dec 152005
 
 15. decembra 2005

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa naďalej zlepšuje, potvrdzujú to nielen prieskumy Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ale aj výskumy renomovaných medzinárodných inštitúcii. Medzinárodné porovnania podmienok na podnikanie sú pre vedúcich predstaviteľov krajín a tvorcov hospodárskych politík veľmi cenným zdrojom informácií o tom, v ktorých oblastiach jednotlivé krajiny zaostávajú za svetovými lídrami. Na regionálnej úrovni takisto platí, že zaostalejšie regióny sa môžu nechať inšpirovať vyspelejšími, a tak rýchlejšie napredovať pri zlepšovaní jednotlivých prvkov podnikateľského prostredia.

Na Slovensku doposiaľ nebola spracovaná širšia analýza podnikateľského prostredia v regiónoch. Správa Svetového ekonomického fóra o globálnej konkurencieschopnosti 2004 – 2005 pritom jasne ukázala, že regionálne rozdiely v podmienkach na podnikanie vnímajú slovenskí podnikatelia ako jeden z najväčších problémov. V hodnotení regionálnych rozdielov sa Slovenská republika umiestnila na 96. mieste spomedzi 104 krajín, čo bolo jedno z najhorších umiestnení SR vôbec.

Podnikateľská aliancia Slovenska sa preto rozhodla zmonitorovať regionálne rozdiely v SR a ohodnotiť podnikateľské prostredie na úrovni okresov SR z hľadiska jeho kvality. S podporou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci s týždenníkom o hospodárstve a podnikaní Trend vytvorila PAS vlastný hodnotiaci nástroj Index regionálneho podnikateľského prostredia.

Index regionálneho podnikateľského prostredia (IRPP) je súhrnným číslom, ktoré hovorí o kvalite podnikateľského prostredia v regiónoch SR. Kombinuje hodnoty vybraných štatistických ukazovateľov s výsledkami dotazníkového prieskumu. Je zložený zo štyroch hlavných subindexov: Ekonomická aktivita, Infraštruktúra, Ľudské zdroje a Verejná správa. Referenčnou hodnotou je 100 bodov, ktoré by získal región s priemernými hodnotami štatistických ukazovateľov a strednými hodnotami ukazovateľov z dotazníkového prieskumu.

Podľa výsledkov IRPP sú najlepšie podmienky na podnikanie v Bratislave a ostatných okresoch Bratislavského kraja. Zaujímavosťou je, že vrchol 79 miestneho rebríčka okresov SR zoradených podľa dosiahnutých hodnôt IRPP obsadili výlučne okresy Bratislavského kraja. Na prvom mieste sa umiestnil okres Bratislava II s hodnotou indexu 224,27 bodu, nasledovaný ostatnými mestskými časťami. Pod úspech Bratislavy sa jednoznačne podpísala najvyššia ekonomická aktivita na Slovensku a kvalitná infraštruktúra na podnikanie. Výsledné hodnoty týchto ukazovateľov boli také vysoké, že Bratislavu o prvenstvo nepripravilo ani veľmi negatívne hodnotenie verejnej správy. Okresy Pezinok, Malacky a Senec profitujú z geografickej blízkosti k hospodárskemu centru krajiny a vďaka nižším miestnym daniam i z oveľa lepšieho vnímania verejnej správy podnikateľmi.

Po okresoch Bratislavského kraja sa na 9. až 12. priečke umiestnili ekonomicky silné okresy, v ktorých sú zároveň sídla krajov: Trenčín, Trnava, Nitra a Žilina. Spoločným znakom týchto regiónov sú rýchlostné komunikácie a kvalitné a dostupné ľudské zdroje. V hodnotení kvality ľudských zdrojov sa na prvom mieste umiestnil práve Nitriansky okres. Všetky spomenuté okresy disponujú kvalifikovanou pracovnou silou, priaznivou vzdelanostnou štruktúrou a, v porovnaní s Bratislavou, nižšou cenou práce. Skupinu krajských miest uzatvárajú Prešov, Košice (mestská časť I.) a Banská Bystrica na 15. až 17 mieste.

Spodné priečky rebríčka Indexu regionálneho podnikateľského prostredia obsadili Žiar nad Hronom, Medzilaborce, Sobrance, Zlaté Moravce, Poltár, Bánovce nad Bebravou, Detva, Dolný Kubín a Sabinov. Hendikep v podobe nízkej ekonomickej aktivity a nedostatočnej infraštruktúry sa snažia niektoré okresy riešiť vytváraním priaznivých podmienok na podnikanie zo strany verejnej správy. Zaujímavým zistením bolo, že vysoká dostupnosť pracovnej sily a nízka cena práce vyvolané predovšetkým vysokou nezamestnanosťou nepriniesli týmto regiónom pozitívne hodnotenie ľudských zdrojov. Problém spočíva predovšetkým v nízkej kvalifikácii pracovnej sily. Zaostávanie za vyspelejšími regiónmi potvrdili aj štatistické ukazovatele týkajúce sa vzdelávania, keď podiel študentov k obyvateľom týchto regiónov patrí vo všeobecnosti k najnižším.

V poslednej štvrtine rebríčka je najviac okresov z Prešovského kraja – ide o okresy Levoča, Bardejov, Stará Ľubovňa, Snina, Medzilaborce, Sabinov. Nasleduje Banskobystrický kraj s Revúcou, Banskou Štiavnicou, Žiarom nad Hronom, Poltárom a Detvou. Rovnaký počet okresov avšak s lepším hodnotením má v poslednom kvartile Košický kraj (Rožňava, Košice III, Gelnica, Košice IV, Sobrance). Trenčiansky kraj má v tejto časti rebríčka dvoch zástupcov (Partizánske a Bánovce nad Bebravou) a Nitriansky kraj jedného – Zlaté Moravce.

Obrovské regionálne rozdiely potvrdzuje zistenie, že všetky kraje SR, okrem bratislavského a trnavského, majú svojich reprezentantov na vrchole, ale aj na úplnom spodku rebríčka. Najväčší rozdiel bol zaznamenaný v Trenčianskom kraji, kde okres Trenčín obsadil v konkurencii 79 okresov SR 9 miesto a okres Bánovce nad Bebravou až 76 miesto (rozdiel 67 miest). Nasleduje Žilinský kraj s okresom Žilina na 12. mieste a Dolným Kubínom na predposlednom 78. mieste (rozdiel 66 miest). V Prešovskom kraji bol najúspešnejší okres Prešov na 15. mieste a najhoršie hodnotený okres Sabinov na poslednom 79. mieste (rozdiel 64 miest). V Nitrianskom kraji sa umiestnil okres Nitra na 11. mieste a Zlaté Moravce na 74. mieste (rozdiel 63 miest). V Banskobystrickom kraji obsadil okres Banská Bystrica 17. miesto a okres Detva 77. ( rozdiel 60 miest). V Košickom kraji dosiahol najlepšie umiestnenie okres Košice I (16.) a najhoršie obstál okres Sobrance (73.). Okresy Bratislavského kraja obsadili vrchol rebríčka, keď sa na 1. mieste umiestnil okres Bratislava II a na 8. mieste Pezinok. V Trnavskom kraji dosiahol najlepšie hodnotenie okres Trnava (10.) a najslabšie hodnotenie okres Galanta (30.).

 
Rebríček okresov SR zoradených podľa dosiahnutých hodnôt Indexu regionálneho podnikateľského prostredia

Poradové číslo Kraj Okres

Index regionálneho
podnikateľského prostredia

1 BA Bratislava II

224,27

2 BA Bratislava I

162,32

3 BA Bratislava III

149,21

4 BA Malacky

144,75

5 BA Bratislava IV

133,63

6 BA Bratislava V

127,79

7 BA Senec

124,02

8 BA Pezinok

114,56

9 TN Trenčín

113,68

10 TT Trnava

111,38

11 NR Nitra

108,46

12 ZA Žilina

100,19

13 TT Dunajská Streda

97,58

14 TT Skalica

93,35

15 PO Prešov

92,67

16 KE Košice I

91,45

17 BB Banská Bystrica

89,54

18 TT Piešťany

87,58

19 ZA Ružomberok

86,80

20 ZA Liptovský Mikuláš

86,11

21 TT Hlohovec

84,56

22 KE Košice II

83,97

23 TT Senica

81,97

24 NR Nové Zámky

81,70

25 PO Poprad

80,68

26 TN Púchov

79,47

27 KE Košice – okolie

79,06

28 ZA Čadca

78,84

29 BB Zvolen

78,77

30 TT Galanta

78,76

31 TN Ilava

78,30

32 TN Myjava

78,20

33 BB Lučenec

78,12

34 ZA Bytča

76,86

35 NR Šaľa

76,62

36 KE Michalovce

76,57

37 ZA Martin

75,64

38 PO Vranov nad Topľou

75,63

39 BB Rimavská Sobota

75,43

40 ZA Námestovo

75,27

41 ZA Kysucké Nové Mesto

75,16

42 ZA Tvrdošín

74,91

43 NR Topoľčany

74,84

44 NR Levice

74,45

45 PO Kežmarok

74,45

46 KE Spišská Nová Ves

74,43

47 PO Stropkov

74,38

48 BB Žarnovica

74,07

49 BB Krupina

73,95

50 TN Nové Mesto nad Váhom

73,70

51 BB Veľký Krtíš

73,53

52 NR Komárno

73,52

53 BB Brezno

73,20

54 TN Prievidza

72,81

55 PO Humenné

72,81

56 KE Trebišov

72,59

57 ZA Turčianske Teplice

72,09

58 TN Považská Bystrica

71,56

59 PO Svidník

71,37

60 BB Revúca

71,15

61 TN Partizánske

70,78

62 PO Levoča

70,74

63 PO Bardejov

70,55

64 KE Rožňava

69,65

65 BB Banská Štiavnica

69,61

66 PO Stará Ľubovňa

67,23

67 KE Košice III

66,77

68 PO Snina

66,54

69 KE Gelnica

66,42

70 KE Košice IV

66,22

71 BB Žiar nad Hronom

65,76

72 PO Medzilaborce

65,00

73 KE Sobrance

63,16

74 NR Zlaté Moravce

62,35

75 BB Poltár

61,78

76 TN Bánovce nad Bebravou

61,69

77 BB Detva

53,48

78 ZA Dolný Kubín

48,19

79 PO Sabinov

44,03

Poznámky:
• Hodnotu indexu 100 bodov by získal okres s hodnotami štatistických ukazovateľov na úrovni priemeru SR a strednými hodnotami ukazovateľov z dotazníkového prieskumu
• BA – Bratislavský kraj, BB – Banskobystrický kraj, KE – Košický kraj, NR – Nitriansky kraj, PO – Prešovský kraj, TN – Trenčiansky kraj, TT – Trnavský kraj, ZA – Žilinský kraj

Zdroj: PAS

V Bratislave, 15.12.2005


Materiály k projektu Mapovanie regionálnych podmienok na podnikanie

Prezentácia z tlačovej konferencie (vo formáte .pdf)
Štúdia – Mapovanie regionálnych podmienok na podnikanie (vo formáte .pdf)
Tabuľky (vo formáte .pdf)

Mapy regiónov v SR
• Index regionálneho podnikateľského prostredia
• Subindex – Ekonomická aktivita
• Subindex – Infraštruktúra
• Subindex – Ľudské zdroje
• Subindex – Verejná správa