Júl 212006
 
 21. Júl 2006

Výsledky IPP za 2. štvrťrok 2006

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v druhom štvrťroku roka 2006 iba mierne zlepšilo. Potvrdzuje to hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý pravidelne, na základe vlastného prieskumu, pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). V druhom štvrťroku 2006 dosiahol IPP hodnotu 126,51 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nárast len o 0,87 %.

Zlepšujúca sa kvalita podnikateľského prostredia vytvára priaznivé proinvestičné prostredie a zvyšuje dopyt po finančných a kapitálových zdrojoch. Najväčší nárast v porovnaní s predošlým štvrťrokom zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá si polepšila o 3,17 % a tým dosiahla aktuálnu hodnotu 219,06 bodu. Jej kontinuálnemu rastu nezabránilo ani rozhodnutie Bankovej rady NBS o ďalšom zvýšení úrokových sadzieb o 0,5 percentuálneho bodu.

Druhý najvyššší nárast, o 2,28 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, zaznamenala položka regulácia cezhraničného obchodu s dosiahnutou aktuálnou hodnotou 148,74 bodu.

Tretí najväčší nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu pripísali podnikatelia položke úroveň infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, …), ktorá vzrástla o 2,00 % na aktuálnu hodnotu 149,61 bodu. K tomuto nárastu prispela aj minulá vláda, ktorá sa predbežne dohodla na hlavnej priorite pre budúce programové obdobie na čerpanie prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ – dopravná infraštruktúra a rozvoj verejnej osobnej dopravy.

Podľa výsledkov bola v 2. štvrťroku roka 2006 najväčším problémom doteraz pozitívne sa vyvíjajúca sa položka stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu SKK, ktorá poklesla o 2,67 %. Tento pokles bol vyvolaný zvýšeným stupňom neistoty investorov a podnikateľov z júnových parlamentných volieb. Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku, o 2,50 % zaznamenala položka funkčnosť politického systému v štáte, ktorá dosiahla aktuálnu hodnotu 101,64 bodu. Tretí najväčší pokles pripísali podnikatelia položke vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva s poklesom 2,00 % a s dosiahnutou aktuálnou hodnotou 66,61 bodu. Z hodnotenia podnikateľov vyplýva tradičné klesanie položiek ako: úroveň byrokracie, korupcie v úradoch, uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom a efektívnosť hospodárenia štátu.