Archív projektov

 

2018

Podnikatelia požadujú digitálnu komunikáciu so štátom, ako aj automatické a prehľadné zverejňovanie informácií z verejného sektora (15. januára 2018)

2017

Eurofondy krivia trh, iba málo prispeli ku konkurencieschopnosti a rastu firiem, ktoré ich dostali. Nerozbehli ani slabé regióny. (29. novembra 2017)

2016

Za vysokú popularitu nedemokratických politikov môže sklamanie z tých štandardných (16. novembra 2016)
Slovenská ekonomika potrebuje na svoj rast novú krv (6. októbra 2016)
Malé zlepšenie konkurencieschopnosti Slovenska v rebríčku Svetového ekonomického fóra (27. septembra 2016)
Slovensko s guľou na nohe? Ako mu pomôcť zbaviť sa zbytočnej príťaže? (9. septembra 2016)
Podnikateľom sa nepáči protekcia pre ľudí, prepojených s vládou, vnímanie prostredia na podnikanie sa opäť mierne zhoršilo (22. augusta 2016)
Dane z nehnuteľností sa menili iba v niekoľkých mestách, najviac na východe (27. januára 2016)
Podnikatelia zverejnili svojich Desatoro požiadaviek pre politikov (15. januára 2016)

2015

V zahraničí pracuje vyše 300-tisíc Slovákov, len málokto sa chce vrátiť domov (7. decembra 2015)
Priemyselné parky na Slovensku, ich rozvoj a fungovanie (16. októbra 2015)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2015 (23. januára 2015)

2014

TTIP môže zvýšiť HDP Slovenska o 4,22 % (17. júna 2014)
Prezidentskí kandidáti: Prioritou je súdnictvo (11. marca 2014)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2014 (14. januára 2014)

2013

TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?) (9. septembra 2013)
Korupcia oberá štát o pol miliardy eur ročne (11. apríla 2013)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2013 (22. januára 2013)

2012

Protikorupčná iniciatíva podnikateľov v Macedónsku (18. decembra 2012)
Kalkulačka čistých príjmov podnikateľov v roku 2013 (25. júna 2012)
Wish list 2012 (1. februára 2012)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2012 (26. januára 2012)

2011

Kalkulačka čistých príjmov po reforme odvodov 2012 (13. októbra 2011)
Etický kódex proti nekalému podnikaniu (12. októbra 2011)
Zamedzenie nekalého podnikania (11. októbra 2011)
Konkurencieschopné regióny 21 (7. apríla 2011)
Transfer reformného know-how do Macedónska (30. marca 2011)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2011 (27. januára 2011)

2010

Správa o stave podnikateľského prostredia 2010 (16. augusta 2010)
Hodnotenie volebných programov politických strán (1. júna 2010)
Mzdová kalkulačka 2010 (25. marca 2010)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2010 (27. januára 2010)

2009

Výroky politikov a verejných funkcionárov (15. júla 2009)
Zjednodušenie odvodového systému 25-10-3 (11. mája 2009)
PAS EÚ Observer (30. apríla 2009)
Prezidentský Wish List 2009 (16. marca 2009)
Politici a podnikateľské prostredie 2008 (1. marca 2009)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2009 (29. januára 2009)

2008

Prieskum o dopadoch krízy (31. októbra 2008)
Profesie 2010-2020 (14. októbra 2008)
Kalkulačka celoživotných príjmov (22. augusta 2008)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2008 (29. januára 2008)
Mzdová kalkulačka 2008 (10. januára 2008)

2007

Prieskum pripravenosti subjektov na zavedenie eura v Slovenskej republike (19. októbra 2007)
10+1 opatrení na optimalizáciu sociálneho systému na Slovensku (16. októbra 2007)
Vplyv sociálneho systému na motiváciu pracovať (15. júla 2007)
Sadenie čerešne – vplyv reforiem na hospodársky rast SR (12. júna 2007)
Zákonník práce – pripomienky a analýzy PAS (18. apríla 2007)
Sledovanie a ovplyvňovanie eurolegislatívy (15. februára 2007)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2007 (31. januára 2007)

2006

Semináre Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu a PAS (1. decembra 2006)
Hodnotenie aktivít vlády SR po 100 dňoch (11. októbra 2006)
Možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku (11. septembra 2006)
Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku (14. júna 2006)
Analýza volebných programov politických strán (8. júna 2006)
Wish List 2006 (6. apríla 2006)
Etický kódex pre zavedenie eura (23. februára 2006)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2006 (30. januára 2006)

2005

Mapovanie regionálnych podmienok na podnikanie (15. decembra 2005)
Zlepšenie funkčnosti súdnictva a vymáhateľnosti práva (19. októbra 2005)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2005 (16. februára 2005)

2004

Možnosti ďalšieho znižovania odvodového zaťaženia v SR (24. októbra 2004)

2003

Správa o stave podnikateľského prostredia 2003 (20. novembra 2003)

2002

Správa o stave podnikateľského prostredia 2002 (24. októbra 2002)
Wish List 2002 (15. marca 2002)
Novelizácia Zákonníka práce (1. januára 2002)

Archív projektov

 

2018

Podnikatelia požadujú digitálnu komunikáciu so štátom, ako aj automatické a prehľadné zverejňovanie informácií z verejného sektora (15. januára 2018)

2017

Eurofondy krivia trh, iba málo prispeli ku konkurencieschopnosti a rastu firiem, ktoré ich dostali. Nerozbehli ani slabé regióny. (29. novembra 2017)

2016

Za vysokú popularitu nedemokratických politikov môže sklamanie z tých štandardných (16. novembra 2016)
Slovenská ekonomika potrebuje na svoj rast novú krv (6. októbra 2016)
Malé zlepšenie konkurencieschopnosti Slovenska v rebríčku Svetového ekonomického fóra (27. septembra 2016)
Slovensko s guľou na nohe? Ako mu pomôcť zbaviť sa zbytočnej príťaže? (9. septembra 2016)
Podnikateľom sa nepáči protekcia pre ľudí, prepojených s vládou, vnímanie prostredia na podnikanie sa opäť mierne zhoršilo (22. augusta 2016)
Dane z nehnuteľností sa menili iba v niekoľkých mestách, najviac na východe (27. januára 2016)
Podnikatelia zverejnili svojich Desatoro požiadaviek pre politikov (15. januára 2016)

2015

V zahraničí pracuje vyše 300-tisíc Slovákov, len málokto sa chce vrátiť domov (7. decembra 2015)
Priemyselné parky na Slovensku, ich rozvoj a fungovanie (16. októbra 2015)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2015 (23. januára 2015)

2014

TTIP môže zvýšiť HDP Slovenska o 4,22 % (17. júna 2014)
Prezidentskí kandidáti: Prioritou je súdnictvo (11. marca 2014)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2014 (14. januára 2014)

2013

TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?) (9. septembra 2013)
Korupcia oberá štát o pol miliardy eur ročne (11. apríla 2013)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2013 (22. januára 2013)

2012

Protikorupčná iniciatíva podnikateľov v Macedónsku (18. decembra 2012)
Kalkulačka čistých príjmov podnikateľov v roku 2013 (25. júna 2012)
Wish list 2012 (1. februára 2012)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2012 (26. januára 2012)

2011

Kalkulačka čistých príjmov po reforme odvodov 2012 (13. októbra 2011)
Etický kódex proti nekalému podnikaniu (12. októbra 2011)
Zamedzenie nekalého podnikania (11. októbra 2011)
Konkurencieschopné regióny 21 (7. apríla 2011)
Transfer reformného know-how do Macedónska (30. marca 2011)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2011 (27. januára 2011)

2010

Správa o stave podnikateľského prostredia 2010 (16. augusta 2010)
Hodnotenie volebných programov politických strán (1. júna 2010)
Mzdová kalkulačka 2010 (25. marca 2010)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2010 (27. januára 2010)

2009

Výroky politikov a verejných funkcionárov (15. júla 2009)
Zjednodušenie odvodového systému 25-10-3 (11. mája 2009)
PAS EÚ Observer (30. apríla 2009)
Prezidentský Wish List 2009 (16. marca 2009)
Politici a podnikateľské prostredie 2008 (1. marca 2009)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2009 (29. januára 2009)

2008

Prieskum o dopadoch krízy (31. októbra 2008)
Profesie 2010-2020 (14. októbra 2008)
Kalkulačka celoživotných príjmov (22. augusta 2008)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2008 (29. januára 2008)
Mzdová kalkulačka 2008 (10. januára 2008)

2007

Prieskum pripravenosti subjektov na zavedenie eura v Slovenskej republike (19. októbra 2007)
10+1 opatrení na optimalizáciu sociálneho systému na Slovensku (16. októbra 2007)
Vplyv sociálneho systému na motiváciu pracovať (15. júla 2007)
Sadenie čerešne – vplyv reforiem na hospodársky rast SR (12. júna 2007)
Zákonník práce – pripomienky a analýzy PAS (18. apríla 2007)
Sledovanie a ovplyvňovanie eurolegislatívy (15. februára 2007)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2007 (31. januára 2007)

2006

Semináre Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu a PAS (1. decembra 2006)
Hodnotenie aktivít vlády SR po 100 dňoch (11. októbra 2006)
Možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku (11. septembra 2006)
Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku (14. júna 2006)
Analýza volebných programov politických strán (8. júna 2006)
Wish List 2006 (6. apríla 2006)
Etický kódex pre zavedenie eura (23. februára 2006)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2006 (30. januára 2006)

2005

Mapovanie regionálnych podmienok na podnikanie (15. decembra 2005)
Zlepšenie funkčnosti súdnictva a vymáhateľnosti práva (19. októbra 2005)
Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2005 (16. februára 2005)

2004

Možnosti ďalšieho znižovania odvodového zaťaženia v SR (24. októbra 2004)

2003

Správa o stave podnikateľského prostredia 2003 (20. novembra 2003)

2002

Správa o stave podnikateľského prostredia 2002 (24. októbra 2002)
Wish List 2002 (15. marca 2002)
Novelizácia Zákonníka práce (1. januára 2002)