Nov 122013
 
 12. November 2013

V aktuálnom čísle sa ako hlavnej téme venujeme energetike, jednotnému energetickému trhu EÚ a dopadom, ktoré z neho pre Slovensko vyplývajú. Informujeme o slovenských energoprojektoch zaradených na zoznam spoločného záujmu. Všimli sme si zlepšenie prognózy hospodárskeho rastu SR, zvýšený záujem Bruselu kontrolovať rozpočty krajín EÚ, snahu Európskej komisie prehodnotiť dotácie v energetike, analýzu inovatívnosti krajín EÚ a veľa ďalších aktuálnych tém, ktoré sa v týchto dňoch riešia v inštitúciách EÚ. V rozhovore mesiaca predstavujeme Dušana Chreneka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Linka na 6. číslo euPASnewsletter (november 2013)

Archív

 

Okt 122013
 
 12. Október 2013

Hlavnou témou piateho čísla euPASnewsletter je internetová ekonomika, ktorej ďalší rozvoj ovplyvní októbrový summit lídrov EÚ zameraný na digitálne služby a telekomunikácie. Internetová ekonomika môže európskej ekonomike priniesť ďalší rozvojový impulz pri prekonávaní hospodárskej stagnácie. V rozhovore mesiaca sa k internetovej ekonomike, ako k nástroju na dosiahnutie udržateľného rastu a zamestnanosti, vyjadruje Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie a komisár pre inštitucionálne vzťahy a administratívu. Newsletter obsahuje aj pravidelné rubriky s novinkami v oblasti eurolegislatívy a aktuálnych tém, ktoré riešia európske inštitúcie.

Linka na 5. číslo euPASnewsletter (október 2013)

Archív

 

Sep 122013
 
 12. September 2013

Vo štvrtom vydaní euPASnewsletter sa ako hlavnej téme venujeme pripravovanému Transatlantickému partnerstvu v oblasti obchodu a investícií (TTIP). PAS v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave sa bude tejto téme venovať aj v nasledujúcich mesiacoch v rámci osobitného projektu. Význam dohody TTIP vysvetľuje vo videopríhovore veľvyslanec USA na Slovensku p. Theodore Sedgwick a v rozhovore mesiaca p. Daniel Ikenson, Riaditeľ Centra Herberta A. Stiefela pre štúdium obchodných politík na Cato Institute. Nechýbajú pravidelné rubriky s novinkami v oblasti eurolegislatívy a aktuálnych tém, ktoré riešia európske inštitúcie.

Linka na 4. číslo euPASnewsletter (september 2013)

Archív

 

Aug 122013
 
 12. August 2013

Hlavnou témou tretieho čísla euPASnewsletter je Európskou komisiou pripravovaná regulácia medzibankových výmenných poplatkov za kartové platby. PAS sa tejto téme v uplynulých mesiacoch osobitne venovala a vypracovala analýzu dopadov takejto regulácie na ekonomické subjekty v SR. Najdôležitejšie závery analýzy nájdete v rozhovore a výkonným riaditeľom PAS R. Kičinom. Naďalej sa venujeme sledovaniu rokovaní a aktivít súvisiacich s vytváraním zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA. V newslettri tiež nájdete aktuality z oblasti ekonomiky a financií, energetiky, IT a telekomunikácií a podnikateľského prostredia.

Linka na 3. číslo euPASnewsletter (august 2013)

Archív

Júl 122013
 
 12. Júl 2013

V aktuálnom čísle euPASnewsletter sa ako téme mesiaca venujeme rokovaniam o vytvorení zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA. Prinášame základné informácie o priebehu rokovaní a možných vplyvoch na ekonomiky krajín EÚ. Súčasťou čísla je profil Petra Kmeca, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Spojených štátoch amerických, a rozhovor s ním na tému zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA.

Linka na 2. číslo euPASnewsletter (júl 2013)

Archív