť pravidelný prísun informácií o všetkých operáciách na účtoch podnikateľov za kalendárny rok, a to plošne bez vopred daného súhlasu súdu ku konkrétnemu prípadu. V prvej polovici augusta uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO prieskum, ktorého výsledky ukazujú, čo si podnikatelia o tomto návrhu myslia. Oslovili sme […]

II. antibyrokratický balík je snaha správnym smerom, ale stále je čo zlepšovať (4. septembra 2018)

Vláda SR dňa 16.5.2018 schválila v poradí už II. antibyrokratický balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý je výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy a vychádza z návrhov podnikateľov. Cieľom týchto opatrení je zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov takmer o 7,4 mil. eur ročne. V prieskume, ktorý sme realizovali v júli 2018, pričom odpovede vyplnilo […]

PAS požaduje vyššiu legitimitu a odbornosť na ústavnom súde (18. júna 2018)

Ústavný súd je kľúčovou inštitúciou aj pre podnikateľov. PAS preto žiada poslancov NRSR, aby prijali také pravidlá, ktoré umožnia súd obsadiť osobami s vysokým odborným a morálnym kreditom.

Nedostatok zamestnatncov riešia podnikatelia aj zamestnávaním cudzincov v SR (27. apríla 2018)

Zamestnávanie cudzincov v SR aj ako dôsledok nedostatočnej kvalifikácie, flexibility a ochoty občanov SR pracovať. .

Podnikatelia žiadajú od vlády ambicióznejšie ciele pri zlepšovaní podnikateľského prostredia. (9. apríla 2018)

2017

Podnikatelia požadujú rozšíriť platnosť infozákona, očakávajú prehľadnejšie informácie o verejnom obstarávaní a reálnom plnení zákaziek (29. júna 2017)

2016

Zákon o odpadoch podnikateľom výrazne zvýšil poplatky, ani po roku platnosti o ňom polovica veľa nevie (14. decembra 2016)
Slovenská ekonomika potrebuje na svoj rast novú krv (6. októbra 2016)
Investičné stimuly skôr zhoršujú podnikateľské prostredie, ak sa udeľujú neprehľadne, účelovo a neférovo (4. marca 2016)
Slovenskí podnikatelia boli vo februári optimisti, v zahraničí sa nálada zhoršuje (29. februára 2016)

2015

INEKO: Obchvat Bratislavy môže byť drahší až o miliardu eur (12. októbra 2015)
Aktuality.sk: Potrebujeme reformy, inak môžeme skončiť ako Grécko (6. októbra 2015)
Poslaneckých pozmeňovacích návrhov je stále veľa, za posledný rok ich najviac podal SMER (3. septembra 2015)
Grécko – márnotratný syn, ktorý neprišiel k pokániu (27. júla 2015)
Priemysel sa v máji ďalej spomaľoval, stavebníctvo sa definitívne rozbehlo (10. júla 2015)
Zahraničný obchod je v prebytku, ale export oproti vlaňajšku klesol (9. júla 2015)
Grécko obmedzilo výber z bankomatov i platby do zahraničia (2. júla 2015)
Ako predísť problematickým reštrukturalizáciám (27. apríla 2015)
Stanovisko PAS k dianiu v energetike (30. marca 2015)
Podnikatelia chcú posilniť právny štát (17. februára 2015)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2015 (23. januára 2015)

2014

Novela Obchodného zákonníka neprimerane skomplikuje podnikanie (13. októbra 2014)
Informovanosť a verejná diskusia o TTIP je nedostatočná (16. septembra 2014)
Poslanecké návrhy treba zverejňovať skôr (25. augusta 2014)
Len pätinu stredoškolákov netreba doškoľovať (3. júna 2014)
PAS verí, že nový prezident prispeje k zlepšeniu podmienok na podnikanie (2. apríla 2014)
Prezidentskí kandidáti: Prioritou je súdnictvo (11. marca 2014)
Väčšina podnikateľov sa k transatlantickej dohode stavia pozitívne (6. februára 2014)
Konkurenčná schopnosť SR v cestovnom ruchu (31. januára 2014)

2013

Väčšina podnikateľov čiernu listinu neplatičov DPH nevyužíva (20. decembra 2013)
TREND Fórum – Právo a poriadok na Slovensku (5. decembra 2013)
Rast zamestnanosti brzdia odvody, dane a súdnictvo (31. októbra 2013)
Ako nedať v biznise šancu podvodníkom (10. októbra 2013)
Transparentnosť podnikateľského prostredia (9. októbra 2013)
Porovnanie konkurencieschopnosti SR a okolitých krajín (24. septembra 2013)
Plné znenie analýzy dopadov zavedenia regulácie mnohostranných výmenných poplatkov v SR (12. augusta 2013)
Zmeny v dohodách vadia dvom tretinám podnikateľov (1. marca 2013)
Stanovisko PAS k dohode vlády SR s odbormi o skrátení týždenného pracovného času zamestnancov verejnej správy (31. januára 2013)

2012

Administratívne povinnosti zaberú pätinu pracovného času (18. decembra 2012)
Flexibilný zákonník pomáha zvyšovať zamestnanosť (3. septembra 2012)
Náklady sa oplatí účtovať pri príjme nad 1000 eur (25. júna 2012)
Vyššie dane obmedzia prácu a investície (7. júna 2012)
Podnikateľské prostredie musí byť prioritou (9. mája 2012)
PAS ponúka vláde spoluprácu (4. apríla 2012)
Platby budú meškať aj v tomto roku (2. apríla 2012)
Sledovanie potrieb trhu práce (5. januára 2012)

2011

Podnikatelia: Zvedenie eura bolo správnym krokom (28. septembra 2011)
Dovolenky a dni pracovného voľna (6. augusta 2011)
Menej byrokracie podporí podnikanie (13. júna 2011)
Zmeniť novelu Zákonníka práce (16. mája 2011)
Dopady reformy na živnostníkov (14. apríla 2011)
Viac voľnosti znamená viac práce (14. marca 2011)
Viac pružnosti, menej experimentov (7. februára 2011)

2010

Nejasné pravidlá (19. septembra 2010)
AD: Pionieri (10. septembra 2010)
K budovaniu infraštruktúry treba pristupovať zodpovedne (3. septembra 2010)
Zníženie deficitu je pre reformu odvodového systému škodlivou motiváciou (26. augusta 2010)
PAS očakáva lepšie podnikateľské prostredie (2. augusta 2010)
Koalícia podnikaniu viac škodila ako pomáhala (10. júna 2010)
Novela pomôže samosprávam aj nezamestnaným (9. júna 2010)
Pohľad podnikateľov a manažérov na prekážky podnikania v SR (8. júna 2010)
Hodnotenie volebných programov politických strán (1. júna 2010)
Predvolebné požiadavky podnikateľov (14. mája 2010)
Dôchodkový vek treba predĺžiť aspoň na 65 rokov (5. mája 2010)
Nevhodné zásahy štátu do podnikateľskej sféry (20. januára 2010)

2009

Dánska stratégia konkurencieschopnosti v globálnej ekonomike (20. novembra 2009)
Stanovisko PAS k návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností (30. októbra 2009)
Odložiť valorizáciu minimálnej mzdy (19. augusta 2009)
Zrevidovať verejné výdavky a netvoriť dlh (8. júna 2009)
Sociálna poisťovňa má problém (22. mája 2009)
Skryté dlhy spôsobia nárast daní (22. apríla 2009)
Prehľad protikrízových opatrení vlády SR (13. marca 2009)
Pre krízu zabúdame na reformy (6. marca 2009)
Flexibilita pracovného práva ako forma pomoci (24. februára 2009)
Pesimizmus i opatrnosť podnikateľov v uplynulých mesiacoch narástli (16. februára 2009)
Kríza horšia ako priemerná (6. februára 2009)

2008

PAS nesúhlasí s otváraním II. dôchodkového piliera (1. októbra 2008)
Nemeniť pravidlá valorizácie minimálnej mzdy (11. septembra 2008)
Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov je vysoké (5. augusta 2008)
Daňovo-odvodový systém znevýhodňuje zamestnancov (29. júla 2008)
PAS nesúhlasí s trestami za tzv. machinácie pri prechode na euro (28. mája 2008)
Obmedzenia v obchodných vzťahoch poškodia podnikateľov i spotrebiteľov (19. marca 2008)
Podnikateľské prostredie sa zhoršuje napriek tvrdeniu MH (28. januára 2008)
Nejednoznačné zákony škodia podnikateľom (15. januára 2008)

2007

Zákaz zisku zdravotníctvo nevylieči (25. októbra 2007)
Nezmyselné koncesionárske poplatky (15. októbra 2007)
Navrhnuté riešenia problémov nie sú dlhodobo udržateľné (30. augusta 2007)
Jednoduchší prístup k financovaniu (2. apríla 2007)
Súkromný sektor a zisk patria do zdravotníctva (20. marca 2007)
Dopady novely Zákonníka práce na náklady podnikov a zamestnanosť a medzinárodné porovnanie vybraných ustanovení Zákonníka práce (2. marca 2007)
Stanovisko PAS k polroku od schválenia Programového vyhlásenia vlády (23. februára 2007)
Stanovisko PAS k návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách (20. januára 2007)

2006

Za nadmernú reguláciu zaplatíme všetci (9. októbra 2006)
Stanovisko PAS k programovému vyhláseniu vlády SR: Viaceré zámery vlády ohrozujú podnikateľské prostredie (7. augusta 2006)
Prehľad najdôležitejších zámerov z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky (2. augusta 2006)
Novela zákona o sociálnom poistení zvýši odvodové zaťaženie (2. marca 2006)
Stanovisko PAS: Zjednotenie výberu daní a odvodov je prvým krokom (10. februára 2006)

2005

Stanovisko PAS: Efektivita výdavkov štátneho rozpočtu je dôležitejšia ako deficit (15. decembra 2005)
Stanovisko PAS a Republikovej únie zamestnávateľov: Zavedenie výnimiek do daňového systému by negatívne ovplyvnilo podnikateľské prostredie (22. novembra 2005)
Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov, Klubu 500 a PAS proti zvyšovaniu súdnych poplatkov (11. novembra 2005)
Stanovisko PAS: Celospoločenské záujmy treba financovať z verejných zdrojov (23. septembra 2005)
Analýza Zákona o preukazovaní pôvodu majetku (8. augusta 2005)
Stanovisko PAS: Odstránenie anonymity pri tvorbe legislatívy by mohlo viesť k vyššej kvalite (4. augusta 2005)
Podnikatelia sa zatiaľ s prípravami na Euro neponáhľajú – výsledky spoločného prieskumu PAS a týždenníka Trend (15. júna 2005)
Bezproblémová dostupnosť finančných zdrojov? (22. apríla 2005)
Miera splnenie predvolebných požiadaviek PAS v prvej polovici volebného obdobia (Audit WishListu 2002) (13. apríla 2005)
Stanovisko PAS: Odloženie liberalizácie služieb brzdí hospodársky rast EÚ (7. apríla 2005)
O mediácii majú podnikatelia málo informácií (21. marca 2005)
Podnikatelia chcú využiť podávanie daňových priznaní v elektronickej podobe už v budúcom roku (4. januára 2005)

2004

Disparita medzi trhom práce a vysokoškolským vzdelávaním (17. decembra 2004)
Transparentnejšie poskytovanie štátnej pomoci pre investorov (25. novembra 2004)
Najvýznamnejšie zmeny v podnikateľskom prostredí v roku 2004 (23. septembra 2004)
Stanovisko PAS: Bez precíznej definície nekomerčných aktivít nie je možná kontrola efektívnosti (31. augusta 2004)
Väčšina podnikateľov by preferovala výraznejšie zníženie priamych daní (23. augusta 2004)
Stanovisko PAS k vývoju verejných financií (17. augusta 2004)
Stanovisko PAS k zriadeniu environmentálneho fondu (6. júla 2004)
Analýza PAS: Podnikatelia vidia budúcnosť optimistickejšie (7. júna 2004)
Analýza PAS: Priemerná práceneschopnosť na jedného zamestnanca zaznamenala podľa PAS výrazný pokles – o 36% (11. mája 2004)
Stanovisko PAS: Sociálny dialóg nemusí byť upravený zákonom (10. mája 2004)
Stanovisko PAS: Návrh Zákona o miestnych daniach obsahuje vážne nedostatky (10. mája 2004)
Analýza PAS: Právny a regulačný rámec nedostatočne prispieva ku zlepšovaniu kvality podnikateľského prostredia (5. mája 2004)
Stanovisko PAS: RÚZ je potenciálnym parterom pri zlepšovaní podnikateľského prostredia (5. apríla 2004)
Stanovisko PAS: Treba zlepšiť vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva (17. marca 2004)
Stanovisko PAS: Ekonomika Slovenskej republiky sa dostáva do ďalšej vývojovej fázy (9. marca 2004)
Stanovisko PAS: Spoplatnením vysokoškolského štúdia sa reforma školstva nekončí (19. februára 2004)
Nový zákon o dani z príjmov bol podľa podnikateľov najlepším opatrením v minulom roku (18. februára 2004)
Analýza PAS: Zákonník práce podľa podnikateľov mierne stimuluje vytváranie nových pracovných miest (16. februára 2004)
Analýza PAS: V kapitole Súdnictvo sa podarilo úplne naplniť iba dve odporúčania (6. februára 2004)
Stanovisko PAS: Politická situácia zneisťuje podnikateľov a investorov (16. januára 2004)
Stanovisko PAS: Slovensko je ekonomicky slobodnejšie (14. januára 2004)