Máj 102014
 
 10. Máj 2014

Hlavnou témou aktuálneho čísla sú blížiace sa voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Informujeme o procese a pravidlách volieb, prinášame krátky pohľad do histórie eurovolieb na Slovensku a krátky sumár názorov lídrov kandidátiek najsilnejších strán. Informujeme tiež o príprave vytvorenia nového zloženia Európskej komisie. V ďalších rubrikách dávame do pozornosti dokončenie európskych pravidiel pre banky, problémy s auditom použitia eurofondov na Slovensku a zámer Bruselu zintenzívniť boj so šedou ekonomikou. V oblasti energetiky upozorňujeme na vplyv jednotnej emisnej politiky na konkurencieschopnosť a ekonomickú výkonnosť únie a v ďalších sekciách prinášame vybrané aktuality z oblasti podnikateľského prostredia a IT sektora. Naďalej sa venujeme sledovaniu priebehu rokovaní TTIP.

Linka na 11. číslo euPASnewsletter (apríl 2014)

Archív

 

Apr 102014
 
 10. Apríl 2014

Zdravotníctvo je hlavnou témou ďalšieho čísla elektronického mesačníka euPASnewsletter. Prinášame informácie o aktivitách Bruselu v oblasti liekovej politiky a pripravovanej modernizácii slovenských nemocníc, ktorá má byť financovaná z eurofondov. Osobitne sa venujeme zmenám v zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby. V ďalších rubrikách informujeme o aktualitách z finančného sektora a energetickej politiky únie, aktivitách EÚ v oblasti telekomunikácií a rozširovania využívania internetu a vybraných zmenách v podnikateľskom prostredí. Neobišli sme ani tému eurovolieb, ktoré sa konajú 24.5.2014 a tému Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií medzi EÚ a USA, kde Európska komisia v súčasnosti iniciuje verejnú konzultáciu o ochrane investorov.

Linka na 10. číslo euPASnewsletter (marec 2014)

Archív

 

Mar 102014
 
 10. Marec 2014

V novom čísle euPASnewsletter sa vraciame k téme regulácie elektronických platieb. Koncom februára totiž výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti podporil návrh Európskej komisie (EK) zaviesť stropy pre mnohostranné výmenné poplatky pri platbe kartou. Prinášame niekoľko pohľadov na túto iniciatívu a venujeme sa aj rizikám, ktoré sú s novou reguláciou spojené.  Informujeme o schválení Partnerskej dohody – základného rámca na čerpanie eurofondov, iniciatívach EK a Európskeho parlamentu týkajúcich sa korporátnych daní a DPH, a aktuálne diskutovaných otázkach v oblasti energetiky a životného prostredia. Ponúkame tiež prehľad slovenských kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 24. mája 2014.

Linka na 9. číslo euPASnewsletter (február 2014)

Archív

 

Feb 122014
 
 12. Február 2014

Hlavnou témou najnovšieho čísla euPASnewsletter sú aktuálne informácie z rokovaní o zóne voľného obchodu medzi EÚ a USA. Informujeme o spomalení rokovaní, prinášame niekoľko nových názorov na sporné body dohody a pohľad hlavného analytiky Sberbank Europe AG Vladimíra Vaňa na výhody a nevýhody Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií (TTIP). V ďalších sekciách sa o.i. venujeme zmenám v bankových platbách SEPA, očakávaniam rastu cien energií v Európe, ochrane súkromia na internete, priaznivému vývoju slovenského priemyslu i zhoršeniu ekonomickej slobody.

Linka na 8. číslo euPASnewsletter (január 2014)

Archív

 

Dec 122013
 
 12. December 2013

V aktuálnom čísle informujeme o pokračujúcich aktivitách Európskej komisie v oblasti koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v krajinách EÚ, ktoré prebiehajú v rámci tzv. európskeho semestra, t.j. programu, ktorého cieľom je zabezpečiť zdravé verejné financie, podporovať hospodársky rast a predchádzať nadmerným makroekonomickým nerovnováham v EÚ. Prinášame pohľad na historicky prvé hodnotenie rozpočtových plánov a sumarizujeme výhrady Európskej komisie k udržateľnosti rozpočtu SR na rok 2014.  Ponúkame tiež pravidelný prehľad najdôležitejších udalostí z Bruselu, týkajúcich sa  ekonomiky, financií, energetiky telekomunikačných technológií a podnikateľského prostredia. V profile mesiaca Vám predstavujeme Vazila Hudáka, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR a jeho pohľad na európsky semester.

Linka na 7. číslo euPASnewsletter (december 2013)

Archív