Nov 112014
 
 11. November 2014

V novom čísle informujeme o definitívnom zložení Európskej komisie a približujeme oblasť energetiky, ktorú bude mať v agende slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Prinášame informácie o výsledkoch stress testov európskych bánk a nových opatreniach Európskej komisie a Európskej centrálnej banky smerujúcich k vyššej transparentnosti bánk v EÚ a lepšej spolupráci pri odhaľovaní daňových únikov. V sekcii venovanej energetike sme si všimli plán lepšieho prepojenia energetickej infraštruktúry medzi členskými krajinami. Informujeme tiež o prijatí kompromisnej formy klimaticko-energetického balíčka. V ďalších rubrikách nájdete informácie napr. o reforme autorských práv, problémoch s implementáciou tzv. práva na zabudnutie, mikropôžičkách z programu EÚ Progress, ktoré podporili už 20000 podnikateľom, či o prvých schválených slovenských operačných programoch. Naďalej venujeme pozornosť priebehu rokovaní o TTIP.

 

Linka na 16. číslo euPASnewsletter (október 2014)

Archív

 

Okt 062014
 
 6. Október 2014

Hlavnou témou nového vydania elektronického mesačníka euPASnewletter je predstavenie nového zloženia Európskej komisie na obdobie 2014 – 2019. Osobitne sa venujeme portfóliu dopravy, ktoré bolo pridelené slovenskému eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi. Prinášame profil Ivana Štefanca, poslanca Európskeho parlamentu (SDKÚ-DS/EPP), a jeho pohľad na nové zloženie Európskej komisie. Informujeme o pripravovaných aktivitách EK v oblasti podpory a presadzovania zelenej energie. V sekcii venovanej podnikateľskému prostrediu si všímame aktuálne hodnotenie konkurencieschopnosti, administratívnemu zaťaženiu a vyhliadkam na jeho zníženie a financovaniu start-upov. Naďalej sledujeme rokovania o voľnom obchode medzi EÚ a USA a prinášame informácie o obchodnej dohode CETA, ktorá by v prípade schválenia priniesla zjednodušenie obchodu medzi Kanadou a EÚ.

 

Linka na 15. číslo euPASnewsletter (september 2014)

Archív

 

Sep 112014
 
 11. September 2014

V ďalšom čísle elektronického mesačníka euPASnewletter sa ako hlavnej téme venujeme hospodárskym sankciám uvaleným na Rusko a ich dopadom na Slovensko. Všimli sme si obavy slovenských zamestnávateľov, osobitne potravinárov a informujeme aj o podporných nástrojoch inštitúcií EÚ na prekonanie prípadných ťažkostí firiem, ktoré by mohli vyplynúť z obmedzenia obchodu členských krajín EÚ s Ruskom. V ďalších rubrikách prinášame informácie o pozastavení čerpania eurofondov na Slovensku, pokroku v zavádzaní systému SEPA a ďalších aktuálnych iniciatívach z oblasti energetiky, podnikateľského prostredia a telekomunikačného sektora. Sumarizujeme závery projektu PAS s názvom TTIP: Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?), ktorého realizáciu PAS dokončila v júli 2014.

 

Linka na 14. číslo euPASnewsletter (júl-august 2014)

Archív

 

Júl 102014
 
 10. Júl 2014

V ďalšom čísle informujeme o ukončení projektu TTIP: Jedinečná šanca na rast firiem na Slovensku (?), ktorý PAS realizovala od septembra minulého roku a ktorého hlavným výstupom je analýza dopadov Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií (známeho pod skratkou TTIP) na slovenskú ekonomiku. O očakávaných dopadoch sa v rozhovore mesiaca rozprávame so Štefanom Rozkopálom, generálnym riaditeľom sekcie zahraničného obchodu Ministerstva hospodárstva SR. V ďalších častiach newslettra informujeme o novom predsedníctve v Rade EÚ, ktorého sa 1.7.2014 ujalo Taliansko. V ekonomickej sekcii naďalej sledujeme verejnú diskusiu o dopadoch regulácie kartových platieb na vybrané ekonomické subjekty, prinášame aktuálne informácie z oblasti energetiky a telekomunikačného sektora. Informujeme tiež o novee forme podpory pre start-upy a sprísňovaní pravidiel na ochranu spotrebiteľov.

 

Linka na 13. číslo euPASnewsletter (jún 2014)

Archív

 

Jún 142014
 
 14. Jún 2014

V najnovšom vydaní Vám prinášame podrobnú analýzu výsledkov volieb do Európskeho parlamentu a komentáre k vybraným aspektom eurovolieb, ktoré na Slovensku prilákali k volebným urnám rekordne nízky počet voličov. Informujeme o aktualizácii reformných odporúčaní Európskej komisie adresovaných vláde SR v rámci hodnotenia Európskeho semestra 2014.  Všimli sme si tiež rastúcu kritiku novej dane z finančných transakcií a odmietavý postoj expertov voči tzv. Google dani. Pokračujeme v informovaní o pokroku v rokovaniach o Transatlantickom partnerstve  v oblasti obchodu a investícií a o aktuálnych aktivitách PAS v tejto oblasti.

 

Linka na 12. číslo euPASnewsletter (máj 2014)

Archív