• Podnikatelia by privítali zvýšenie transparentnosti a informovanosti vo verejnom obstarávaní.  9. októbra 2018
    Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý po medzirezortnom pripomienkovom konaní schválila vláda a v októbri 2018 o nej budú rozhodovať poslanci NRSR. Táto novela má potenciál priniesť mnoho pozitívnych zmien do procesu verejného obstarávania. Okrem pozitívnych zmien ale novela prináša aj minimálne jedno zásadné opatrenie, [...]
Podnikatelia by privítali zvýšenie transparentnosti a informovanosti vo verejnom obstarávaní. 
Aktuality
Podnikatelia by privítali zvýšenie transparentnosti a informovanosti vo verejnom obstarávaní. 9. októbra 2018

Podnikatelia by privítali zvýšenie transparentnosti a informovanosti vo verejnom obstarávaní. 

Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý po medzirezortnom pripomienkovom konaní schválila vláda a v októbri 2018 o nej budú rozhodovať poslanci NRSR. Táto novela má potenciál priniesť mnoho pozitívnych zmien do procesu verejného obstarávania. Okrem pozitívnych zmien ale novela prináša aj minimálne jedno zásadné opatrenie, […]

Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú zneužívané10. septembra 2018

Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú zneužívané

Ministerstvo financií chce pre seba aj pre Finančné riaditeľstvo zabezpečiť pravidelný prísun informácií o všetkých operáciách na účtoch podnikateľov za kalendárny rok, a to plošne bez vopred daného súhlasu súdu ku konkrétnemu prípadu. V prvej polovici augusta uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO prieskum, ktorého výsledky ukazujú, čo si podnikatelia o tomto návrhu myslia. Oslovili sme […]

II. antibyrokratický balík je snaha správnym smerom, ale stále je čo zlepšovať4. septembra 2018

II. antibyrokratický balík je snaha správnym smerom, ale stále je čo zlepšovať

Vláda SR dňa 16.5.2018 schválila v poradí už II. antibyrokratický balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý je výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy a vychádza z návrhov podnikateľov. Cieľom týchto opatrení je zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov takmer o 7,4 mil. eur ročne. V prieskume, ktorý sme realizovali v júli 2018, pričom odpovede vyplnilo […]

Dlhodobo nezamestnaným by pomohlo zníženie odvodového zaťaženia30. augusta 2018

Dlhodobo nezamestnaným by pomohlo zníženie odvodového zaťaženia

Podiel dlhodobo nezamestnaných je u nás druhý najvyšší v EÚ. Parlament napriek tomu ruší odvodovú odpočítateľnú položku, čím pri raste minimálnej mzdy zvýši náklady na zamestnanie ľudí s nízkym príjmom takmer o 16 %. PAS navrhuje ísť presne opačným smerom. Parlament v týchto dňoch rozhoduje o zrušení odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) na zdravotné odvody zamestnávateľa […]

Negatívny pohľad podnikateľov na podnikateľské prostredie sa zmiernil17. augusta 2018

Negatívny pohľad podnikateľov na podnikateľské prostredie sa zmiernil

Podnikatelia za top bariéru v podnikaní za druhý štvrťrok opätovne označili vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva (-8,92%) a uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom (-7,45%). Nasledujú efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci (-7,70%) a kvalita a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily (-5,69%).

Zobraziť všetky články
Podnikateľské prostredie sa aj koncom roka zhoršovalo, firmy sa sťažujú na málo ľudí, veľa byrokracie a nekvalitné zákony15. februára 2018

Podnikateľské prostredie sa aj koncom roka zhoršovalo, firmy sa sťažujú na málo ľudí, veľa byrokracie a nekvalitné zákony

Index podnikateľského prostredia ďalej klesá, tentoraz ho najviac stlačil nedostatok pracovných síl, zle fungujúci štát a zbytočné administratívne zaťaženie.

Zobraziť všetky články