Archív projektov

 

2018

Podnikatelia požadujú digitálnu komunikáciu so štátom, ako aj automatické a prehľadné zverejňovanie informácií z verejného sektora (15. Január 2018)

2017

Eurofondy krivia trh, iba málo prispeli ku konkurencieschopnosti a rastu firiem, ktoré ich dostali. Nerozbehli ani slabé regióny. (29. November 2017)

2016

Za vysokú popularitu nedemokratických politikov môže sklamanie z tých štandardných (16. November 2016)
Slovenská ekonomika potrebuje na svoj rast novú krv (6. Október 2016)
Malé zlepšenie konkurencieschopnosti Slovenska v rebríčku Svetového ekonomického fóra (27. September 2016)
Slovensko s guľou na nohe? Ako mu pomôcť zbaviť sa zbytočnej príťaže? (9. September 2016)
Podnikateľom sa nepáči protekcia pre ľudí, prepojených s vládou, vnímanie prostredia na podnikanie sa opäť mierne zhoršilo (22. August 2016)
Dane z nehnuteľností sa menili iba v niekoľkých mestách, najviac na východe (27. Január 2016)
Podnikatelia zverejnili svojich Desatoro požiadaviek pre politikov (15. Január 2016)

2015

V zahraničí pracuje vyše 300-tisíc Slovákov, len málokto sa chce vrátiť domov (7. December 2015)
Priemyselné parky na Slovensku, ich rozvoj a fungovanie (16. Október 2015)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2015 (23. Január 2015)

2014

TTIP môže zvýšiť HDP Slovenska o 4,22 % (17. Jún 2014)
Prezidentskí kandidáti: Prioritou je súdnictvo (11. Marec 2014)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2014 (14. Január 2014)

2013

TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?) (9. September 2013)
Korupcia oberá štát o pol miliardy eur ročne (11. Apríl 2013)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2013 (22. Január 2013)

2012

Protikorupčná iniciatíva podnikateľov v Macedónsku (18. December 2012)
Kalkulačka čistých príjmov podnikateľov v roku 2013 (25. Jún 2012)
Wish list 2012 (1. Február 2012)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2012 (26. Január 2012)

2011

Kalkulačka čistých príjmov po reforme odvodov 2012 (13. Október 2011)
Etický kódex proti nekalému podnikaniu (12. Október 2011)
Zamedzenie nekalého podnikania (11. Október 2011)
Konkurencieschopné regióny 21 (7. Apríl 2011)
Transfer reformného know-how do Macedónska (30. Marec 2011)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2011 (27. Január 2011)

2010

Správa o stave podnikateľského prostredia 2010 (16. August 2010)
Hodnotenie volebných programov politických strán (1. Jún 2010)
Mzdová kalkulačka 2010 (25. Marec 2010)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2010 (27. Január 2010)

2009

Výroky politikov a verejných funkcionárov (15. Júl 2009)
Zjednodušenie odvodového systému 25-10-3 (11. Máj 2009)
PAS EÚ Observer (30. Apríl 2009)
Prezidentský Wish List 2009 (16. Marec 2009)
Politici a podnikateľské prostredie 2008 (1. Marec 2009)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2009 (29. Január 2009)

2008

Prieskum o dopadoch krízy (31. Október 2008)
Profesie 2010-2020 (14. Október 2008)
Kalkulačka celoživotných príjmov (22. August 2008)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2008 (29. Január 2008)
Mzdová kalkulačka 2008 (10. Január 2008)

2007

Prieskum pripravenosti subjektov na zavedenie eura v Slovenskej republike (19. Október 2007)
10+1 opatrení na optimalizáciu sociálneho systému na Slovensku (16. Október 2007)
Vplyv sociálneho systému na motiváciu pracovať (15. Júl 2007)
Sadenie čerešne – vplyv reforiem na hospodársky rast SR (12. Jún 2007)
Zákonník práce – pripomienky a analýzy PAS (18. Apríl 2007)
Sledovanie a ovplyvňovanie eurolegislatívy (15. Február 2007)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2007 (31. Január 2007)

2006

Semináre Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu a PAS (1. December 2006)
Hodnotenie aktivít vlády SR po 100 dňoch (11. Október 2006)
Možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku (11. September 2006)
Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku (14. Jún 2006)
Analýza volebných programov politických strán (8. Jún 2006)
Wish List 2006 (6. Apríl 2006)
Etický kódex pre zavedenie eura (23. Február 2006)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2006 (30. Január 2006)

2005

Mapovanie regionálnych podmienok na podnikanie (15. December 2005)
Zlepšenie funkčnosti súdnictva a vymáhateľnosti práva (19. Október 2005)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2005 (16. Február 2005)

2004

Možnosti ďalšieho znižovania odvodového zaťaženia v SR (24. Október 2004)

2003

Správa o stave podnikateľského prostredia 2003 (20. November 2003)

2002

Správa o stave podnikateľského prostredia 2002 (24. Október 2002)
Wish List 2002 (15. Marec 2002)
Novelizácia Zákonníka práce (1. Január 2002)